Tải bản đầy đủ
III. Văn hóa vật chất

III. Văn hóa vật chất

Tải bản đầy đủ

1. Nhà ở
a.Nhà của Người Hoa ở
MB tiêu biểu có kiểu nhà
hình “cái ấn” .nhà
thường
5
gian
đứng(không có chái),bộ
khung với vì kèo đơn
giản,tường xây gạch một
rất
dày(30-40cm),mái
lớp ngói âm dương.

•Mặt bằng sinh hoạt:
Nhà chính gồm 5
gian,gian giữa rộng hơn
các gian bên,bao giờ
cũng thụt vào 1 chút tạo
thành một cái hiên
hẹp.Gian chính giữa là
nơi đặt bàn thờ đồng
thời còn là nơi tiếp
khách.Sát tường bên
trái kê 1 giường đôi
dành cho khách,các
gian bên đều có tường
ngăn cách với nhau.

• Gian bên phải của
gian chính giữa có 1
cửa ra vào(CL2),ở
phía trước ,cạnh cửa
ở góc bên phải có 1
tủ
nhỏ(TN).Cùng
bên lui về phía sau
có 2 giường đôi kề
sát
nhau(G2,G3).Gian
này không có cửa sổ.
Kề bên là gian hồi
phải có gác xép lui
về phía sau(GX1).

•Gian này có 1 cửa ra
vào(CL3)

phía
trước,nhưng hơi lệch về
bên trái. Tường đầu hồi

2
cửa
sổ
nhỏ(CS1,Cs2). Góc nhà
phía trước,về bên phải
có 1 đống tro(PT),gian
này có tủ nhỏ kê gần 1
giường đôi. Từ gian
này xuống nhà phụ phải
qua 1 hành lang
hẹp,đầu hành lang có 1
cửa ra vào(CL4) để
thông
ra
ngoài
nhà,trong hành lang có
1 cối đạp(CĐ).

• Trong nhà phụ, giáp
nhà chính có 1 bàn
ăn(BĂ),bên cạnh có
các vò lớn nhỏ và
các ang để rau cải
muối(V,A).

giữa ,sát tường hậu
có bếp(BC,BP),sát
tường hồi bên phải
lại

1
bàn
ăn(BĂ),1
đống
củi(CK) và 1 số vò
nhỏ.

•Nhà phụ có gác

xép(GX2).
Mặt
trước có cửa ra
vào(CL5) mở lệch
về bên trái. Tường
hồi bên phải và
tường hậu có 2 cửa
sổ nhỏ(CS4,CS5).2
gian nhà chính và 2
gian nhà phụ này
dành cho sinh hoạt
của vợ chồng con
trai chủ nhà.

• Trở lại với nhà chính ,gian
bên trái của gian chính
giữa mặt trước có 1 cửa
sổ(CS6). Gian này có cửa
lớn(CL6) và 1 cửa
nữa(CL7) thông với gian
hồi bên trái. Bên trong gian
này có 1 tủ nhỏ(TN) và 2
giường đôi(G5,G6). Còn
gian hồi trái chỉ để phân
tro(PT),gian
này

cửa(CL8) thông với hành
lang phía trước và có 1 cửa
sổ nhỏ(CS7) ở tường hồi

oĐầu hành lang,giáp tường
hồi trái là 1 hố tiểu(ĐT).
Trong hành lang có quạt
hòm(QH)
oNhà phụ bên trái có 1 cửa
sổ(CS8) và 1 cửa ra
vào(CL9). Nửa nhà phía trái
có gác xép(GX3). Trong nhà
có bàn ăn(BĂ),bếp(Bc,BP),1
số
vò,ang
đựng
rau
muối(V,A). Hai gian nhà
chính và nhà phụ này là của
vợ chồng chủ nhà

• Còn nhà phụ
trước
nhà
chính nối giữa
2 nhà phụ 2
bên,mặt trước

1
cửa
lớn(CL10) để
thông ra ngoài
nhà

b.Nhà của người Hoa ở
MN(ĐBSCL)
Nhà của người Hoa ở MN chủ yếu là nhà
đất,và cũng có nhà sàn.
 Phân loại nhà theo kết cấu kĩ thuật:

 Nhà xuyên trính “vì không kèo”.
Đây là kiểu vì truyền thống của nhà người
Hán ở phương nam. Kiểu vì này chỉ gồm
các cây cột ngắn cũng chống đỡ các cây
trính,trên đầu cột ngắn tiếp giáp với đầu
trính đều có đòn tay,có bao nhiê cột ngắn
có bấy nhiêu đòn tay,cao trên hết là đòn
dông,mộng được ráp nơi đầu trính.
Đây là loại vì có kết cấu chị lực,cứng
cáp,chắc chắn.Kết cấu truyền thống “vì
không kèo” thường có 2 hàng cột cái
(khác với nhà người Việt:1 hàng cột
cái,luôn có 2 cây kèo)

 Nhà xuyên trính “vì có kèo”
• Vẫn giữ hình thức cột giữa(trụ ngắn) đỡ cây đòn dông cùng
các cây cột ngắn đỡ trính.
• Đặc biệt lại có thêm hai cây kèo - ảnh hưởng văn hóa Việt.
• Đặc thù về kết cấu kĩ thuật nhà người Hoa là hệ thống các loại
cửa. Họ thường làm loại cửa song ngang bằng cây gỗ vuông
nguyên cả bức vách phía trước. Cửa có lưỡi gà để cài chốt cửa
ở trên.