Tải bản đầy đủ
2 Thực trạng công tác kế toán thành phẩm, tiêu thụ và xác định kết quả tiêu thụ thành phẩm tại Công ty TNHH Dược phẩm Usapha.

2 Thực trạng công tác kế toán thành phẩm, tiêu thụ và xác định kết quả tiêu thụ thành phẩm tại Công ty TNHH Dược phẩm Usapha.

Tải bản đầy đủ

Trường Đại học Công nghiệp Hà Nội

63

Khoa Kế toán Kiểm toán

- Sau quá trình sản xuất, sản phẩm được kiểm tra chất lượng, tiêu chuẩn kỹ
thuật nếu đạt yêu cầu thì mới nhập kho.
- Sau khi kiểm tra xong chúng được xếp thành từng kiện hàng để chuyển về
kho.
- Không nhập kho những mặt hàng có chất lượng kém gây ảnh hưởng đến quá
trình kinh doanh và làm mất uy tín với khách hàng.
- Về giá bán: Công ty cố gắng tối đa việc ổn định giá trong thời gian dài dù giá
thành có thay đổi. Như vậy công ty luôn tạo điều kiện khuyến khích người tiêu dùng
yên tâm khi dùng sản phẩm của công ty.
- Về thị trường: Công ty rất quan tâm đến việc nghiên cứu, mở rộng thị trường
trong và ngoài nước.
* Quản lý, bảo quản thành phẩm ở công ty
Việc quản lý, bảo quản các mặt hàng luôn đòi hỏi phải đảm bảo yêu cầu về
chất lượng lẫn số lượng. Phải theo dõi thường xuyên nhiệt độ, độ ẩm trong kho và
phải có biện pháp phòng chống ẩm kịp thời bằng các phương pháp thích hợp như
dùng chất hút ẩm, thông gió hoặc dùng máy, … Phải có biện pháp chống tác động
của ánh sáng, đặc biệt là đối với những thuốc kỵ ánh sáng. Định kỳ kiểm tra thuốc
lưu kho, theo dõi thuốc có hạn dùng. Công tác quản lý hàng hóa đòi hỏi phải có sự
phối hợp chặt chẽ giữa thủ kho, bảo vệ, với các bộ phận có chức vụ liên quan: kế toán
kho.
Tại công ty hàng hóa trước khi nhập xuất kho đều phải thực hiện chế độ kiểm
soát, kiểm nghiệm sản phẩm, trước khi xuất nhập theo đúng chế độ quy định. Quản lý
chặt chẽ nghiêm ngặt cả về số lẫn chất lượng và quy cách của sản phẩm, thủ kho
quản lý chi tiết về số lượng sản phẩm, còn kế toán quản lý chi tiết các loại sản phẩm
về số lượng và giá trị.

Hoàng Thị Nhâm – ĐHKT6K5

Khóa luận tốt nghiệp

Trường Đại học Công nghiệp Hà Nội

64

Khoa Kế toán Kiểm toán

2.2.1.2 Quá trình tiêu thụ
Hiện nay, công ty TNHH dược phẩm Usapha có hệ thống phân phối với đội
ngũ nhân viên kinh doanh cùng đội ngũ quản lý nhiệt tình, giàu kinh nghiệm tại
nhiều tỉnh trên toàn quốc. Công ty phân phối sản phẩm của mình tới các nhà phân
phối trung gian đó là các đại lý, các nhà thuốc tư nhân, cửa hàng thuốc của bệnh
viện, các công ty kinh doanh thuốc,… Từ các nhà trung gian này sản phẩm công ty
được bán cho người tiêu dùng cuối cùng.
Các phương thức tiêu thụ thành phẩm:+ Phương thức bán buôn qua đại lý: Phương thức này thực hiện dưới hình thức trực
tiếp dưới dạng mua theo từng kiện hàng. Căn cứ vào hợp đồng kinh tế, công ty sẽ
chuyển hàng và các giấy tờ liên quan đúng yêu cầu đồng thời thực hiện chiết khấu
trực tiếp 4% trên tổng giá trị đơn hàng cho đại lý.
+ Phương thức bán buôn cho các nhà thuốc : Trình dược viên sẽ giới thiệu sản phẩm
và giao hàng trực tiếp tới các nhà thuốc.
+ Bán lẻ: Các khách hàng mua cho cá nhân với số lượng ít, nhưng nó chiếm tỷ trọng
khá lớn trong quá trình tiêu thụ thuốc ở công ty, khách hàng mua với tính chất tiêu
dùng.
Trong đó công ty chủ yếu bán hàng theo phương thức bán buôn cho các Nhà thuốc
trên cả toàn quốc.
Các phương thức thanh toán,
Công ty chấp nhận các hình thức thanh toán như:
- Tiền mặt ( với đơn hàng có giá trị nhỏ hơn 20 triệu VNĐ)
- Chuyển khoản ( Với đơn hàng trên 20 triệu)
- Với các hợp đồng tùy theo đối tượng khách hàng, điều khoản trong hợp đồng
mà có thể cho khách nợ có kì hạn.
- Thanh toán bằng séc.
Hoàng Thị Nhâm – ĐHKT6K5

