Tải bản đầy đủ
Vài nét về họa sĩ Trần Văn Cẩn

Vài nét về họa sĩ Trần Văn Cẩn

Tải bản đầy đủ

Vài nét về họa sĩ Trần Văn Cẩn
 Năm 1925, theo ý kiến của bố, ông thi vào Trường Kỹ nghệ
thực hành (École de l’art appliqué) Hà Nội, học vẽ mẫu đăng
ten và thiết kế đồ gỗ.

 Năm 1930, ông tốt nghiệp và được điều về làm việc ở Viện
Hải dương học Nha Trang, ông bắt đầu sáng tác những tác
phẩm đầu tay của mình với chủ đề biển và cảnh cá

 Năm 1931, sau 3 tháng học dự bị do họa sĩ Nam Sơn hướng
dẫn, ông thi đậu vào Trường Cao đẳng Mỹ thuật Đông
Dương, theo học khóa VI (1931-1936) cùng với Nguyễn Gia
Trí, Lưu Văn Sìn, Nguyễn Văn Tại, Nguyễn Thụy Nhân, Vũ
Đức Nhuận..

LOGO

Các tác phẩm tiêu biểu

Tác phẩm Em thúy

Tác phẩm nữ dân quân
vùng biển

LOGO

Họa sĩ Dương Bích Liên

LOGO

Vài nét về họa sĩ Dương Bích Liên
 Dương

Bích Liên (17 tháng 7 năm 1924 – 12 tháng
12 năm 1988) là một hoạ sĩ Việt Nam. Ông đặc biệt thành
công với những tác phẩm về chân dung thiếu nữ (Phố Phái,
gái Liên). Dương Bích Liên là một trong nhóm tứ kiệt của
làng hội hoạ Việt Nam: Nghiêm, Liên, Sáng, Phái.

 Dương Bích Liên sinh tại Hà Nội trong một gia đình trí thức
quan lại. Ông là con trai duy nhất của một quan tri phủ. Quê
gốc của ông ở làng Phú Thị, tổng Mễ Sở, phủ Khoái Châu
(nay là thôn Phú Thị, xã Mễ Sở, huyện Văn Giang, tỉnh Hưng
Yên). Dòng họ Dương của ông ở Khoái Châu có truyền thống
hiếu học, thời nào cũng có văn nhân khoa bảng và những
người đỗ đạt cao.
LOGO