Tải bản đầy đủ
Chương 10. Đồ thị phân tán

Chương 10. Đồ thị phân tán

Tải bản đầy đủ

Chương 10. Đồ thị phân tán

GPE | 161

Sau khi có bảng số liệu thì ta chọn vùng B1:D6.
Bước 2: Vào Insert | nhóm Insert Scatter (X,Y) or Bubble
Chart | chọn Scatter with Smooth Lines.

162 | GPE

Chương 10. Đồ thị phân tán

Bước 3: Hiệu chỉnh và định dạng đồ thị
 Nhập tựa đề cho đồ thị là “Đồ thị bậc I và II”
 Thêm nhãn cho trục x và y: Chọn đồ thị | Chart Tools |
Design | Add Chart Element | Axis Title | chọn nhãn
trục tung và trục hoành. Sau đó di dời đến đầu các trục
và sửa thành x và y. Do chữ y bị xoay dọc nên ta có thể
vào Format Axis Title | ngăn Title Options | vào Size
& Properties | chỉnh tại Text direction thành
Horizontal.

 Thêm mũi tên vào 2 đầu trục x và y thì chọn trục rồi
vào Chart Tools | Format | Shape Outline | Arrows.
 Thêm tên các đồ thị thì chọn đồ thị | vào Chart Tools |
Format | nhóm Insert Shapes | chọn Text Box | vẽ
vào trong đồ thị rồi nhập phương trình vào, xoay và di

Chương 10. Đồ thị phân tán

GPE | 163

chuyển Text Box đến gần đồ thị phương trình của nó.
 Sau khi nhập tên phương trình trong Text Box xong thì
có dạng y2=x2-4. Ta cần định dạng các chỉ số trên và
dưới thì quét chọn số 2 sau chữ y rồi nhấn
hộp thoại Font xuất hiện ta chọn Subscript. Làm tương
tự cho chỉ số trên (Superscript).

164 | GPE

Chương 10. Đồ thị phân tán

10.2. Đồ thị phân tán biểu diễn quan hệ giữa hai chuỗi số
Cho hai chuỗi số liệu của hai biến x và y như sau:

Các bước thực hiện:
Bước 1: Chọn vùng số liệu A1:B21
Bước 2: Vào Insert | nhóm Insert Scatter (X,Y) or Bubble
Chart | chọn Scatter.

Chương 10. Đồ thị phân tán

GPE | 165

Bước 3: Nhấp phải chuột lên các điểm | Add Trendline…
 Chọn kiểu đường xu hướng là kiểu đường thẳng tuyến
tính (Linear).
 Chọn Display Equation on chart để cho hiện phương
trình đường tuyến tính.
 Chọn Display R-squared value on chart để hiện hệ số
tương quan bình phương thể hiện mối tương quan giữa
hai biến x và y.

166 | GPE

Chương 10. Đồ thị phân tán

Bước 4: Hiệu chỉnh và định dạng đồ thị
 Nhập lại tên đồ thị là “Đồ thị phân tán”.
 Thêm nhãn và mũi tên cho trục tung và trục hoành.
 Bỏ đường lưới ngang và dọc.
 Định dạng kiểu chữ, màu chữ và kích thước chữ.

Chương 10. Đồ thị phân tán

GPE | 167

10.3. Bài tập
10.3.1.Đồ thị phương trình bậc 2
Vẽ đồ thị hai phương trình bậc 2 sau trên cùng hệ trục tọa độ:
y1=x2-1 và y2=x2+2 sao cho như hình sau:

168 | GPE

Chương 10. Đồ thị phân tán

10.3.2.Đồ thị cung cầu
Cho hàm cầu (D) là Q=10-P. Đường cung S1 là Q=P và
đường cung S2 là Q=P+2. Vẽ đồ thị như hình sau:

NHÀ TÀI TRỢ VÀNG
CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI DỊCH VỤ
QUẢNG CÁO ẢO HOÁ VIỆT
VPĐD: 373/11 Nguyễn Kiệm, Phường 09, Quận
Phú Nhuận, Tp.HCM
Điện thoại: 08.730 99 168 – 08. 36 22 1168
Website: https://aohoaviet.com/
Email: info@aohoaviet.com
Nhà cung cấp dịch vụ Domain, Hosting, Cloud
VPS, Dedicated Server, Email, Chứng chỉ SSL,
phần mềm bản quyền …
CÔNG TY CP CÔNG NGHỆ PHẦN MỀM
KẾ TOÁN VACOM
VP Hà Nội: Phòng 2118 - Tòa nhà Starcity
(Ocean Bank) Số 81 Lê Văn Lương, Thanh Xuân,
Hà Nội.
Điện thoại: +844 6664 2222
VP TP.HCM: P203 HUD Building, Số 159 Điện
Biên Phủ, P.15, Q. Bình Thạnh, Tp. HCM
Điện thoại: +848 3514 4946
Website: http://vacom.com.vn/
Chuyên SX-KD: Phần mềm kế toán và các phần
mềm quản lý doanh nghiệp

Chương 11. Đồ thị Bong Bóng

GPE | 169

Chương 11. Đồ thị Bong Bóng
Đồ thị bong bóng (Bubble) thường dùng để minh họa trong
các báo cáo nhằm so sánh vị trí cũng như độ lớn/ độ mạnh của
các đối tượng khác nhau.
11.1. Đồ thị Bubble
Cho tập số liệu giả định về số lượng sản phẩm, doanh số bán
và thị phần của của các công ty máy tính như bảng sau:

Lưu ý về cách bố trí các cột số liệu trên bảng tính. Excel sẽ
lấy số liệu vùng B4:B9 làm trục hoành, vùng C4:C9 làm trục
tung và vùng D4:D9 sẽ thể hiện độ to nhỏ của các bong bóng.
Vùng A4:A9 sẽ dùng làm nhãn cho các bong bóng.
Thực hiện vẽ đồ thị theo các bước sau:

170 | GPE

Chương 11. Đồ thị Bong Bóng

Bước 1: Bố trí dữ liệu trên bảng tính với các cột theo trình tự
như hình ở bảng trên. Chọn vùng dữ liệu B4:D9.

Bước 2: Vào Insert | nhóm Charts | chọn kiểu 3-D Bubble
được phân loại trong nhóm đồ thị XY Scatter.