Khóa luận tốt nghiệp

Trường Đại học Công nghiệp Hà Nội

65

Khoa Kế toán Kiểm toán

- Thanh toán bằng VNĐ hoặc USD theo tỷ giá của ngân hàng ngoại thương tại
thời điểm thực hiện giao dịch hoặc theo tỷ giá đã ghi rõ trong hợp đồng giữa hai bên.
Nhìn chung Trong quá trình bán hàng Công ty đã chủ động nắm bắt nhu cầu
của khách hàng tạo điều kiện cho việc mua và thanh toán tiền hàng được thuận tiện,
nhanh chóng và đảm bảo uy tín với khách hàng, tạo sự yên tâm và hài lòng khi
khách hàng đến giao dịch.
2.2.1.3 Thủ tục luân chuyển chứng từ tại công ty TNHH Dược phẩm Usapha
Hiện nay Công ty TNHH Dược phẩm Usapha sử dụng các chứng từ kế toán
hiện hành theo quyết định 15/2006/ QĐ- BTC ban hành ngày 20/03/2006 của bộ
trưởng BTC
Việc ghi chép ban đầu của kế toán bán hàng ở công ty như sau:
Khi sản phẩm sản xuất xong sẽ được phòng kiểm nghiệm kiểm tra chất lượng
(về quy cách, chủng loại, khối lượng, chất lượng,...) sau đó sẽ đem nhập kho. Việc
nhập kho thành phẩm do quản lý phân xưởng thực hiện. Thủ kho sẽ căn cứ vào khối
lượng thành phẩm hiện có, tiến hành kiểm tra tính pháp lý của từng hộp thành phẩm,
sau đó mới nhập kho và ghi sổ. Sau khi đã nhập kho thành phẩm, bộ phận sản xuất sẽ
lên phòng kinh doanh lập phiếu nhập kho. Phiếu nhập kho được lập thành 3 liên:
Liên 1: Phòng kinh doanh giữ để theo dõi tình hình nhập kho thành phẩm
Liên 2: thủ kho giữ để ghi vào thẻ kho và sau đó chuyển cho phòng kế toán để
ghi sổ kế toán.
Liên 3: bộ phận sản xuất giữ để đối chiếu.
Khi có trường hợp thành phẩm do khách hàng trả lại, căn cứ vào số lượng
thành phẩm do khách hàng trả lại, phòng kinh doanh sẽ lập phiếu nhập kho thành 3
liên:
Liên 1: phòng kinh doanh giữ.
Liên 2: thủ kho giữ.
Liên 3: Lưu phòng kế toán.
Hoàng Thị Nhâm – ĐHKT6K5

