Tải bản đầy đủ
Cấu tạo của bộ xương

Cấu tạo của bộ xương

Tải bản đầy đủ

Trường Trung cấp nghề Hà Tĩnh

2.2. Xương thân
2.2.1. Xương sống
- Xương sống do rất nhiều đốt sống nối tiếp nhau tạo thành. Đốt sống cổ số 1 khớp với
lồi cầu xương chẩm tạo khớp toàn động làm cho đầu có thể quay về mọi phía. Phía sau
các đốt sống thoái hóa dần tạo thành đuôi. Cột sống chia thành 5 vùng: Cổ, lưng, hông ,
khum, đuôi.
2.2.2. Xương sườn
- Xương sườn là xương dài cong, mỏng, dẹp có hai đầu (trên, dưới), phần giữa là thân.
+ Đầu trên: Lồi tròn, khớp với đài khớp của đốt sống lưng cùng số.
+ Đầu dưới: Đầu xương sườn nối tiếp với một đoạn sụn ngắn. Ở một số xương sườn,
đoạn sụn này gắn lên mặt trên xương ức gọi là xương sườn thật. Xương sườn có các
đoạn sụn nối liền tạo thành vòng cung sụn sườn (bên phải và bên trái) gọi là xương sườn
giả.
2.2.3. Xương ức
Là xương lẻ hình cái thuyền, mỏng, xốp nắm dưới lồng ngực, làm chỗ tựa cho các
sụn sườn.
Xương ức có một thân hai đầu, được tạo thành từ các đốt xương ức: bò, ngựa có 7
đốt, lợn có 6 đốt nối với nhau bởi các đĩa sụn.
- Đầu trước: Gọi là mỏm khí quản (vì khí quản đi sát mặt trên của đầu trước). Hai bên
có hai hố để khớp với đôi xương sườn số 1.
- Đầu sau hay mỏm kiếm xương ức: là đốt ức cuối cùng, gần giống ½ hình tròn. Sụn này
rất mỏng và không cốt hóa thành xương được.
2.3. Xương chi
2.3.1. Xương chi trước
Gồm các xương bả vai, xương cánh tay, xương cẳng tay, xương cổ tay (xương
cườm), xương bàn tay và xương ngón tay.
- Xương bả vai: gia súc có hai xương bả vai không khớp với xương sống. Nó được đính
vào hai bên lồng ngực nhờ các cơ và tổ chức liên kết. Xương bả vai mỏng, dẹp, hình
tam giác, đầu to ở trên gắn với mảnh sụn, đầu nhỏ ở dưới khớp với xương
cánh tay. Xương nằm chéo từ trên xuống dưới, từ sau ra trước.
- Xương cánh tay: là xương ống (xương dài) có một thân và hai đầu.
+ Đầu trên to, phía trước nhô cao, phía sau lồi tròn gọi là lồi cầu để khớp với hố lõm
đầu dưới của xương bả vai.
Giáo trình Giải phẫu – sinh lý vật nuôi

22

Trường Trung cấp nghề Hà Tĩnh

+ Đầu dưới nhỏ hơn, phía trước có các lồi tròn, khớp với đầu trên xương quay.
+ Thân trơn nhẵn, mặt ngoài có mấu lồi là u delta dưới đó là rãnh xoắn. Xương cánh tay
nằm từ trên xuống dưới, từ trước ra sau.
- Xương cẳng tay: Gồm hai xương là xương quay và xương trụ.
+ Xương quay: tròn hơn nằm ở phía trước, là xương dài, hơi cong, lồi về phía trước.
+ Xương trụ: nhỏ, nằm dính sát vào mặt sau cạnh ngoài xương quay, đầu trên có mỏm
khuỷu, phần dưới thon nhỏ kéo dài đến nửa xương quay ở ngựa, hay đến đầu dưới
xương quay ở trâu, bò lợn.
- Xương cổ tay (xương cườm): gồm hai xương nhỏ, nằm giữa xương cẳng tay và xương
bàn tay.
- Xương bàn tay: số lượng xương khác nhau tùy thuộc vào từng loại gia súc.
- Xương ngón: ngựa có một ngón gồm ba đốt là đốt cầu, đốt quán và đốt móng.
2.3.2. Xương chi sau
Xương chi sau gồm xương chậu, xương đùi, xương cẳng chân, xương cổ
chân, xương bàn chân và xương ngón chân.
- Xương chậu: gia súc có hai xương chậu là xương chậu phải và xương chậu trái khớp
với nhau ở phía dưới bởi khớp bán động hang và bán động ngồi. Ở phía trên xương
chậu khớp với xương sống vùng khum và cùng xương khum tạo thành xoang chậu chứa
các cơ quan tiết niệu, sinh dục. Mỗi xương chậu gồm ba xương tạo thành:
+ Xương cánh chậu: nằm ở phía trước và phía trên xương háng và xương ngồi. Phía
trước hình tam giác hơi lõm là nơi bám của khối cơ mông. Góc trong giáp với xương
khum là góc mông, góc ngoài là góc hông góp phần tạo ra hai lõm hông hình tam giác ở
trên và sau bụng con vật. Phía sau xương cánh chậu cùng với xương háng, xương ngồi
hợp thành một hố lõm sâu gọi là ổ cối để khớp với chỏm khớp ở đầu trên xương đùi.
+ Xương háng: hai xương háng nhỏ nằm dưới xương cánh chậu, khớp nhau bởi khớp
bán động háng, hai bên khớp có hai lỗ bịt.
+ Xương ngồi: hai xương ngồi nằm sau xương háng, khớp nhau bởi khớp bán động ngồi
ở giữa, từ đó kéo dài về phía sau thành hai u ngồi.
- Xương đùi: là xương dài nằm ở dưới xương chậu, chéo từ trên xuống dưới, từ sau ra
trước, có một thân và hai đầu.
- Xương cẳng chân:
+ Xương chày: là xương dài, hình khối lăng trụ, có một thân và hai đầu. Đầu trên to,
chính giữa nhô cao là gai chày ngăn cách gò ngoài và gò trong. Đầu dưới nhỏ có hai
Giáo trình Giải phẫu – sinh lý vật nuôi

