Tải bản đầy đủ
CHƯƠNG II:NGHIỆP VỤ HUY ĐỘNG VỐN CỦA NGÂN HÀNG THƯƠNG MẠI

CHƯƠNG II:NGHIỆP VỤ HUY ĐỘNG VỐN CỦA NGÂN HÀNG THƯƠNG MẠI

Tải bản đầy đủ

CHƯƠNG II:NGHIỆP VỤ HUY ĐỘNG VỐN
CỦA NGÂN HÀNG THƯƠNG MẠI
I. Ngun tắc và ý nghĩa của huy động vốn

2. Ngun tắc huy động vốn
2.1. Tn thủ pháp luật
2.2. Thỏa mãn u cầu kinh doanh với
chi phí thấp nhất
2.3. Ngăn ngừa sự giảm sút bất thường
của nguồn vốn huy động

04/16/17

Ths. Nguyễn Thị Ngọc Loan

CHƯƠNG II:NGHIỆP VỤ HUY ĐỘNG VỐN
CỦA NGÂN HÀNG THƯƠNG MẠI

I. Ngun tắc và ý nghĩa của huy động
vốn
3. Ý nghĩa của nghiệp vụ huy động vốn

3.1. Đối với hệ thống ngân hàng thương
mại
3.2. Đối với khách hàng

04/16/17

Ths. Nguyễn Thị Ngọc Loan

CHƯƠNG II:NGHIỆP VỤ HUY ĐỘNG VỐN
CỦA NGÂN HÀNG THƯƠNG MẠI
II. Các hình thức huy động vốn

1. Huy động tiền gửi hoạt kỳ (tiền gửi khơng
kỳ hạn)
1.1. Khái niệm
Là loại tiền gửi mà người gửi tiền (chủ tài
khoản) được sử dụng một cách chủ động
và linh hoạt khơng bị ràng buộc về mặt
thời gian
04/16/17

Ths. Nguyễn Thị Ngọc Loan

CHƯƠNG II:NGHIỆP VỤ HUY ĐỘNG VỐN CỦA
NGÂN HÀNG THƯƠNG MẠI
II. Các hình thức huy động vốn

1.2. Đặc điểm của tiền gửi hoạt kỳ
- Phục vụ nhu cầu giao dịch, thanh tốn cho chủ tài
khoản như trả tiền hàng hóa, dịch vụ, rút tiền mặt từ
ATM, chuyển tiền…
- Khơng nhằm mục đích hưởng lãi
- Lãi suất khơng phải là cơng cụ thu hút
- Cơng cụ chính là dịch vụ phải có nhiều tiện ích, an
tồn, nhanh chóng và chính xác.
- Có chi phí sử dụng vốn (chi phí trả lãi) rất thấp.
- Được sử dụng để cho vay ngắn hạn
04/16/17

Ths. Nguyễn Thị Ngọc Loan

CHƯƠNG II:NGHIỆP VỤ HUY ĐỘNG VỐN
CỦA NGÂN HÀNG THƯƠNG MẠI
II. Các hình thức huy động vốn

Ví dụ:cac vi du chuong 2 NVNHTM.doc

04/16/17

Ths. Nguyễn Thị Ngọc Loan

CHƯƠNG II:NGHIỆP VỤ HUY ĐỘNG VỐN CỦA
NGÂN HÀNG THƯƠNG MẠI
II. Các hình thức huy động vốn

2. Huy động tiền gửi tiết kiệm (tiền gửi định kỳ)
2.1. Khái niệm
Là loại tiền gửi mà người gửi tiền chỉ có thể rút ra khi
đáo hạn. Tuy nhiên trong trường hợp bình thường
các ngân hàng vẫn cho khách hàng rút tiền trước
thời hạn với điều kiện chỉ được hưởng lãi suất khơng
kỳ hạn

04/16/17

Ths. Nguyễn Thị Ngọc Loan

CHƯƠNG II:NGHIỆP VỤ HUY ĐỘNG VỐN
CỦA NGÂN HÀNG THƯƠNG MẠI
2. Huy động tiền gửi tiết kiệm (tiền gửi định kỳ)
2.1. Khái niệm
- Loại tiền gởi này dành cho khách hàng cá nhân và
tổ chức có nhu cầu gửi tiền vì mục tiêu an toàn,
sinh lợi
- Mức lãi suất còn thay đổi tuỳ theo loại kỳ hạn gửi
(3,6,9 hay 12 tháng), tuỳ theo loại đồng tiền gởi tiết
kiệm(VND, USD, EUR hay vàng), và tuỳ theo uy
tín và rủi ro của ngân hàng nhận tiền gửi.
04/16/17

Ths. Nguyễn Thị Ngọc Loan

CHƯƠNG II:NGHIỆP VỤ HUY ĐỘNG VỐN
CỦA NGÂN HÀNG THƯƠNG MẠI
2. Huy động tiền gửi tiết kiệm (tiền gửi định kỳ)
Tiền gởi đònh kỳ có thể phân chia thành nhiều loại.
• Căn cứ vào thời hạn: kỳ hạn 1 tháng, 3 tháng, 6
tháng, 9 tháng, 12 và trên 12 tháng.
• Căn cứ vào phương thức trả lãi:
- Tiền gửi kỳ hạn lónh lãi đầu kỳ
- Tiền gửi kỳ hạn lónh lãi cuối kỳ
- Tiền gửi kỳ hạn lónh lãi theo đònh kỳ (tháng hoặc
quý)
04/16/17

Ths. Nguyễn Thị Ngọc Loan

CHƯƠNG II:NGHIỆP VỤ HUY ĐỘNG VỐN CỦA
NGÂN HÀNG THƯƠNG MẠI
II. Các hình thức huy động vốn

2.2. Đặc điểm của tiền gửi tiết kiệm
- Có sự ổn định tương đối
- Có chi phí sử dụng vốn khá cao
- Lãi suất cao là đòn bẩy, là cơng cụ để thu hút
nguồn vốn này

04/16/17

Ths. Nguyễn Thị Ngọc Loan

CHƯƠNG II:NGHIỆP VỤ HUY ĐỘNG VỐN
CỦA NGÂN HÀNG THƯƠNG MẠI

II. Các hình thức huy động vốn

• Ví dụ:cac vi du chuong 2 NVNHTM.doc

04/16/17

Ths. Nguyễn Thị Ngọc Loan

CHƯƠNG II:NGHIỆP VỤ HUY ĐỘNG VỐN CỦA
NGÂN HÀNG THƯƠNG MẠI
II. Các hình thức huy động vốn

3. Phát hành giấy tờ có giá
3.1. Khái niệm

Giấy tờ có giá là chứng nhận của tổ chức tín
dụng phát hành để huy động vốn trong đó xác
nhận nghóa vụ trả nợ một khoản tiền trong một
thời hạn nhất đònh, điều kiện trả lãi và các
điều khoản cam kết khác giữa tổ chức tín dụng
và người mua
04/16/17

Ths. Nguyễn Thị Ngọc Loan