Tải bản đầy đủ
C. Một số bài chườm dân gian

C. Một số bài chườm dân gian

Tải bản đầy đủ

C. Một số bài chườm dân gian
• Bài thuốc từ lá na: Lá
na 20g, quả đu đủ
xanh 10g, vôi tôi 5g,
muối ăn 5g; tất cả giã
nát rồi hơ lửa cho
nóng, đắp vào vùng bị
bong gân, ngày đắp 1
lần.
.
04/15/17

www.hsph.edu.vn

40

C. Một số bài chườm dân gian
• Giã nhỏ 40g nghệ vàng với
40 lá cúc tần, thêm 30ml
rượu, sao với độ nóng vừa
phải rồi bó vào chỗ bong
gân, ngày làm 1 - 2 lần.
• Giã nhỏ 40g nghệ vàng với
40g lá ngải cứu, thêm 30ml
rượu trắng và 30ml giấm,
sao nóng, bó vào chỗ sưng
đau, ngày 1 - 2 lần
04/15/17

www.hsph.edu.vn

41

C. Một số bài chườm dân gian
- Bài thuốc từ lá cây bông sứ:
Giã nhuyễn lá cây bông sứ
(hoa đại), trộn với muối ăn,
đắp lên chỗ sưng đau do
bong gân. Lấy lá bông sứ
khác hơ nóng rồi đắp lên
trên, dùng băng băng lại để
giữ thuốc, ngày làm 2 - 3
lần.
- Chữa mụn nhọt: Lá tươi,
giã, hơ nóng đắp.

04/15/17

www.hsph.edu.vn

42

04/15/17

www.hsph.edu.vn

43