Tải bản đầy đủ
4 MỘT SỐ BIÊN PHÁP NÂNG CAO HIỆU QUẢ CHO VAY TIÊU DÙNG

4 MỘT SỐ BIÊN PHÁP NÂNG CAO HIỆU QUẢ CHO VAY TIÊU DÙNG

Tải bản đầy đủ

39
Chí Minh thì mảng cho vay tiêu dùng cũng đóng một vai trò rất lớn trong hoạt động
cho vay của Ngân hàng. Với mục tiêu nâng cao chất lượng cho vay trong thời gian
tới, Agribank Phan Đình Phùng đã thực hiện huy động tối đai mọi nguồn vốn nhàn
rỗi trong dân cư, các tổ chức kinh tế, kết hợp với các nguồn vốn của Ngân hàng cấp
trên, mở rộng phạm vi cho vay, thực hiện cạnh tranh trong khuôn khổ pháp luật vì
mục tiêu tốt nhất cho sự phát triển kinh tế đất nước. Nhận thức rõ tầm quan trọng
của hoạt động cho vay tiêu dùng cũng như yêu cầu khách quan của việc nâng cao
chất lượng cho vay, để cạnh tranh với các ngân hàng khác trên địa bàn, sau quá
trình thực tập tại đơn vị, em đã đưa ra một số giải pháp nhằm nâng cao chất lượng
cho vay như sau:
 Tăng cường huy động vốn
Xuất phát từ quan điểm “Đi vay để cho vay” và trên nguyên tắc “Kinh doanh
có lãi và cạnh tranh lành mạnh” cho nên để đáp ứng nhu cầu cho vay ngày càng
tăng của thị trường đòi hỏi ngân hàng cần có nhiều vốn. Nhưng nguồn vốn của ngân
hàng thì không thể cung ứng đủ, cho nên chỉ có nguồn vốn huy động mới đáp ứng
được.
Nhưng hiện nay việc huy động vốn gặp rất nhiều khó khăn không những về
tình hình cạnh tranh, mà còn về phía khách hàng.Thứ nhất người dân còn mang
nặng tâm lý giữ tiền, thứ hai tiền gởi vào ngân hàng lãi không được bao nhiêu, nhất
là tron giai đoạn hiện tại lãi suất tiền gửi cao nhất cũng chỉ 7,5%, trong khi năm
2013 là 10,5%. Thứ ba người dân còn ngại các thủ tục rườm rà của ngân hàng. Vì
vậy để huy động được các nguồn vốn thì ngân hàng cần phải thực hiện các biện
pháp sau:
Ngân hàng cần tạo sự tin tưởng và nâng cao hiểu biết của người dân về hoạt
động ngân hàng.
Ngoài tuyên truyền, quảng cảo trên các phương tiện thông tin đại, cán bộ
ngân hàng cần phải gần gũi, giúp đỡ, tư vấn, góp ý một cách trung thực, chân thành
cho dân trong việc tiết kiệm và sử dụng tiền, phải giải thích cho được những lợi ích
và sự an toàn khi gởi tiền vào. Bên cạnh đó ngân hàng cần phải có một chính sách
lãi suất linh hoạt nhằm thu hút khách hàng.

Báo cáo thưc tập tốt nghiệp

Nguyễn Thanh Nam

40
Đa dạng hoá các công cụ tài chính để huy động tiền gởi vào ngân hàng, đặt
biệt là tiền gởi trung hạn và dài hạn.
Ngân hàng cần tạo lập nhiều mối quan hệ với nhiều khách hàng. Đặc biệt là
những khách hàng làm trong doanh nghiệp nhà nước, các đơn vị hành chính sự
nghiệp, bằng cách tiết kiệm gởi góp.Và cung cấp cho khách hàng này những dịch
vụ khi cần thiết. Bên cạnh đó Ngân hàng cần phải không ngừng hoàn thiện dịch vụ
khách hàng.