23

Trường Trung cấp nghề Hà Tĩnh

rãnh song song để khớp với xương sen của cổ chân. Thân có ba mặt, hai mặt bên ở phía
trước gặp nhau ở mào chày bị uốn cong. Mặt sau giống hình chữ nhật nho lên các
đường xoắn để cơ kheo bám vào.
+ Xương mác: là xương nhỏ giống cái trâm cài đầu, nằm ở phía ngoài đầu trên xương
chày. Ở trâu bò xương mác thoái hóa chỉ là một mấu nhỏ ngắn, ở lợn kéo dài bằng
xương chày.
+ Xương bánh chè: là một xương nhỏ mỏng, chắc, đặc, hình thoi nằm chèn giữa xương
đùi và xương chày, còn gọi là nắp đầu gối.
- Xương cổ chân: tương ứng với cổ tay ở chi trước, gồm 2 – 3 hàng và 5 – 7 xương.
- Xương bàn: Gồm 2 xương dính vào nhau.
- Xương ngón: Gồm 2 xương ngón, mỗi ngón ba đốt thứ tự từ trên xuống dưới là đốt
cầu, đốt quán và đốt móng.
3. Khớp
3.1. Khái niệm
Khớp xương là chỗ hai đầu xương nối tiếp nhau.
3.2. Phân loại
Căn cứ vào đặc điểm cấu tạo và hoạt động, người ta chia khớp xương ra
thành 3 loại:
+ Khớp bất động: Là khớp không cử động được. Khi con vật còn non, các mặt
khớp nối với nhau bằng mô sợi hay mô sụn. Khi con vật trưởng thành, các mô
sụn bị cốt hoá và trở thành khớp hàn (bất động). Khớp bất động có ở vùng mặt,
vùng sọ.
+ Khớp bán động: Là khớp có cử động giới hạn. Ví dụ: Khớp giữa các đốt sống,
khớp háng.
+ Khớp toàn động: Có cử động kha rộng rãi về mọi hướng. Ví dụ: Khớp đùi
chày, khớp ổ cối, khớp bả vai cánh tay.
3.3. Cấu tạo khớp
- Khớp bất động, 2 xương liên kết với nhau theo kiểu răng cưa hay kiểu lưỡi cày.
- Khớp bán động: Mặt khớp phẳng và nối với nhau qua trung gian đĩa sụn. Khớp
được giữ bởi dây chằng quanh khớp.
- Khớp toàn động: Được cấu tạo đảm bảo cho khớp cử động dễ dàng gồm:
+ Sụn khớp: Bao bọc hai đầu xương gặp nhau, thuộc loại sụn trong, mặt ngoài
sụn khớp trơn láng để dễ dàng trượt lên nhau. Hình dạng sụn khớp ở hai đầu
Giáo trình Giải phẫu – sinh lý vật nuôi

