Tải bản đầy đủ
Chương 3: Giải pháp nhằm nâng cao hiệu quả sử dụng thư viện của sinh viên tại Đại học Văn hóa Hà Nội  

Chương 3: Giải pháp nhằm nâng cao hiệu quả sử dụng thư viện của sinh viên tại Đại học Văn hóa Hà Nội  

Tải bản đầy đủ

Chương 3: Giải pháp nhằm nâng cao hiệu quả sử dụng thư viện của sinh
viên tại Đại học Văn hóa Hà Nội
3.1. Xây dựng vốn tài liệu
- Định hướng phát triển các nguồn tin cần bám sát định hướng phát triển các hoạt
động thông tin
- Tăng cường các hoạt động đào tạo, bồi dưỡng nghiệp vụ xử lý, xuất bản thông tin
- Thực hiện tin học hóa các hoạt động thông tin tạo điều kiện thuận lợi cho việc
kiểm soát thông tin
- Tăng cường quan hệ phối hợp và hợp tác giữa các cơ quan thông tin thư
viện.
- Tự xây dựng các loại cơ sở dữ liệu khác nhau, đặc biệt là cơ sở cơ sở dữ
liệu toàn văn.
- Trao đổi các cơ sở dữ liệu với nước ngoài.
- Tổ chức cho mọi người tiếp cận và sử dụng các nguồn tin có trong cơ quan
thông tin thư viện.
- Tổ chức bảo quản lưu trữ lâu dài các sản phẩm thông tin.

17/nn

Chương 3: Giải pháp nhằm nâng cao hiệu quả sử dụng thư viện của sinh
viên tại Đại học Văn hóa Hà Nội
3.2. Đầu tư cơ sở vật chất hạ tầng, trang thiết bị hiện đại giúp bảo quản, sắp xếp tài liệu và
tạo nơi thoải mái cho bạn đọc đến sử dụng tài liệu.
- Lập trang thông tin điện tử của thư viện và có bộ phận chuyên trách về trang thông tin điện tử
này, phải ứng dụng hiệu quả công nghệ thông tin, Web trong quản lý mượn, trả sách
- Hệ thống tra cứu qua web phải được chú trọng để giảm thiểu thì giờ tới thư viện tìm kiếm, tranh
dành máy tính, xếp hàng dài chờ tra sách
- Bố trí máy đọc mã vạch, máy tìm kiếm đầu sách, máy photo…
- Mở rộng ko gian (đặc biệt là ko gian phòng mượn)
- Thẻ thư viện cần là thẻ từ để có thể kiểm tra thông tin tự động bằng máy (có thể kết hợp thẻ này
thông qua thẻ sinh viên, lấy mã số sinh viên làm mã số thư viện, tránh tình trạng quá nhiều thẻ cho
sinh viên
- Có phòng máy tính nối mạng để tiện cho việc tra cứu
- Hiện đại hóa các sản phẩm dịch vụ thông tin theo hướng nâng cao chất lượng và mở rộng số
lượng.
- Tích hợp mới hệ thống phầm mềm thư viện

18/nn

Chương 3: Giải pháp nhằm nâng cao hiệu quả sử dụng thư viện của sinh
viên tại Đại học Văn hóa Hà Nội

- Hiện đại hóa các điểm truy cập nhằm phổ biến các nguồn tin cần thiết
cho người dùng tin.
- Phát triển thông tin thư viện theo hướng thư viện điện tử và thư viện số

19/nn

Chương 3: Giải pháp nhằm nâng cao hiệu quả sử dụng thư viện của sinh
viên tại Đại học Văn hóa Hà Nội
3.3. Đào tạo đội ngũ có trình độ nghiệp vụ cao
Hiện nay cả nước đã có một số cơ sở đào tạo chính quy ngành thông tin thư viện như:

- Bộ môn khoa học Thư viện trường đại học khoa học, Đại học Thái Nguyên
- Trường Đại học Cần Thơ
-

Khoa Thư viện – Thông tin trường Đại học Văn hóa Hà Nội

-

….

