Tải bản đầy đủ
Hà Giang a, Các món ăn truyền thống

Hà Giang a, Các món ăn truyền thống

Tải bản đầy đủ

• Lạp xưởng

• Cơm Lam Bắc Mê

• Cháo ấu tẩu

b,Đồ uống đặc sản Hà Giang

3.Tuyên Quang

• Rượu ngô Nà Hang

• Chè Khau
Mút

• Cam Sành Hàm Yên

• Cơm
Lam
Mỹ
Lâm

4.Thái Nguyên
a, Món ăn đặc trưng

• Nem chua Đại Từ

• Bánh cuốn
trứng

• Bánh
Cooc
Mò của
dân tộc
Tày
Nùng

• Đậu phụ
Bình
Long

Bánh Ngải
của
người Tày