Báo cáo thưc tập tốt nghiệp

Nguyễn Thanh Nam

41
Hoàn thiện chiến lược kinh doanh
Một chiến lược kinh doanh phù hợp cần có nhiều khách hàng tốt. Muốn có
nhiều khách hàng tốt phải nắm được nhu cầu và tạo nhu cầu cho khách hàng và
theo đó tạo ra sản phẩm, dịch vụ nào sinh lợi cần tập trung phát triển và những sản
phẩm mới thử nghiệm cần có một qui chế, qui trình, đặc biệt có sự kiểm tra, giám
sát chặt chẽ. Đồng thời xây dựng một mô hình, một chính sách quản lý rủi ro phù
hợp có hiệu quả.
Marketing
Trong điều kiện cạnh tranh gay gắt như hiện nay thì Marketing trong hoạt
động ngân hàng là rất cần thiết. Sản phẩm mà các ngân hàng cung cấp hầu như
hoàn toàn giống nhau.Với đặc thù sản phẩm như thế, ngân hàng nào cố gắng đưa ra
nhiều chính sách ưu đãi, hình thức tín dụng phong phú làm thoả mãn nhu cầu khách
hàng thì sẻ tạo được nhiều lợi thế trong kinh doanh. Làm cho khách hàng lựa chọn
Ngân hàng mình từ “ ngân hàng có thể chấp nhận được” đến “Ngân hàng tốt nhất”
và “Ngân hàng duy nhất”.
 Tuyên truyền quảng cáo
Tổ chức tuyên truyền, phân tích các lợi ích của việc gửi tiền vào ngân hàng
so với việc giữ tiền ở nhà thông qua các buổi thuyết trình giới thiệu về ngân hàng.
Tăng cường quảng cáo các sản phẩm của ngân hàng thông qua các phương
tiện thông tin đại chúng như: truyền hình, báo chí, truyền thanh, sách báo hay tài trợ
cho một số hoạt động văn hoá xã hội của tỉnh nhằm quảng bá hoạt động của ngân
hàng.
Định kỳ mở hội nghị khách hàng hoặc phát thư góp ý cho khác hàng để từ đó
ngân hàng có thể khắc phục những sai sót đồng thời phát huy những mặt mạnh của
mình
 Nâng cấp cơ sở vật chất, công nghệ
Đa phần khách hàng có tâm lý mong muốn tiến hành các giao dịch kinh
doanh với một ngân hàng có trụ sở đẹp, kiên cố, bề thế. Do đó ngân hàng phải thay
đổi và thường xuyên nâng cấp cơ sở vật chất để thu hút thêm sự tin tưởnh của
khách hàng, gáp phần nâng cao chất lượng giao dịch tại ngân hàng. Cụ thể là:

