Tải bản đầy đủ
Lạng Sơn a, Một số món đặc trưng

Lạng Sơn a, Một số món đặc trưng

Tải bản đầy đủ

• Lợn quay

• Cải Ngồng

• Măng Ớt

b, Đồ uống Lạng Sơn

• Rượu Mẫu Sơn

c, Một số món quà đặc sản Lạng Sơn
Hồng
Bảo Lâm

• Bánh
Cao
Sằng

Quýt
Bắc
Sơn

• Đào
Mẫu
Sơn

Tài Liệu Tham Khảo
• http://cungphuot.info/cac-mon-an-ngon-o-lang-son-phan-1-post4993.cp#Vt_quay_v_Ph_vt_quay
• http://www.giadinhonline.vn/nhung-mon-ngon-o-lang-son-dung-nen-bo-lo-d33317.html
• http://vietnamnet.vn/vn/doi-song/105868/dac-san-cao-bang-an-mot-lan-nho-mai.html
• http://hagiangsensetravel.com/am-thuc-dac-san-ha-giang-a.html
• http://vinadiscover.com/dac-san-tuyen-quang-den-tuyen-quang-an-gi
• http://kienthuc.net.vn/an-ngon/dac-san-khong-nen-bo-qua-tai-dat-che-thai-nguyen-401869.html
• http://www.giadinhonline.vn/nhung-mon-dac-san-bac-kan-dung-nen-bo-lo-d34589.html
• http://baolangson.vn/tin-bai/du-lich-qua-nhung-mien-di-san-viet-bac-/tich-cuc-chuan-bi-cho-trien-lam-amthuc-6-tinh-viet-bac/30-94-56100

Thanks for Listening & Watching
___THE END___