Khóa luận tốt nghiệp

Trường Đại học Công nghiệp Hà Nội

66

Khoa Kế toán Kiểm toán

Khi xuất kho sản phẩm, kế toán sẽ viết phiếu xuất kho giao cho khách hàng
hoặc người vận chuyển. Phiếu xuất kho được kế toán lập thành 3 liên (đặt giấy than
viết một lần). Sau khi lập phiếu xong, người lập ký, ghi rõ họ tên giao cho khách
hàng hay người vận chuyển. Người cầm phiếu xuất kho sẽ mang phiếu xuất kho
xuống kho để lấy hàng. Thủ kho căn cứ vào phiếu xuất kho để xuất hàng. Sau khi
xuất kho, thủ kho ghi vào cột số lượng thực xuất của từng mặt hàng, ghi ngày tháng,
năm xuất kho và cùng người nhận hàng ký tên vào phiếu xuất.
Liên 1: Lưu ở bộ phận lập phiếu
Liên 2: Thủ kho giữ để ghi vào thẻ kho sau đó chuyển cho kế toán để kế toán
ghi vào cột đơn giá và thành tiền rồi ghi vào sổ kế toán.
Liên 3: Người mua hàng giữ để ghi sổ kế toán ở đơn vị.
Khi khách hàng nhận hàng và chấp nhận thanh toán thì nhân viên phòng tiêu
thụ lập hoá đơn GTGT theo mẫu quy định. Hoá đơn GTGT được đánh số liên tục từ
đầu đến cuối quyển, nếu ghi sai phải huỷ ngay, không được sửa chữa gạch xoá ngay
trên hoá đơn và lập hoá đơn khác thay thế liền kề. Mỗi số hoá đơn được lập cho những
hàng hoá có cùng thuế suất. Tại Công ty hoá đơn GTGT được lập thành 3 liên (đặt
giấy than viết một lần in sang các liên có cùng nội dung)
Liên 1: Lưu lại quyển gốc (là căn cứ ghi sổ kế toán)
Liên 2: Giao cho khách hàng (để làm căn cứ cho người mua vận chuyển hàng
và khấu trừ thuế GTGT đầu vào.
Liên 3: Giao cho kế toán tổng hợp giữ để làm chứng từ thanh toán.
Ngoài các chứng từ trên, phòng kế toán còn nhận được các chứng từ như: Phiếu
xuất kho kiêm vận chuyển nội bộ, Bảng thanh toán hàng đại lý, Bảng kê bán lẻ hàng
hoá, các phiếu chi, phiếu thu, giấy bao của ngân hàng...Sau khi nhận được chứng từ,
kế toán tiến hành phân loại chứng từ rồi vào sổ chi tiết, sổ nhật ký chung, nhật ký đặc
biệt.

Hoàng Thị Nhâm – ĐHKT6K5

Khóa luận tốt nghiệp

Trường Đại học Công nghiệp Hà Nội

67

Khoa Kế toán Kiểm toán

2.2.2 Thực trạng công tác kế toán thành phẩm, tiêu thụ và xác định kết quả tiêu
thụ tại Công ty TNHH Dược phẩm Usapha.
2.2.2.1 Kế toán thành phẩm
Chứng từ sử dụng:
- Thẻ tính giá thành
- Phiếu nhập kho
- Phiếu xuất kho
- Hóa đơn bán hàng
- Hóa đơn GTGT
- Thẻ kho thành phẩm
Tài khoản sử dụng: để hạch toán tình hình tăng, giảm và tồn kho thành phẩm
kế toán sử dụng chủ yếu tài khoản 155 “thành phẩm”. Ngoài ra còn có TK 154, 157,
632.
Sổ sách sử dụng:
- Sổ chi tiết TK 155
- Sổ cái TK 155
Khi hoàn thành quá trình sản xuất thành phẩm nhập kho được xác định theo giá
thành sản xuất thực tế tính riêng cho từng loại sản phẩm. Số liệu này do bộ phận kế
toán sản xuất tính toán và cung cấp trên bảng tính giá thành thành phẩm.
Ngày 05/11/2013 công ty hoàn thành sản xuất và nhập kho 1500 hộp Usapha
Bio.

Hoàng Thị Nhâm – ĐHKT6K5

Khóa luận tốt nghiệp

Trường Đại học Công nghiệp Hà Nội

Hoàng Thị Nhâm – ĐHKT6K5

68

Khoa Kế toán Kiểm toán

Khóa luận tốt nghiệp

Trường Đại học Công nghiệp Hà Nội

69

Khoa Kế toán Kiểm toán

Biểu 2.3: Thẻ tính giá thành sản phẩm, dịch vụ
Đơn vị :Công ty TNHH dược Usapha
Địa chỉ : đường TS11, khu công nghiệp Tiên Sơn,
Xã Hoàn Sơn, Huyện Tiên Du, tỉnh Bắc Ninh