Báo cáo thưc tập tốt nghiệp

Nguyễn Thanh Nam

42
Trang bị và áp dụng đồng bộ ứng dụng công nghệ tin học trong toàn trụ sở
và các chi nhánh.Thực hiện tốt chương trình quản lý tín dụng và các chương trình
khác liên quan đến nghiệp vụ ngân hàng. Thu thập và xử lý thông tin qua mạng
Internet, TPR, POS...
Thông tin thêm là năm 2014, Agribank Phan Đình Phùng sẽ xây mới, đổi
mới cơ sở vật chật tại Hội sở 151 – 152 – 155 Phan Đình Phùng, Phường 17, Quận
Phú Nhuận, TP. Hồ Chí Minh.
Chăm sóc khách hàng
Đây là vấn đề trọng tâm, quyết định đến hoạt động kinh doanh của ngân
hàng. Do đó, ngân hàng phải đề ra chiến lược khách hàng một cách cụ thể. Để thực
hiện chính sách khách hàng, ngân hàng cần giử vững khách hàng truyền thống, tăng
cường công tác tiếp thị, tư vấn để tìm thêm khách hàng mới, thu hút những khách
hàng tiềm năng còn do dự kể cả huy động vốn và đầu tư. Bên cạnh việc nghiên cứu
chính sách lãi suất phù hợp, ngân hàng cần chú trọng nâng cao chất lượng phục vụ
khách hàng, thu hút nguồn tiền gửi của các doanh nghiệp và các tổ chức tài chính
khác. Đây là nguồn vốn có lãi suất thấp, giảm chi phí đầu vào, mang lại lợi nhuận
cao. Giữ vững và mở rộng thị phần của trụ sở, kích thích tăng trưởng tài sản nợ, tài
sản có theo mục tiêu đề ra.
Phát triển thêm các sản phẩm mới
Nhu cầu con người thì rất đa dạng và ngày càng tăng lên. Để đáp ứng được
nhu cầu này và tăng doanh số cho vay, chúng ta không nên tập trung vào những sản
phẩm hiện tại mà chúng ta không ngừng khai thác những sản phẩm mới. Nhằm khai
thác thêm nhiều khách hàng mới, nhưng phải đảm bảo được nguồn vốn cho vay, và
phải làm sao thoả mãn được nhu cầu của khách hàng.
Hiện nay sản phẩm cho vay tiêu dùng tại Agribank Phan Đình Phùng là xây
dựng, sửa chữa nhà, mua xe máy, sắm tivi, tủ lạnh… Nên ngân hàng cần phải khai
thác thêm nhiều sản phẩm mới như: Mua ôtô, đi du học, du lịch… Đây là những sản
phẩm mới mẽ và có giá trị lớn. Hiện nay sản phẩm này chưa phát triển nhưng tương
lai một khi thu nhập người dân được nâng cao thì những sản phẩm này sẽ phát triển.
Một khi sản phẩm ra đời thì ngân hàng cần phải cho người dân biết được
những sản phẩm của mình. Muốn vậy ngân hàng càn phải quảng cáo giới thiệu
Báo cáo thưc tập tốt nghiệp

Nguyễn Thanh Nam

43
những sản phẩm của mình trên các phương tiện thông tin đại chúng. Ngoài ra cán
bộ ngân hàng có thể xuống đến tận người dân để giới thiệu sản phẩm của mình. Bên
cạnh giới thiệu những sản phẩm của mình ngân hàng cần phải tìm hiểu xem nhu cầu
của khách hàng. Từ đó có những chính sách nhằm kích thích và thoả mãn nhu cầu
của khách hàng.
 Nâng cao chất lượng đội ngũ cán bộ tín dụng
Trong mối quan hệ tương quan giữa chất lượng cho vay và các điều kiện
đảm bảo chất lượng (tài sản đảm bảo tiền vay, dự án phương án khả thi, năng lực
sản xuất kinh doanh, khả năng tài chính…), đội ngũ cán bộ tín dụng là yếu tố quan
trọng, quyết định trực tiếp đến chất lượng cho vay. “Cán bộ là gốc của công việc”,
đối với hoạt động cho vay- một hoạt động mang lại lợi nhuận chính của các ngân
hàng Việt Nam hiện nay, cán bộ tín dụng có vai trò rất lớn đến chất lượng, hiệu quả
cũng như độ an toàn của các khoản vay.
Vì vậy để Agribank Phan Đình Phùng phát triển tốt, chất lượng cho vay được
nâng cao thì giải pháp bồi dưỡng cán bộ không chỉ là cán bộ tín dụng mà tất cả cán
bộ ngân hàng khác cũng rất quan trọng và đóng vai trò then chốt.
3.5 KẾT LUẬN:
Lĩnh vực kinh doanh tiền tệ - tín dụng là một lĩnh vực phức tạp, luôn tồn tại
nhiều rủi ro hơn các ngành kinh doanh khác. Nghiên cứu và đề xuất các giải pháp
nhằm nâng cao chất lượng cho vay để đảm bảo an toàn và nâng cao hiệu quả kinh
doanh là vấn đề hết sức cần thiết đối với các ngân hàng thương mại hiện nay. Nâng
cao chất lượng cho vay là nhiệm vụ quan trọng hàng đầu vì mục tiêu lợi nhuận và
tối đa hoá lợi nhuận, đảm bảo sự tồn tại và phát triển ổn định của chi nhánh và toàn
hệ thống. Từ đó, nâng cao tiềm lực về tài chính, tăng cường khả năng cạnh tranh,
củng cố và mở rộng khách hàng.
Đây là vấn đề phức tạp và có liên quan tới nhiều lĩnh vực, nhiều cấp, nhiều
ngành. Những ý kiến đề xuất trong bài viết của em chỉ là một phần nhỏ trong hàng
loạt các giải pháp cần thực hiện, khó tránh khỏi những hạn chế và còn nhiều vấn đề
cần hoàn thiện hơn. Em mong rằng những ý kiến đó góp phần nhỏ bé trong việc
nâng cao hiệu quả hoạt động cho vay tại chi nhánh NHNo & PTNT Phan Đình
Phùng.
Báo cáo thưc tập tốt nghiệp

