Tải bản đầy đủ
Tổ chức xã hội

Tổ chức xã hội

Tải bản đầy đủ

5.3. Tổ chức gia đình
• Trong nhà, người chồng (cha) là chủ gia
đình, con theo họ cha, con trai được thừa
hưởng gia tài, cha mẹ quyết định việc
cưới gả con cho con. Con trai con gái phải
được xem số, so tuổi trước khi nên duyên
vợ chồng.

6. Phong tục tập quán
6.1. Cưới xin

Trong cưới xin, quyền quyết định là bố mẹ, nhưng cũng
còn phụ thuộc sự hợp số mệnh của đôi trai gái. Hôn nhân
mang nặng tính chất mua bán, biểu hiện trong lượng phí
tổn mà nhà trai phải trả cho nhà gái.
Trong hôn lễ của người Sán Dìu có nhiều lễ tiết, nhưng
đặc biệt đáng chú ý là lễ khai hoa tửu.
Xưa kia quan hệ hôn nhân của người Sán Dìu chỉ đóng
khung trong nội bộ dân tộc mình. Nhưng ngày nay, do tình
đoàn kết, bình đẳng và tương trợ giữa các dân tộc nên
được mở rộng.

6.2. Tang ma
1. Lễ tắm rửa cho
người chết
2. Lễ khâm niệm hay
chịu tang
3. Lễ nhập quan
4. Lễ mở đường cho
người chết
5. Lễ dâng cơm

6. Lễ giải oan, phá
ngục
7. Lễ trao nhà táng
8. Lễ đưa ma
9. Lễ hạ huyệt
10. Lễ mở cửa mộ
11. Lễ chuộc hồn

6.3. Tập tục


Người con dâu muốn đưa con cho bố chồng và anh
chồng phải đặt con xuống giường, ít khi đưa con trực tiếp
trên tay. Phụ nữ không ngồi trước bàn thờ, không ngồi ở
cửa ra vào, không ăn cùng mâm với nam giới.
Trong một năm, một gia đình không được thêm hai
người. vd: nếu đẻ con thì không cưới dâu, và ngược lại.
Đăc biệt đối với nhà bếp (nơi có ma bếp) không được
phơi quần áo, chăn, màn , chiếu… và không được hông
quần áo trên củi.
Hiện nay, trên đà tiến bộ chung, những tập tục kiêng kỵ
đang bị bỏ dần.

6.4. Tập quán
Người Sán Dìu có tập quán ăn trầu nhuộm răng.
Lá trầu để ăn gồm hai loại: Trầu không và trầu rừng. Cùng
với miếng trầu còn có miếng cau, thuốc lào, vôi tôi quệt
vào lá trầu và miếng vỏ cây có chất chát.
Trong mỗi gia đình người Sán Dìu thường có bình vôi, một
lon nhỏ đựng trầu, một lon nước để trong buồng hay cạnh
góc bếp để ngâm các khúc cây có miếng vỏ cây có chất
chát. Đó là phụ gia quan trọng để ăn trầu của phụ nữ Sán
Dìu.
Cùng với thói quen ăn trầu, người Sán Dìu đã thể hiện rất
rõ bản sắc văn hóa của dân tộc mình ở đó.
Tục ăn trầu của người Sán Dìu là một nét đẹp văn hóa có
từ xa xưa, vì vậy rất cần được quan tâm và lưu giữ.

Hình ảnh

Miếng trầu không

Lá trầu không

Cơi trầu