Tải bản đầy đủ
I. Đặt vấn đề (tt)

I. Đặt vấn đề (tt)

Tải bản đầy đủ

II. Nội dung
1.Định nghĩa:
.Là tổn thương làm mất liên
tục 3 lớp của thành mạch.
.Vết thương mạch máu là một
cấp cứu ngoại khoa thường
gặp nhiều nguyên nhân khác
nhau.
.Vết thương mạch máu có
nhiều hình thái lâm sàng (tránh
quan niệm vết thương mạch
máu thì phải chảy máu)

II. Nội dung (tt)

II. Nội dung (tt)
3. Phân loại (tt)

II. Nội dung (tt)
3. Phân loại (tt)

II. Nội dung (tt)
3. Phân loại (tt)

II. Nội dung (tt)
3. Phân loại (tt)

II. Nội dung (tt)
3. Phân loại (tt)

II. Nội dung (tt)
4.Triệu chứng:
• Những triệu chứng chính của
vết thương mạch máu lớn là
chảy máu và thiếu máu cấp
tính. Mất máu nhanh và
nhiều sẽ dẫn tới sốc mất
máu.
• Những triệu chứng của sốc
mất máu là: nạn nhân hốt
hoảng, vật vã, lo âu, vã mồ
hôi, mạch nhanh, nhỏ, huyết
áp tụt.

II. Nội dung (tt)
4.1. Vết thương có chảy máu ra ngoài:
• Máu có thể chảy thành tia:
o Do tổn thương mạch nông dưới da.
o Thường do tổn thương vật nhọn hoặc sắc đâm vào.
o Việc chẩn đoán không cần đặt ra vì quá rõ: máu chảy thành tia.
o Quan trọng là sơ cứu sớm, bằng mọi cách.
• Vết thương thấm đẫm vết máu:
o Do các mô xung quanh dày, dập nát, không thể chảy thành tia
được, nhưng thấm đẫm ra quần áo.
o Có thể do tổn thương tĩnh mạch.
o Cần phải chẩn đoán và xử trí sớm.

II. Nội dung (tt)
4.2. Vết thương không có chảy máu ra ngoài:
4.2.1. Vết thương mạch máu đã ngừng chảy: