Tải bản đầy đủ
Number: Qui định cách định dạng các giá trị trên trục.

Number: Qui định cách định dạng các giá trị trên trục.

Tải bản đầy đủ

Chương 3. Hiệu Chỉnh Và Định Dạng Đồ Thị

GPE | 65

3.7.3. Trục dạng ngày tháng

Hình 3-15. Hộp thoại Format Axis – trục dạng thời gian

Chương 3. Hiệu Chỉnh Và Định Dạng Đồ Thị

66 | GPE

Axis Options
Axis Type: Xác định loại trục sử dụng như
o Automatically select based on data: Excel tự chọn
o Text axis: Trục là dạng chuỗi ký tự
o Date axis: Trục là dạng ngày/ tháng
Bounds: Vùng thời gian hiển thị
o Minimum: Xác định giá trị (ngày) nhỏ nhất trên
trục (ngày bắt đầu)
o Maximum: Xác định giá trị (ngày) lớn nhất trên
trục (ngày kết thúc)
Units: Đơn vị hiển thị trên trục
o Major: Xác định khoảng chia chính trên trục (đơn
vị là ngày, tháng hay năm)
o Minor: Xác định khoảng chia phụ trên trục (đơn vị
là ngày, tháng hay năm)
o Base: Xác định đơn vị tính cho trục
Vertical Axis crosses: Các lựa chọn qui định cách trục tung
giao với trục hoành
o Between dates: Do Excel tự xác định
o At date: Giao nhau tại ngày do bạn nhập vào
o At maximum date: Giao nhau tại ngày lớn nhất
(gần đây nhất) trên trục.
Axis Position: Qui định cách hiển thị của các nhóm và nhãn
trên trục (Dùng cho đồ thị 2-D area, column, và line).
o On tick marks: Hiện ngay ký hiệu phân cách

Chương 3. Hiệu Chỉnh Và Định Dạng Đồ Thị

GPE | 67

o Between tick marks: Hiện giữa các ký hiệu
phân cách
Dates in reverse order: Hiển thị theo thứ tự ngày/ tháng
đảo ngược trên trục.
Tick Marks

Hình 3-16. Hộp thoại Format Axis – trục dạng thời gian (tt)

68 | GPE

Chương 3. Hiệu Chỉnh Và Định Dạng Đồ Thị

Major type: Qui định cách hiển thị ký hiệu phân cách chính
trên đồ thị.
Minor type: Qui định cách hiển thị ký hiệu phân cách phụ
trên đồ thị.
Labels
Label Position: Xác định cách hiển thị các nhãn trên trục.
Mặc định là Next to Axis.
Number: Định dạng ngày tháng trên trục.

NHÀ TÀI TRỢ VÀNG
CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI DỊCH VỤ
QUẢNG CÁO ẢO HOÁ VIỆT
VPĐD: 373/11 Nguyễn Kiệm, Phường 09, Quận
Phú Nhuận, Tp.HCM
Điện thoại: 08.730 99 168 – 08. 36 22 1168
Website: https://aohoaviet.com/
Email: info@aohoaviet.com
Nhà cung cấp dịch vụ Domain, Hosting, Cloud
VPS, Dedicated Server, Email, Chứng chỉ SSL,
phần mềm bản quyền …
CÔNG TY CP CÔNG NGHỆ PHẦN MỀM
KẾ TOÁN VACOM
VP Hà Nội: Phòng 2118 - Tòa nhà Starcity
(Ocean Bank) Số 81 Lê Văn Lương, Thanh Xuân,
Hà Nội.
Điện thoại: +844 6664 2222
VP TP.HCM: P203 HUD Building, Số 159 Điện
Biên Phủ, P.15, Q. Bình Thạnh, Tp. HCM
Điện thoại: +848 3514 4946
Website: http://vacom.com.vn/
Chuyên SX-KD: Phần mềm kế toán và các phần
mềm quản lý doanh nghiệp