Tải bản đầy đủ
2 Giải pháp hoàn thiện kế toán tại Công ty CPVLXD BỒ SAO

2 Giải pháp hoàn thiện kế toán tại Công ty CPVLXD BỒ SAO

Tải bản đầy đủ

Trường ĐH Công Nghiệp Hà Nội

89

Khoa Kế toán-Kiểm toán

cấp thực sự chỉ là một yếu tố để bố trí công việc và để tính mức lương ban đầu, chứ
không phải yếu tố quyết định về tiền lương của người lao động.
Việc hoàn thiện chính sách tiền lương đặt trong điều kiện thực tế của Công
ty khi phần ngoài kế hoạch đáp ứng được nhu cầu có việc làm đầy đủ, năng suất lao
động tăng, lợi nhuận tăng thì DN cần có chính sách tăng tiền lương kịp thời để
khuyến khích người lao động làm việc hăng hái hơn nữa.
Chấn chính công tác định mức lao động chung để xây dựng hệ thống định
mức chung hợp lý làm cơ sở xác định đúng đắn giá tiền lương gắn với kết quả hoạt
động sản xuất kinh doanh của DN
Trong việc hạch toán, tính toán tiền lương, BHXH, BHYT, KPCĐ ở phòng
kế toán, các phòng liên quan khi sửa chữa phải thông báo với những người được
hưởng lương để khi hạch toán và ghi sổ, trả lương được thống nhất, đầy đủ không
lãng phí thời gian và công sức.
DN nên xem xét lại việc lập chứng từ, xử lý chứng từ và luân chuyển chứng
từ sao cho phù hợp để kế toán có thể lập báo cáo nhanh chóng bằng cách sớm thay
thế phương pháp ghi chép thủ công bằng phần mềm máy vi tính. Đi đôi với việc
thay thế này toàn bộ nhân viên kế toán phải được đào tạo để sử dụng đồng bộ hệ
thống này.

Nguyễn Thị Hải Yến,lớp ĐHKT6 k5

Chuyên Đề Tốt Nghiệp

Trường ĐH Công Nghiệp Hà Nội

90

Khoa Kế toán-Kiểm toán

KẾT LUẬN
Mọi sản phẩm tạo ra là kết quả của lao động bởi vậy lao động là một yếu tố
tất yếu trong quá trình hoạt động kinh doanh của mỗi doanh nghiệp
Tiền lương biểu hiện bằng tiền của hao phi lao động. Do đó việc tổ chức kế
toán tiền lương và các khoản trích theo lương là khâu quan trọng.Nó không chỉ giúp
cho các doanh nghiệp quản lý được số lượng,chất lượng lao động mà còn ảnh
hướng trực tiếp đến đời sống của người lao động góp phần nâng cao nawg suất lao
động.
Về việc quản lý kế toán lao động tiền lương chính xác khoa học linh hoạt
theo chế độ chinh sách của nhà nước sẽ là động lực thúc đẩy sự phát triển bền vững
cho mỗi doanh nghiệp.Và đề tài tiền lương thực sự trở thành đòn bẩy làm tăng hiệu
quả và lợi nhuận cho mỗi doanh nghiệp thì ván đề đặt ra cho mỗi doanh nghiệp là
hình thức trả lương và các khoản trich theo lương thế nào cho phù hợp và đảm bảo
được mối quan hệ giữa doanh nghiệp với người lao động.
Qua thời gian thực tập tại công ty Cổ phần VLXD BỒ SAO đã giúp em hiểu
thêm kiến thức kế toán lương và các khoản trích theo lương mà em đã học ở trường
nhưng chưa có điều kiện thực hành.
Cuối cùng em xin chân thành cảm ơn sự giúp đỡ và hướng dẫn tận tình của
cô giáo “Nguyễn Thị Hồng” và các anh chị trong công ty đã giúp đỡ em hoàn thành
bài báo cáo thực tập của mình.

Nguyễn Thị Hải Yến,lớp ĐHKT6 k5

Chuyên Đề Tốt Nghiệp

Trường ĐH Công Nghiệp Hà Nội

91

Khoa Kế toán-Kiểm toán

Tài liệu tham khảo
1. Giáo trình kế toán tài chính trong các doanh nghiệp – NXB Thồng kê 2005 (Chủ
biên PGS.TS Đặng Thị Loan)
2. Chế độ kế toán doanh nghiệp – NXB Tài chính 2006
3. Trang web www.webketoan.com,
4. 22 chuẩn mực kế toán và tài chính cho doanh nghiệp – NXB Lao động xã hội
5. 223 câu hỏi đáp và bài tập theo chế độ kế toán mới – NXB Tài Chính 2007

Nguyễn Thị Hải Yến,lớp ĐHKT6 k5

Chuyên Đề Tốt Nghiệp