Tải bản đầy đủ
c. Ủ men với thóc luộc

c. Ủ men với thóc luộc

Tải bản đầy đủ

d. Chưng cất rượu

Thành Phẩm

8. Rượu ngô Bản Phố Lào Cai

a. Nơi sản xuấtRượu ngô Bản Phố hay còn gọi là rượu ngô Bắc Hà là một
thứ rượu ngon đặc sản của người H’Mông và người Dao ở
Bản Phố, cao nguyên Bắc Hà, Lào Cai. Cùng với rượu Táo
Mèo và rượu San Lùng, rượu ngô Bản Phố là các danh tửu
của Lào Cai.