Tải bản đầy đủ
Tiền gửi tiết kiệm

Tiền gửi tiết kiệm

Tải bản đầy đủ

3.2. Các hình thức gửi tiết kiệm
a/ Tiền gửi tiết kiệm không kỳ hạn
b/ Tiền gửi tiết kiệm có kỳ hạn

34

3.2. Các hình thức gửi tiết kiệm

a/ Tiền gửi tiết kiệm không kỳ hạn
Là hình thức tiền gửi tiết kiệm mà người gửi
được rút tiền ra bất cứ lúc nào.
Cách tính lãi (I):
I = Số dư TG x thời hạn gửi x Lãi suất TGTK không kỳ hạn

35

Ví dụ :
Ngày 15/1/2012 khách hàng đến NHTMCP Á Châu gửi tiết
kiệm không kỳ hạn 100.000.000 đồng, lãi suất tiền
gửi không kỳ hạn 3,6%/năm.
Ngày 5/2/2012 khách hàng đến rút tiền. Tính số tiền
khách hàng có được ?
Số ngày thực gửi : 15/1/2012 – 4/2/2012 : 21 ngày
Lãi tiền gửi tiết kiệm không kỳ hạn :
100.000.000 * 21 * 3,6%/360 = 210.000 đồng
Số tiền khách hàng có được khi tất toán tiền gửi tiết kiệm
không kỳ hạn :
100.000.000 + 210.000 = 100.210.000 đồng
36

Tiện ích:

- Có thể rút tiền bất cứ lúc nào
- Dễ dàng chuyển đổi hình thức tiền gửi hoặc
chuyển nhượng cho người khác
- Sử dụng để chứng minh năng lực tài chính
- Sử dụng sổ tiền gửi để cầm cố thế chấp hoặc
vay ngân hàng

37

3.2. Các hình thức gửi tiết kiệm

b/ Tiền gửi tiết kiệm có kỳ hạn
- Người gửi chỉ được rút ra sau một kỳ
hạn nhất định.
- NH có thể huy động dưới hình thức
sổ tiết kiệm hay chứng chỉ tiền gửi.

38

Đặc điểm :
- Người gửi nhận lãi và an toàn về tài sản
- Huy động những khoản tiền tạm thời nhàn rỗi
Cách tính lãi :
I = Số dư TG * Thời hạn gửi*Lãi suất TGTK có kỳ hạn

39

Ví dụ :
Ngày 15/1/2012 khách hàng A gửi tiết kiệm 3 tháng, số tiền
100.000.000 đồng. Lãi trả sau với lãi suất 14%/năm. Tính số
tiền có được vào ngày đến hạn.
Nếu ngày 5/2/2012 khách hàng A cần tiền rút trước hạn, NHTM áp
dụng lãi suất tiền gửi không kỳ hạn là 3,6%/năm
Giải
Đến hạn tất toán sổ tiết kiệm, số tiền thu được :
100.000.000 + 100.000.000* 90 ngày *14%/360
= 100.000.000 + 3.500.000 = 103.500.000 đồng
Ngày 5/2/2012 khách hàng rút trước hạn, số tiền thu được là :
100.000.000 + 100.000.000 *21 ngày *3,6%/360
= 100.000.000 + 210.000 = 100.210.000 đồng
40

4.Tiền gửi thanh toán khác

- Tiền gửi ký quỹ L/C
- Tiền gửi đặt cọc
- Tiền gửi séc bảo chi

41

5. Huy động dưới hình thức phát hành
chứng từ có giá

5.1 Khái niệm giấy tờ có giá
Giấy tờ có giá là chứng nhận của NHTM
phát hành để huy động vốn, trong đó
xác định nghĩa vụ trả một khoản tiền
trong một thời hạn nhất định, điều
kiện trả lãi và các điều khoản cam kết
khác giữa NHTM và người mua.

42