Tải bản đầy đủ
Đặc điểm nền văn hóa

Đặc điểm nền văn hóa

Tải bản đầy đủ

Về văn học:
 - + Những tác phẩm chữ
Nôm hoàn toàn chiếm
ưu thế trên văn đàn,
tiêu biểu là các tác
phẩm như Truyện
Kiều( Nguyễn Du),
thơ Hồ Xuân Hương,
Cung oán
ngâm( Nguyễn Gia
Thiều),thơ Bà Huyện
Thanh Quan..


+ Phát triển thể thơ lục
bát và song thất lục
bát…

3. Thành tựu

Mặt trước của Quốc Sử QuánVề kiến trúc: + Kinh thành Huế
- Về nghệ thuật
quần thể di tích Cố đô huế

được UNESCO công nhận là di sản
văn hóa thể giới vào ngày
11/12/1993 đây là một công trình
quy mô đồ sộ với hàng ngìn người
thi công

• Nhã nhạc cung đình Huế:
+ Điệu bắc, cổ
bản, long ngâm…
+ Điệu nam, nam
ai nam bình,
tương tư khúc…
“ Được UNESCO
công nhận là kiệt
tác phi vật thể và
truyền khẩu của
nhân loại cùng 27
kiệt tác khác vào
ngày 7/11/2003”

Ẩm thực

4. Kết luận và vị thế của nền văn
hóa nửa đầu thời Nguyễn

Vua Nguyễn Ánh

Vua Minh Mạng