Tải bản đầy đủ
Vài nét về họa sĩ Dương Bích Liên

Vài nét về họa sĩ Dương Bích Liên

Tải bản đầy đủ

Vài nét về họa sĩ Dương Bích Liên
 Ông là một trong những học trò cuối cùng của trường Cao
đẳng Mỹ thuật Đông Dương. Ông học khoa Hội họa, khóa
XVIII (1944-1945).
 Năm 1946, Dương Bích Liên và nhiều trí thức văn nghệ sĩ Hà
Nội tham gia kháng chiến chống Pháp. Ông hoạt động ở đoàn
kịch của Phạm Văn Khoa, Đoàn văn công của Nguyễn Xuân
Khoát, vào Đoàn Văn hóa kháng chiến cùng với họa sỹ Tô
Ngọc Vân, Thế Lữ..., làm báo " Vệ quốc đoàn".
 Năm 1949, ông là một trong những hoạ sỹ đầu tiên được kết
nạp Đảng tại vùng kháng chiến cùng một ngày với hoạ sỹ Mai
Văn Hiến và nhà văn Trần Đăng.

LOGO

Vài nét về họa sĩ Dương Bích Liên
 Năm 1952 Tác phẩm Bác Hồ ở chiến khu Việt Bắc đoạt giải
nhất Triển lãm mỹ thuật toàn quốc 1980 và hiện được bày
ở Bảo tàng Mỹ thuật Việt Nam.
 Năm 1954, Dương Bích Liên trở về tiếp quản thủ đô. Được tổ
chức biên chế vào "tổ sáng tác" cùng các họa sỹ Bùi Xuân
Phái, Nguyễn Sáng...
 Năm 1968, ông đi thực tế ở mỏ than Quảng Ninh cùng các
họa
sỹ: Nguyễn Tiến Chung, Bùi Xuân Phái, Nguyễn Tư
Nghiêm, Nguyễn Sáng, Huỳnh Văn Gấm...
 Năm 2000, họa sỹ Dương Bích Liên được Nhà nước phong
tặng Giải thưởng Hồ Chí Minh về Văn học Nghệ thuật (đợt
II).
LOGO

Các tác phẩm tiêu biểu

Tác phẩm Chiều vàng

Tác phẩm đi học đêm

LOGO

Họa sĩ Lương Xuân Nhị

LOGO

Vài nét về họa sĩ Lương Xuân Nhị
 Lương Xuân Nhị (1914 - 2006). Là giáo sư, nhà giáo nhân
dân và họa sĩ Việt Nam nổi tiếng với những bức chân dung
thiếu nữ và phong cảnh, sinh hoạt mang vẻ đẹp bình dị, đằm
thắm của tâm hồn Việt.
 Ông tốt nghiệp Cao đẳng Mỹ thuật Đông Dương, khoá 7
(1932-1937).
 Năm 1942, họa sĩ Lương Xuân Nhị đi Nhật, nhiều tác phẩm
của ông về thiếu nữ và phong cảnh Nhật đã được đánh giá cao
về màu sắc, bút pháp.
 Từ năm 1955 tới năm 1981,ông là giảng viên ở Đại học Mỹ
thuật Việt Nam. Tác phẩm của ông được trưng bầy ở Bảo tàng
Mỹ thuật Việt Nam, Bảo tàng ở Paris, New York, Tokyo và ở
nhiều bộ sưu tập cá nhân trong và ngoài nước.
LOGO