Tải bản đầy đủ
Chương 13. Biểu đồ bề mặt

Chương 13. Biểu đồ bề mặt

Tải bản đầy đủ

196 | GPE

Chương 13. Biểu đồ bề mặt

Bước 1: Chọn vùng dữ liệu A1:F10
Bước 2: Vào Insert | nhóm Insert Surface or Radar Chart |
chọn 3-D Surface.

Bước 3: Hiệu chỉnh và định dạng đồ thị
 Đặt lại tên đồ thị là “Đồ thị bề mặt”
 Tô màu cho các trục, định dạng kiểu chữ, màu chữ,…

Chương 13. Biểu đồ bề mặt

GPE | 197

 Đồ thị xem dưới dạng Bề mặt 3D khung dây
(Wireframe 3-D Surface)

 Đồ thị xem dưới dạng Đường cong (Contour) 2D

198 | GPE

Chương 13. Biểu đồ bề mặt

 Đồ thị xem dưới dạng Đường viền (Wireframe
Contour) 2D.

13.2. Vẽ đồ thị bề mặt hàm z=x2+y2
Các bước thực hiện:
Bước 1: Lập bảng số liệu trên bảng tính như sau:

Chương 13. Biểu đồ bề mặt

GPE | 199

Quét chọn vùng số liệu B4:M15
Bước 2: Vào Insert | nhóm Insert Surface or Radar Chart |
chọn 3-D Surface.

200 | GPE

Chương 13. Biểu đồ bề mặt

Bước 3: Hiệu chỉnh và định dạng đồ thị
 Đặt lại tên đồ thị là “Đồ thị bề mặt hàm z=x2+y2”
 Tô màu cho các trục, định dạng kiểu chữ, màu chữ,…

13.3. Bài tập
Vẽ đồ thị bề mặt các hàm sau:
 Z=x2-y2 cho x, y thuộc [-1,1]
 Z=sin(x2+y2) cho x, y thuộc [-π/2,π/2]
 Z=cos(y).sin(x) cho x, y thuộc [-π,π]
Các hình mẫu:

Chương 13. Biểu đồ bề mặt

GPE | 201

NHÀ TÀI TRỢ VÀNG
CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI DỊCH VỤ
QUẢNG CÁO ẢO HOÁ VIỆT
VPĐD: 373/11 Nguyễn Kiệm, Phường 09, Quận
Phú Nhuận, Tp.HCM
Điện thoại: 08.730 99 168 – 08. 36 22 1168
Website: https://aohoaviet.com/
Email: info@aohoaviet.com
Nhà cung cấp dịch vụ Domain, Hosting, Cloud
VPS, Dedicated Server, Email, Chứng chỉ SSL,
phần mềm bản quyền …
CÔNG TY CP CÔNG NGHỆ PHẦN MỀM
KẾ TOÁN VACOM
VP Hà Nội: Phòng 2118 - Tòa nhà Starcity
(Ocean Bank) Số 81 Lê Văn Lương, Thanh Xuân,
Hà Nội.
Điện thoại: +844 6664 2222
VP TP.HCM: P203 HUD Building, Số 159 Điện
Biên Phủ, P.15, Q. Bình Thạnh, Tp. HCM
Điện thoại: +848 3514 4946
Website: http://vacom.com.vn/
Chuyên SX-KD: Phần mềm kế toán và các phần
mềm quản lý doanh nghiệp

Chương 14. Đồ thị mạng nhện

202 | GPE

Chương 14. Đồ thị mạng nhện
Biểu đồ mạng nhện (radar) dùng để so sánh các giá trị tổng
hợp của nhiều chuỗi dữ liê ̣u.
14.1. Đồ thị mạng nhện
Cho tập số liệu về “Nhiệt độ trung bình trong tháng (độ C)”
của một số nơi tại Việt Nam như hình sau.

Các bước vẽ đồ thị:

Chương 14. Đồ thị mạng nhện

GPE | 203

Bước 1: Chọn vùng số liệu A3:D15
Bước 2: Vào Insert | nhóm Insert Surface or Radar Chart |
chọn Radar with Marker.

Bước 3: Hiệu chỉnh và định dạng đồ thị
 Nhập tựa đề đồ thị là “Nhiệt độ trung bình trong tháng
(độ C)”.
 Chỉnh lại màu cho trục của đồ thị. Do phiên bản Excel
2016 bị lỗi nên bạn làm như sau: chọn đồ thị | vào
Chart Tools | Design | Change Chart Type | chọn
sang kiểu Radar khác | xong OK. Làm lại các bước này
nhưng chọn lại kiểu đồ thị cũ. Sau đó chọn trục và vào
định dạng màu cho trục tại Chart Tools | Format |
Shape Outline | chọn màu cho trục.