Nội dung của chương trình đào tạo sau đại học, đại học, cao đẳng, trung cấp với các mức độ
khác nhau, phải đạt yêu cầu sau:
- Đảm bảo tính hiện đại và phát triển, kết hợp truyền thống với hiện đại.
- Đảm bảo tính khoa học giữa khối kiến thức khoa học cơ bản với khối kiến thức chuyên nghành.
- Đảm bảo cơ cấu hợp lý trong kiến thức chuyên ngành thư viện tương ứng với trình độ chung
của cả nước trong khu vực, phấn đấu đạt trình độ quốc tế.

20/nn

Chương 3: Giải pháp nhằm nâng cao hiệu quả sử dụng thư viện của sinh
viên tại Đại học Văn hóa Hà Nội
3.4. Khối lượng, chất lượng và chủng loại sách

- Hạn chế bổ sung quá nhiều lượng giáo trình ko cần thiết (mỗi năm in thêm rất nhiều giáo trình,
nhưng trên thực tế, nhiều loại giáo trình các khóa sau ko sử dụng nữa), bổ sung giáo trình còn thiếu,
đặc biệt là các môn học mới của khóa sau.

- Đa dạng chủng loại sách, báo, tạp chí… nhưng vẫn chú trọng nâng cao chất lượng các loại sách về
các chuyên ngành đào tạo trong Học viện HC

- Tăng cường hơn nữa các loại sách mới xuất bản, đặc biệt là các loại sách rèn luyện kĩ năng sống,
kĩ năng làm việc, các loại sách cung cấp thông tin đa chiều về thế giới hiện đại, công nghệ…

21/nn

Chương 3: Giải pháp nhằm nâng cao hiệu quả sử dụng thư viện của sinh
viên tại Đại học Văn hóa Hà Nội

3.5. Bố trí thư viện
- Thư viện phải luôn sạch sẽ, thoáng mát, kho tài liệu luôn được đươc sắp xếp ngăn nắp,tạo điều
kiện cho người đọc dễ dàng tiếp xúc với tài liệu và sử dụng các dịch vụ thư viện một cách thoải
mái, không bị gò bó bởi các thủ tục đăng ký, mất thời gian.
- Bố trí thư viện (kể cả phòng mượn) như một hiệu sách

- Thường xuyên tổ chức các cuộc trưng bày, giới thiệu sách, tạo hứng thú và hình thành thói quen
đọc sách và nghiên cứu tài liệu cho sinh viên.

- Cán bộ phục vụ bạn đọc phải nhiệt tình và thân thiện.

22/nn

Chương 3: Giải pháp nhằm nâng cao hiệu quả sử dụng thư viện của sinh
viên tại Đại học Văn hóa Hà Nội
3.6. Quy trình mượn trả
3.6.1 Mượn về nhà ( phòng mượn)
- Xếp thẻ tại quầy thủ thư để nhập thông tin sinh viên vào phòng (nên sử dụng máy tự động
đọc mã vạch trên thẻ để truy nhập nhanh chóng thông tin của sinh viên)
- Mượn sách theo 2 quy trình: vào trực tiếp tìm sách hoặc tìm kiếm sách qua thư mục (hộp
thư mục, máy tra đầu sách hoặc qua trang thông tin điện tử của thư viện)
- Áp dụng cơ chế “1 cửa” trong giải quyết thủ tục hành chính vào hoạt động của thư viện
- Thời hạn mượn 10 ngày, ngoài ra có thể gia hạn thêm 5-7 ngày (tạo điều kiện cho sinh
viên nghiên cứu, thực tế có những quyển sách khá dày và cần thời gian tiếp cận dài)
- Vấn đề gia hạn có thể lên trực tiếp gặp thủ thư, hoặc đăng kí qua mạng.