Nguyễn Thanh Nam

44
Mặc dù có nhiều cố gắng nhưng đây là vấn đề tương đối rộng và khó, trình
độ bản thân lại có hạn nên bài viết của em khó tránh khỏi thiếu sót. Em mong nhận
được nhiều ý kiến đánh giá, nhận xét quý báu về đề tài này để bài viết của em hoàn
thiện hơn.

Báo cáo thưc tập tốt nghiệp

Nguyễn Thanh Nam

TÀI LIỆU THAM KHẢO
Sách:
- Nguyễn Đăng Dờn (2007), Nghiệp vụ NHTM, nhà xuất bản thống kê.
- Nguyễn Minh Kiều (2012), Nghiệp vụ NHTM, nhà xuất bản lao động xã hội.
- Nguyễn Minh Kiều (2012), Tài chính doanh nghiệp căn bản, nhà xuất bản
lao động xã hội.
- Sử Đình Thành và Vũ Thị Minh Hằng (2012), Nhập môn tài chính tiền tệ,
nhà xuất bản lao động xã hội.
Tham khảo điện tử
- http://www.agribank.com.vn/default.aspx
- http://xn--chi-nhnh-phan-nh-phng-f0b5xjlnu.xn--qun-ph-nhun9gb8499gja.agribank.nganhang.tel/
- http://www.sbv.gov.vn/portal/faces/vi/vim/vipages_trangchu
- http://tailieu.vn/doc/luan-van-mo-rong-hoat-dong-cho-vay-tieu-dung-taingan-hang-thuong-mai
- http://docs.4share.vn/docs/13039/Nang_cao_chat_luong_cho_vay_tieu_dun
g
- http://www.mdb.com.vn/khach-hang-ca-nhan/san-pham-cho-vay/vay-tra-

gop-tieu-dung
- http://agribank.com.vn/31/820/tin-tuc/hoat-dongagribank/2008/12/1302/agribank-giam-manh-lai-suat-cho-vay--xung-kichtrong-%E2%80%9Ckich-cau%E2%80%9D.aspx
- http://agribankpdp.blogspot.com/2012/08/agribank-cho-vay-uu-ai-ho-troxuat-khau.html
- http://thoibaonganhang.vn/tin-tuc/1-nhnn-dieu-chinh-giam-lai-suat-

6166.html
- http://thuvienphapluat.vn/archive/Thong-tu-10-2013-TT-NHNN-lai-suatcho-vay-ngan-han-toi-da-bang-dong-Viet-Nam-vb185766.aspxø

Báo cáo thưc tập tốt nghiệp

Nguyễn Thanh Nam