Tải bản đầy đủ
Đôi nét về thể loại tranh sơn dầu

Đôi nét về thể loại tranh sơn dầu

Tải bản đầy đủ

Tranh sơn dầu

"màu dầu"
Thay
"sơn dầu"

Không
thấm nước
Có độ dẻo 
Độ che
phủ mạnh

LOGO

Quá trình hình thành
Thời cổ đại

Con người đã
biết dùng
màu trộn với
dầu để vẽ,
nhưng chất
liệu lúc này
vẫn rất thô
sơ, còn nhiều
nhược điểm
và hạn chế.

Trải qua
thời gian

Đã có nhiều
thế hệ họa
sĩ đã dày
công tìm tòi
nguyên liệu,
mày mò tự
chế ra sơn
vẽ

Khoảng
13901441)

Anh em họa
sỹ Van Eyck
thành công lớn
trong việc hoàn
thiện và phát
triển kỹ thuật
vẽ chất liệu sơn
dầu

Đến nay

Đã phổ biến trên
toàn thế giới, với
sựi phát triển
cua KHKT đã
hoàn thiện chất
liệu vẽ tranh sơn
đầu
LOGO

2. Tranh sơn dầu ở việt nam
2012
Sơ đồ phát triển của tranh sơn
dầu tại Việt Nam


  ch
êm
Th

Tranh sơn dầu Việt
Nam vẫn nối bước
những người thầy
đi trước. Những bức
vẽ dần trở nên hoàn
thiện hơn và bền
chắc hơn với thời
gian. Chủ đề của
những bức tranh
sơn dầu cũng
phong
LOGO

 ch
êmhữ


 ch

 c
êm

êm
Th

Th


  ch
êm
Th


  ch
êm
Th

Tranh sơn dầu VN đã tạo ra tiếng vang
lớn cho ngành mĩ thuật Việt Nam với
những giải thưởng quốc tế lớn thông qua
những bước tranh sơn dầu. Trong số
những họa sĩ thành công trên chất liệu
sơn dầu trong thời kì này như Trần Văn
Cẩn, Bùi Xuân Phái, Nguyễn Tư Nghiêm
thì có lẽ Tô Ngọc Vân được đánh giá là
bậc thầy trong thể loại tranh sơn dầu Việt
Nam

Th

Theo người
Pháp du nhập
vào Việt Nam
lần đầu tiên
được giảng dạy
tại trường mĩ
thuật Đông
Dương

Hiện
nay

Trước CM
tháng 8

Năm
1922

CHƯƠNG II: NHỮNG HỌA SĨ VẼ TRANH SƠN DẦU
NỔI TIẾNG Ở VIỆT NAM

LOGO