Tải bản đầy đủ
Một số hoạt động tạo hình nhằm hình thành biểu tượng toán:

Một số hoạt động tạo hình nhằm hình thành biểu tượng toán:

Tải bản đầy đủ

-

Hoạt động tô màu

-

Hoạt động vẽ

-

Hoạt động nặn

Như vậy, các biểu tượng toán sẽ được hình thành và củng cố hơn ở trẻ. Khi có
kiến thức về các biểu tượng toán một cách vững chắc thì trẻ có thể tri giác đối tượng một
cách rõ nét hơn về hình dạng, kích thước, số lượng và vị trí trong không gian của vật thể.
Từ đó giúp trẻ mở rộng vốn hiểu biết về thế giới xung quanh và đó là nền tảng cho sự
tiếp thu tri thức khoa học sau này của trẻ.
Kết luận: Chương 2 đã trình bày khái quát về đơn vị nghiên cứu, phản ánh
kết quả phân tích tình hình, thực trạng của vấn đề nghiên cứu và các nguyên tắc
hình thành biểu tượng toán cho trẻ; vai trò của hoạt động tạo hình đối với việc hình
thành biểu tượng toán; một số hoạt động tạo hình nhằm hình thành biểu tượng toán
cho trẻ.

Chương 3:
ĐỀ RA GIẢI PHÁP
Chương 3 sẽ trình bày về một số giải pháp, phương pháp hình thành biểu
tượng toán cho trẻ mẫu giáo 5 – 6 tuổi. Cụ thể như sau:

Nhằm nâng cao hiệu quả và chất lượng dạy học nói chung và việc hình thành
những biểu tượng toán sơ đẳng cho trẻ nói riêng. Sau đây tôi xin đưa ra một số biện
pháp:

14

- Về phía nhà trường, giáo viên
Nâng cao trình độ chuyên môn nghiệp vụ và năng lực tổ chức các hoạt động
của giáo viên
Bản thân mỗi giáo viên phải không ngừng học tập, nâng cao, trau dồi kiến
thức.
Cho trẻ làm quen với các thuật ngữ toán học mọi lúc mọi nơi. Ở lứa tuổi này
tuy vốn từ của trẻ có phát triển nhưng còn hạn chế, nhiền khi trẻ muốn diễn đạt suy
nghĩ của mình nhưng không thể mạch lạc và chưa chính xác
Nhà trường và giáo viên thường xuyên tổ chức những buổi tham quan, dã
ngoại để trẻ được tiếp xúc ngày càng nhiều với môi trường xung quanh, được trải
nghiệm với những cảm xúc mới mẻ.
Nhà trường thường xuyên tổ chức các cuộc hội thảo về toán học cho giáo
viên, mở các cuộc thi sáng kiến kinh nghiệm.
Đối với các hoạt động đặc biệt là hoạt động học toán và hoạt động tạo
hình giáo viên không nên gò bó, ép trẻ mà nên tạo ra không gian học tập vui vẻ,
thân thiết, giáo viên luôn đông viên, khích lệ trẻ để trẻ được tự do sáng tạo.
- Về cơ sở vật chất, trang thiết bị dạy học
Thường xuyên kiểm tra các trang thiết bị học tập. Đầu tư nâng cấp trang thiết bị,
đồ dùng dạy học đáp ứng yêu cầu của các tiết dạy. Các đồ dùng, phương tiện trực quan
phải phù hợp với chủ đề, độ tuổi, màu sắc, kích thước phù hợp đáp ứng được mục tiêu
của bài dạy, đảm bảo tính thẩm mỹ và tính an toàn. Đồ dùng dạy học phải đủ để trẻ
được thao tác, được thực hành, được trải nghiệm mà đồ dùng phải đủ cho mỗi trẻ đều
có thì việc luyện tập mới có hiệu quả.
- Về phía phụ huynh
Đặc điểm của trẻ là dễ nhớ mau quên nên cần thường xuyên ôn luyện các
kiến thức cho trẻ. Ngoài thời gian trẻ học, được tiếp thu kiến thức ở trường lớp thì
khi về nhà các bậc phụ huynh cũng nên củng cố các kiến thức của trẻ thông qua các
hoạt động của trẻ nhằm khắc sâu kiến thức cho trẻ hơn.
Kết luận: Chương 3 đã trình bày về những thuận lợi, khó khăn và một số
biện pháp hình thành biểu tượng toán cho trẻ mầm non.

15

C. KẾT LUẬN
Cho trẻ làm quen với toán có một vị trí đặc biệt quan trọng trong việc giáo
dục trí tuệ cho trẻ mẫu giáo. Nó đặt nền móng cho sự phát triển tư duy, năng lực
nhận thức của trẻ, góp phần vào sự phát triển toàn diện nhân cách và chuẩn bị cho
trẻ đến trường phổ thông. Việc hình thành các biểu tượng toán cho trẻ mẫu giáo là
vô cùng quan trọng và cần thiết. Tiết học “Làm quen với toán” không chỉ giúp hình
thành các biểu tượng toán học sơ đẳng cho trẻ mà cón giúp trẻ mở rộng vốn hiểu
biết về môi trường xung quanh.
Việc hình thành các biểu tượng toán sơ đẳng cho trẻ là một nhiệm vụ quan
trọng trong việc phát triển tư duy toán học sau này của trẻ.
Với những đồ dùng đơn giản như bút màu, giấy, đất nặn…giáo viên đã có
thể dẫn dắt trẻ vào việc học toán một cách đơn giản, mọi lúc, mọi nơi và đạt kết quả
cao.
Như vậy, việc sử dụng tổ chức các hoạt động tạo hình để hình thành các biểu
tượng toán cho trẻ mầm non là rất cần thiết. Hướng dẫn trẻ học toán thông qua hoạt
động tạo hình đã tạo ra sự phong phú về hình thức giảng dạy và học tập làm cho
kiến thức toán học được trẻ tiếp thu một cách dễ dàng hơn, đạt hiệu quả cao.
Chọn nghiên cứu đề tài này tôi muốn tìm hiểu và góp phần nâng cao việc hình
thành biểu tượng toán cho trẻ giúp trẻ hình thành những biểu tượng toán sơ đẳng
nhưng chính xác tạo tiền đề cho việc học toán sau này. Nhưng do thời gian nghiên cứu
đề tài có hạn không tránh khỏi những sai sót rất mong được sự đóng góp ý kiến của các
thầy cô và bạn đọc để đề tài được hoàn thiện hơn.

16

TÀI LIỆU THAM KHẢO
[1]. Đoàn Thanh Âm (chủ biên), Giáo dục học Mầm non, NXB Đại học Sư phạm,
(2006).
[2]. Đỗ Thị Minh Liên, Phương pháp hình thành biểu tượng toán học sơ đẳng cho
trẻ Mầm non, NXB Đại học Sư phạm, (2008).
[3]. Đinh Thị Nhung, Toán và phương pháp hình thành biểu tượng toán học cho trẻ
mẫu giáo, quyển 1, NXB ĐHQG Hà Nội, (2006).
[4]. Lê Thanh Thủy, Phương pháp tổ chức hoạt động tạo hình cho trẻ mầm non,
NXB Đại học Sư phạm, (2009).
[5]. Nguyễn Ánh Tuyết (chủ biên), Tâm lý học trẻ em lứa tuổi Mầm non, NXB Đại
học Sư phạm.
[6]. Lê Thanh Vân, Sinh lí học trẻ em, NXB Đại học Sư phạm.

17