24

Trường Trung cấp nghề Hà Tĩnh

xương thường tương ứng phù hợp với nhau. Đôi khi sụn tương ứng không hoàn
toàn, khi ấy ở khớp sẽ có đĩa sụn chêm chen giữa sụn khớp. Nhiệm vụ của sụn
chêm là làm giảm ma sát ở đầu khớp.
+ Bao khớp: Gồm hai lớp:
- Lớp ngoài: Cấu tạo bởi mô sụn.
- Lớp trong: Mỏng, chứa nhiều mạch máu còn gọi là bao hoạt dịch. Bao hoạt dịch
tiết chất dịch nhờn để làm trơn giúp khớp cử động dễ dàng.
+ Dây chằng: Gồm những dây bằng mô sợi rất chắc chắn nối hai đầu xương lại
với nhau, nhằm giữ cho hai đầu xương khỏi trật ra ngoài. Khi bị trật khớp tức là
sụn hai đầu khớp xương lệch nhau. Khi bị bong gân là bị giãn dây chằng khớp
xương.
4. Đặc điểm của bộ xương gia cầm
Bộ xương gia cầm nhẹ, ít có tủy xương. Trong xương có những hốc thông
với túi khí.
- Xương ức: Rất to vì là nơi bám của các cơ vùng cánh. Phía dưới xương
ức là mấu lưỡi hái.Ở gà xương lưỡi hái nhô ra. Ở vịt, ngỗng xương ức dẹp, hơi
rộng, phẳng.
- Xương sườn: Gà 7 đôi. Vịt, ngỗng 8 -9 đôi. Ở loài gia cầm giữa các
xương sườn có một nhánh phụ liên kết các xương sườn lại để cho lồng ngực
được chắc chắn khi bay.
- Xương chi trên (xương cánh)
- Đai vai: Gồm 3 xương là xương bả vai, xương mỏ quạ, xương đòn gánh.
- Xương cánh tay: Xương nay dài, trên khớp với xương bả vai, dưới khớp
với xương cẳng tay.
- Xương cẳng tay: Gồm xương quay, xương trụ.
- Xương cườm: Có 2 xương.
- Xương bàn tay: Có 3 xương.
- Xương ngón: Có 3 ngón (1 ngón cái có 1 đốt, một ngón có 2 đốt, ngón
thứ ba có 3 đốt).
- Xương chi dưới (xương chân):
- Xương chậu: Gồm có 3 xương là xương cánh chậu, xương ngồi, xương
háng. Hai xương háng của gà không khớp nhau mà chạy về phía sau. Khoảng
cách của hai xương này là một chỉ tiêu để lựa chọn gà mái đẻ. Hai xương háng
của vịt, ngỗng chạy về phía sau và nối với nhau tạo thành lỗ bầu.
Giáo trình Giải phẫu – sinh lý vật nuôi

25

Trường Trung cấp nghề Hà Tĩnh

- Xương đùi.
- Xương cẳng chân: Gồm 2 xương là xương chày và xương mác.
- Xương bàn chân.
- Xương ngón chân: Gồm có 4 ngón, 3 ngón chính phía trước và 1 ngón
phụ phía sau.
CHƯƠNG 5: HỆ TIÊU HÓA
1. Vị trí, hình thái, cấu tạo đường (ống) tiêu hóa
1.1. Miệng
1.1.1. Vị trí, hình thái
Xoang miệng là khoảng rỗng được giới hạn giữa hàm trên và hàm dưới. Phía
trước là môi, hai bên có má, trên là vòm khẩu cái, dưới là xương hàm dưới, phía sau là
màng khẩu cái. Trong miệng có lưỡi và răng.
1.1.2. Cấu tạo
* Môi: Gồm có môi trến, môi dưới. Môi dùng để lấy thức ăn và giữ thức ăn. Nó
cũng còn là cơ quan xúc giác. Ở lỏài dế, ngựa môi rất linh động.
* Má: Giới hạn thành bến của xỏang miệng. Đối với lỏài nhai lại niếm mạc má
có nhiều gai hình nón nhọn, hướng về phía trỏng.
* Lưỡi: Là bộ phận linh động nằm giữa hai xương hàm dưới. Lưỡi gồm 3 phần:
+ Gốc lưỡi bám vàỏ xương thiệt cốt và nắp thanh quản.
+ Thấn và đỉnh lưỡi cử động tự dỏ. Phía dưới lưỡi láng, mặt trến nhám vì có
nhiều gai.
+ Gai lưỡi gồm lỏại gai hình sợi, hình nấm, hình đài, có nhiệm vụ vị giác là
chính và cảm giác nhiệt.
* Khẩu cái và vòm khẩu cái:
+ Vòm khẩu cái ngăn cách giữa xỏang miệng và xỏang mũi , trên vòm khẩu cái
có từ 15 - 20 gơ ngang.
+ Màng khẩu cái nối tiếp phía sau vòm khẩu cái có nhiệm vụ đóng kín đường lến
mũi khi nuốt thức ăn.
* Răng: Là bộ phận cứng nhất trỏng xỏang miệng. Tuỳ theo hình dạng và chức
phận, người ta phấn biệt các lỏại răng sau:
+ Răng cửa: Dùng để cắn. Lỏài nhai lại không có răng cửa hàm trến.
Giáo trình Giải phẫu – sinh lý vật nuôi

26