Tải bản đầy đủ
Văn hóa tinh thần

Văn hóa tinh thần

Tải bản đầy đủ

4.3. Lễ hội

• Lễ hội của người Sán Dìu rất ít. Lễ hội lớn

là lễ hội Đại Phan hay còn gọi là lễ hội
Cầu Mùa. Tuy nhiên, do nhiều nguyên
nhân lễ hội đã mai một.

4.4. Lễ tết


Hàng năm, người Sán Dìu cũng có những ngày tết như
các dân tộc anh em. Nhưng đặc biệt đối với một số
ngày tết lại theo một quan niệm riêng của họ. Như 5/5,
14/7. Đó là quan niệm còn khá sâu sắc của đồng bào.Tết Đông chỉ là cái tết tạm chia tay giữa chủ và thợ. Cái
tết có ý nghĩa xây dựng lại duyên phận “cưới lại vợ
mới” mong sinh đông con nhiều cháu, vợ chồng sống
thuận hòa, hạnh phúc gia đình.

4.5. Văn học và nghệ thuật


Người Sán Dìu có một vốn văn học dân gian khá phong
phú. Về nhạc cụ có tù và, kèn, sáo. Về vũ có các điệu múa
đặc sắc. Về họa và khắc, có những người biết vẽ và khắc
tranh, tượng...Chiếm một vị trí quan trọng trong nền thơ ca dân gian của
người Sán Dìu là tình ca, mà người Sán Dìu gọi là “soọng
cô”. Đó là tục hát ví giữa thanh niên nam nữ.Ngoài ra, còn có truyện kể, thơ ngụ ngôn, ca dao, tục
ngữ, câu đối… rất phong phú.

Hình ảnh lễ hát soọng cô

5. Tổ chức xã hội
5.1. Quy chế làng bản
• Trước kia, xã hội người Sán Dìu có sự phân hóa giai cấp
khá rõ. Ngày nay, người Sán Dìu đã thực sự làm chủ vận
mệnh của mình.
5.2. Dòng họ
• Các dòng họ người Sán Dìu là Lý, Trần, Trương, Nịnh,
Từ, Lê, Diệp, Tạ... Khi gặp nhau mà cùng họ và cùng hệ
thống tên đệm, mà phân thứ bậc. Còn những người sinh
ra ở cùng một thế hệ thì ai lớn tuổi hơn là anh chị là chị,
chứ không phân biệt con chú, con bác.

5.3. Tổ chức gia đình
• Trong nhà, người chồng (cha) là chủ gia
đình, con theo họ cha, con trai được thừa
hưởng gia tài, cha mẹ quyết định việc
cưới gả con cho con. Con trai con gái phải
được xem số, so tuổi trước khi nên duyên
vợ chồng.