Mẫu số 11 – LĐTL
(Ban hành theo QĐ số 15/2006/QĐ-BTC)
Ngày 20/03/2006 của Bộ trưởng BTC)

THẺ TÍNH GIÁ THÀNH SẢN PHẨM, DỊCH VỤ
Tháng 11 năm 2013.
Tên sản phẩm, dịch vụ: Usapha Bio
Số lượng: 1,500 thành phẩm
ĐVT: VNĐ

Chỉ tiêu
A
1.Chi phí SXKD dở dang đầu kỳ
2.Chi phí SXKD phát sinh trong kỳ
3. Chi phí SXKD dở dang cuối kỳ
4. Giá thành sản phẩm, dịch vụ trong
kỳ
5. Giá thành đơn vị

0
146.652.000
0

Chia ra theo khoản mục
CPNVLTT
CPNCTT
CPSXC
2
3
4
0
0
0
103.456.000 32.175.000
11.021.000
0
0
0

146.652.000

103.456.000

Tổng số tiền
1

Người Lập
(ký, họ tên)

Hoàng Thị Nhâm – ĐHKT6K5

97.768

68.970,67

32.175.000
21.450


5

11.021.000
7.347,33

Ngày 05 tháng 11 năm 2013
Kế toán trưởng
(ký, họ tên)

Khóa luận tốt nghiệp

… …
6 7

Trường Đại học Công nghiệp Hà Nội

70

Khoa Kế toán Kiểm toán

Biểu 2.4: Phiếu nhập kho
Đơn vị: Công ty TNHH dược phẩm Usapha

Mẫu số 02-TT

Địa chỉ: khu công nghiệp Tiên Sơn, Xã

( Ban hành theo QĐ số 15/2006, BTC

Hoàn Sơn, Huyện Tiên Du, tỉnh Bắc Ninh

ngày 20/03/2006 của Bộ trưởng BTC )

PHIẾU NHẬP KHO
Ngày 05 tháng 11 năm 2013
Số: 308
Họ tên người giao hàng: Nguyễn Thị Hiền

Nợ TK 155
Có TK 154

Địa chỉ (bộ phận): kinh doanh

Theo biên bản kiểm nghiệm số 05 ngày 05 tháng 11 năm 2013 của phòng kiểm
nghiệm công ty.
Xuất tại kho (ngăn, lô): Công ty
ĐVT
STT
1

Tên sản phẩm, hàng hóa
Usapha Bio

Hộp

Số lượng
1500

Đơn
giá
97.768

Thành tiền
146.652.000

146.652.000

Tổng cộng

Tổng số tiền (viết bằngchữ): Một trăm bốn mươi sáu triệu sáu trăm năm
mươi hai nghìn đồng.
Số chứng từ gốc kèm theo: ........................................................................................
Ngày 05 tháng 11 năm 2013
Người lập
(Ký, họ tên)

Người nhận
(Ký, họ tên)

Hoàng Thị Nhâm – ĐHKT6K5

Thủ kho
(Ký, họ tên)

Kế toán trưởng
(Ký, họ tên)

Giám đốc
(Ký, họ tên)

Khóa luận tốt nghiệp

Trường Đại học Công nghiệp Hà Nội

71

Khoa Kế toán Kiểm toán

Ngày 01/11/2013 Công ty nhận được đơn đặt hàng của nhà thuốc Mai Linh
- Lô 17A ngõ 218 Trần Duy Hưng, Cầu Giấy, HN mua một số sản phẩm của Công
ty.
Sau khi tiếp nhận đơn đặt hàng có sự xác nhận giữa hai bên, đơn đặt hàng
được chuyển tới thủ kho để xuất hàng rồi chuyển chứng từ về phòng kế toán để kế
toán tính toán giá vốn cho lô hàng xuất bán theo phương pháp nhập trước xuất
trước (FIFO) dựa trên sổ chi tiết cửa từng mặt hàng.

