Tải bản đầy đủ
Tài nguyên khoáng sản

Tài nguyên khoáng sản

Tải bản đầy đủ

5.Tài nguyên nước

Thủy điện sông Đà

6. Tài nguyên đấtTrung du và miền núi Bắc Bộ có phần lớn diện tích là đất
feralit trên đá phiến, đá vôi và các đá mẹ khác, ngoài ra
còn có đất phù sa cổ (ở trung du). Đất phù sa có ở dọc các
thung lũng sông và các cánh đồng ở miền núi như Than
Uyên, Nghĩa Lộ, Điện Biên, Trùng Khánh

7. Những khó khăn và thuận lợi của vùngKhó khăn : Địa hình chia cắt phức tạp, thời tiết thất
thường, khoáng sản trữ lượng nhỏ, khai thác phức tạp, diện
tích rừng suy giảm dẫn tới xói mòn, sạt lở đất, lũ quét….

-

Thuận lợi : Tài nguyên thiên nhiên phong phú tạo điều kiện phát triển kinh tế đa ngành.

+ Có nhiều cảnh quan thiên nhiên đẹp.