Tải bản đầy đủ
I. c im ca Bo tng

I. c im ca Bo tng

Tải bản đầy đủ

* S hỡnh thnh t chc (ngun gc, v trớ)

Bo tng M thut Vit Nam (tờn ting Anh: Vietnam Fine Arts
Museum, ting Phỏp: Musộe des Beaux-Arts du Vietnam), l mt
trong nhng bo tng cú v trớ quan trng nht trong vic lu gi kho
tng di sn vn húa ngh thut ca cng ng cỏc dõn tc Vit Nam.
a ch hin nay: 66 ng Nguyn Thỏi Hc, qun Ba ỡnh, H Ni, Vit Nam.Sau nm 1945, ngụi nh ny c s dng cho nhiu mc ớch khỏc nhau. Sau
nm 1962, Nh nc ó giao cho B Vn hoỏ sa sang thnh ni su tp,
trng by v lu tr cỏc tỏc phm ngh thut tiờu biu, cú giỏ tr ca Vit nam t
thi Tin s cho ộn ngy nay

Bo tng c xõy dng t thi Phỏp thuc, nguyờn l Ký tỳc xỏ ca mt t chc
kinh doanh ca Giỏo hi Gia tụ, mang tờn "Gia ỡnh Janne d'Art", lm ni n
cho con gỏi cỏc quan chc Phỏp trờn ton ụng Dng, v hc ti H Ni.

* Chc nng, nhim v

Nghiờn cu v lch s m thut ca cng ng cỏc dõn tc Vit Nam.
Su tm kim kờ, bo qun, trng by v gii thiu cỏc ti liu hin
vt v lch s m thut ca cng ng cỏc dõn tc Vit Nam.
Tip nhn ti liu, hin vt, su tp di sn vn húa phi vt th, di vt,


c vt, bo vt quc gia v lch s m thut ca cỏc t chc v cỏ
nhõn trao tng hoc gi gi.
T chc cỏc hot ng vn húa, vui chi, gii trớ, hot ng dch v
phự hp vi chc nng, nhim v ca Bo tng. Ngoi ra, Bo tng
cũn cú nhng su tp t cỏc trin lóm m thut chuyờn t Trung
ng n a phng nh ngh thut iờu khc ỏ c Vit Nam, ngh
thut thi i ng, ngh thut gm c Vit Nam, tranh dõn gian,
tranh cỏc dõn tc ớt ngi, tranh sn mi, sn du, iờu khc. Mt s
su tp ngh thut th gii c i v cn - hin i qua cỏc phiờn
bn...

* C cu t chc

Giỏm c Bo tng M thut Vit Nam cú trỏch nhim quy
nh nhim v c th, b trớ, sp xp viờn chc v ngi lao
ng theo c cu chc danh, tiờu chun nghip v cho cỏc
phũng, i v t chc trc thuc; xõy dng v ban hnh Quy
ch lm vic ca Bo tng

Cơ cấu tổ chức bảo tàng gồm 3 tầng

T

Cơ sở vật chấtBo tng M thut Vit Nam l ni lu gi v trng by cỏc tỏc phm, m thut cú giỏ tr ca cỏc
ho s, nh iờu khc ca Vit Nam qua nhiu th h.T mt ngụi nh cú kin trỳc kiu chõu u, to nh ó c ci to mang nhiu nột kin trỳc Vit
Nam, phự hp vi chc nng mt bo tng m thut.Nm 1966, bo tng chớnh thc m ca ún khỏch tham quan. Bờn cnh tr s chớnh ti ng
Nguyn Thỏi Hc, Bo tng cũn cú c s 2 ti Hong Cu - ễ Ch Da (H Ni) vi mt khụng gian
ln, trang thit b y , hin i, c s dng bo qun v phc ch cỏc tỏc phm ngh
thut cng nh t chc cỏc cuc hi tho khoa hc trong nc v quc t.

II.Hot ng ca t chc ca Bo tngCỏc su tp trong h thng trng by c nh ca Bo tng c gii thiu theo tin
trỡnh lch s, theo loi hỡnh v cht liu v nhng giỏ tr in hỡnh ca kho tng m thut
cỏc dõn tc Vit Nam, m thut dõn gian, m thut ng dng, m thut hin i... nhm
em n cho ngi xem d dng s phỏt trin ca m thut Vit Nam cng nh nhng
nột c ỏo ca cỏc chuyờn m thut. Bờn cnh h thng trng by c nh, Bo tng
cũn cú phũng trng by chuyờn dnh cho cỏc hot ng trin lóm, giao lu ngh thut
trong v ngoi nc.

Bo tng M thut Vit Nam hin lu gi hn 20.000 hin vt,
trong ú cú trờn 2.000 hin vt c trng by c nh vi cỏc
ch chớnh sau õy:Trng by
- M thut thi tin s - s s

- M thut thi tin s - s s
- M thut t th k 11 n th k 19
- M thut t th k th 20 cho ộn ny nay
- M thut ng dng truyn thng
- M thut dõn gian
- Gm ngh thut Vit Nam t th k 11 n th k 20 bao gm
su tp gm trc vi t 5 con tu c

Khỏc vi cỏc hin vt trng by theo tin trỡnh lch s, kho lu gi ca bo
tng cũn cú nhiu hin vt c h thng thnh b su tp v c bo
qun tng kho riờng vi ch bo qun thớch hp, bao gm:
- B su tp hi ho: trờn 6.000 tỏc phm
- B su tp iờu khc: trờn 1.000 hin vt
- B su tp m thut truyn thng: trờn 2.000 hin vt
- B su tp gm: trờn 6.000 hin vt
- B su tp m thut nc ngoi: trờn 400 hin vt
Bo tng m thut l mt kho bỏu vụ giỏ ca nn ngh thut to hỡnh Vit
Nam v l mt a ch vn hoỏ hp dn du khỏch bn phng

Hot ng su tm v bo qun hin vt
Cỏc loi hin vt trng by:
Bo tng M thut Vit Nam hin gi trờn 18.000 hin vt trong nc tiờu biu cho
nn M thut Vit Nam t thi tin s n nay