Hoàng Thị Nhâm – ĐHKT6K5

Khóa luận tốt nghiệp

Trường Đại học Công nghiệp Hà Nội

72

Khoa Kế toán Kiểm toán

Biểu 2.5: Phiếu xuất kho
Đơn vị: Công ty TNHH dược phẩm Usapha

Mẫu số 02-TT

Địa chỉ: khu công nghiệp Tiên Sơn, Xã

( Ban hành theo QĐ số 15/2006, BTC

Hoàn Sơn, Huyện Tiên Du, tỉnh Bắc Ninh

ngày 20/03/2006 của Bộ trưởng BTC )

PHIẾU XUẤT KHO
Ngày 01 tháng 11 năm 2013
Số: 905
Họ tên người nhận hàng: Nguyễn Tiến Hưng

Nợ TK 632
Có TK 155

Địa chỉ (bộ phận): kinh doanh

Lý do xuất: Xuất bán cho nhà thuốc Mai Linh
Xuất tại kho (ngăn, lô): Công ty
ĐVT
STT
1
2
3
4
5
6
7
8

Tên sản phẩm, hàng hóa
Usapha Bio
Usapha Hemo
UsaphaWomen

Hộp
Hộp
Hộp

Số lượng
12
15
25

Usapha Men
Usapha Royal Pro
Usapha – Honey Skin
Usapha – Honey Extra
Usapha Ginkgo

Hộp
Hộp
Hộp
Hộp
Hộp

22
15
12
10
15

Đơn
giá
98.560
76.990
180.57
5
167.742
67.765
53.432
56.050
65.125

Tổng cộng

Thành tiền
1.182.720
1.154.850
4.514.375
3.690.324
1.016.475
641.184
560.500
976.875
13.737.303

Tổng số tiền (viết bằngchữ): Mười ba triệu bảy trăm ba mươi bảy nghìn ba trăm ba
mươi ba đồng.
Số chứng từ gốc kèm theo: ........................................................................................
Ngày 01 tháng 11 năm 2013
Người lập
(Ký, họ tên)

Người nhận
(Ký, họ tên)

Thủ kho
(Ký, họ tên)

Kế toán trưởng
(Ký, họ tên)

Giám đốc
(Ký, họ tên)

Biểu 2.6: Phiếu xuất kho hàng gửi bán đại lý
Hoàng Thị Nhâm – ĐHKT6K5

Khóa luận tốt nghiệp

Trường Đại học Công nghiệp Hà Nội

73

Khoa Kế toán Kiểm toán

Đơn vị: Công ty TNHH dược phẩm Usapha

Mẫu số 02-TT

Địa chỉ: khu công nghiệp Tiên Sơn, Xã

( Ban hành theo QĐ số 15/2006, BTC

Hoàn Sơn, Huyện Tiên Du, tỉnh Bắc Ninh

ngày 20/03/2006 của Bộ trưởng BTC )

PHIẾU XUẤT KHO HÀNG GỬI BÁN ĐẠI LÝ
Liên 3: Nội bộ
Số: 936
Ngày 16 tháng 11 năm 2013
Nợ TK: 157
Có TK: 155
Đơn vị đại lý: Công ty TNHH Dược phẩm Quỳnh Lan
Địa chỉ: Quầy 328, Tầng 3, TT Dược phẩm Hapulico. Số1, Nguyễn Huy Tưởng,
Hà Nội
Xuất tại kho: Công ty
Tên sản phẩm,
hàng hóa
UsaphaWomen

ĐVT
Hộp

số lượng
100

2

Usapha Men

Hộp

80

3
4

Usapha Honey
Thực phẩm chức
năng: SAGYDI

Hộp
Hộp

5

Thất diệp linh
Tổng

Hộp

STT
1

Thành
tiền
18.054.600

80
100

Đơn
giá
180.54
6
165.89
0
54.644
68.754

60

76.123

4.567.380
47.140.100

13.271.200
4.371.520
6.875.400

Tổng số tiền (viết bằngchữ): bốn mươi bảy triệu một trăm bốn mươi nghìn một trăm
đồng.
Số chứng từ gốc kèm theo: ........................................................................................
Ngày 16 tháng 11 năm 2013
Người lập
(Ký, họ tên)

Người nhận
(Ký, họ tên)

Hoàng Thị Nhâm – ĐHKT6K5

Thủ kho
(Ký, họ tên)

Kế toán trưởng
(Ký, họ tên)

Giám đốc
(Ký, họ tên)

Khóa luận tốt nghiệp