- Trả chậm sẽ bị phạt theo các hình thức: đánh dấu số lần vi phạm, quá 3 lần sẽ bị thu thẻ;
ngoài ra cần phạt tiền (khoảng 5000đ/ngày nếu trả chậm) để nâng cao ý thức của sinh
viên, tránh tình trạng giữ sách quá lâu mà sinh viên khác ko được tiếp cận tài liệu

23/nn

Chương 3: Giải pháp nhằm nâng cao hiệu quả sử dụng thư viện của sinh
viên tại Đại học Văn hóa Hà Nội
3.6.2. Mượn đọc tại chỗ ( phòng đọc )
- Xuất trình thẻ tại quầy thủ thư để đăng nhập thông tin trước khi vào phòng
- Sinh viên vào trực tiếp tra cứu sách, lấy sách mang ra quầy thủ thư để lưu thông tin

- Sinh viên đọc sách xong sẽ xếp vào giá sách riêng, cuối ngày thủ thư sẽ phân loại và xếp lại
vào vị trí cũ. Điều này tránh tình trạng sinh viên tự xếp sách sẽ ko đúng vị trí (ảnh hưởng đến
lần tìm sách của người khác ngày hôm sau), ngoài ra còn thống kê được lượng sách đọc trong
ngày, loại sách được sinh viên quan tâm, loại sách cần được bổ sung…

- Sinh viên có thể được phép yêu cầu dịch vụ photo những tài liệu cần thiết (có chi phí).

24/nn

Chương 3: Giải pháp nhằm nâng cao hiệu quả sử dụng thư viện của sinh
viên tại Đại học Văn hóa Hà Nội

3.7. Thành lâp phòng tự học, phòng học nhóm cho sinh viên.

Những phòng này có thể giao cho Đoàn trường đảm nhiệm vấn đề quản lý và hướng
dẫn hoạt động nhằm tránh tình trạng tăng thêm biến chế nhân viên thư viện.

3.8. Mở của thư viện vào thứ 7 chủ nhật.

Để đáp ứng nhu cầu học tập của sinh viên. Để giảm gánh nặng về chi phí trả cho người
phục vụ, thư viện có thể thu phí đọc sách vào 2 ngày này (2000đ – 5000đ/ngày) và thực hiện
luân chuyển nhân viên trực vào ngày nghỉ để ko phải tăng thêm nhân viên.

25/nn

Chương 3: Giải pháp nhằm nâng cao hiệu quả sử dụng thư viện của sinh
viên tại Đại học Văn hóa Hà Nội

3.9. Yêu cầu với thủ thư.

- Nâng cao kỹ năng, chuyên môn

- Hiện đại hóa phong cách làm việc.

- Ứng xử với sinh viên có văn hóa (cả phi ngôn ngữ và ngôn ngữ), thân thiện, hòa nhã
với sinh viên

- Tận tình nhiệt tình trong công việc.

26/nn

Chương 3: Giải pháp nhằm nâng cao hiệu quả sử dụng thư viện của sinh
viên tại Đại học Văn hóa Hà Nội
3.10. Yêu cầu với người đọc.
- Đối với SV cần lên thư viện với thái độ đọc sách hoặc học bài nghiêm túc, giữ trật
tự tránh làm phiền người khác
- Tôn trọng và nâng niu sách, tránh tình trạng xé sách hoặc viết vào sách.
- Có văn hóa trong ứng xử và văn minh giao tiếp khi hoạt động ở thư viện; chú ý về
trang phục khi đến sử dụng thư viện; khi đến và rời khỏi các phòng đọc, phòng tự học
cần phải tuyệt đối giữ trật tự yên lặng; khi cần trao đổi bài với nhau phải ra ngoài
hành lang trao đổi và chú ý giữ âm lượng đủ nghe tránh ảnh hưởng đến người khác;
văn minh trong sử dụng điện thoại…
- Tôn trọng thủ thư và tuân thủ quy định của thư viện; không nên tùy tiện di chuyển
bàn ghế, hoặc sử dụng thiết bị khi chưa được phép của cán bộ thư viện. Trước khi
sử dụng một dịch vụ nào đó, sinh viên nên quan sát đọc kỹ nội quy, quy trình sử
dụng, cần tuân thủ nghiêm túc các biển cảnh báo; tài liệu sau khi đọc xong đem để
đúng nơi thư viện quy định...

27/nn