Tải bản đầy đủ
2 Thiết bị trong quá trình hấp thụ:

2 Thiết bị trong quá trình hấp thụ:

Tải bản đầy đủ

Ưu điểm: lượng nước làm nguội ít cấu tạo đơn giản, dễ quan sát và làm sạch
ở phía ngoài ống.
Nhược điểm: thiết bị cồng kềnh, hiệu suất sử dụng nước làm nguội thấp, sinh
ra nhiều hơi nước làm không khó xung quanh có độ ẩm cao.
- Thiết bị làm nguội kiểu ống chùm:
Ưu điểm: chắc chắn, gọn, tốn ít kim loại, dễ làm sạch phía trong ống
Nhược điểm: khó chế tạo bằng vật liệu không nung và hàn được
+ Một số chỉ tiêu kĩ thuật của công đoạn hấp thụ SO3: Nhiệt
độ khí:
Ra khỏi tháp oleum : <= 60
Ra khỏi tháp monohydrat <= 60
Nồng độ axit tưới
Tháp oleum , % SO3 tự do 19 + (- ) 1
Tháp monohydrat % H2SO4 98, 3 + (- ) 0, 4
Hiệu suất hấp thụ % > = 99, 9
Nhận xét chung:
Hiện nay sơ đồ cổ điển được dùng phổ biến nhất trên thế giới nhưng sơ đồ
này rất phức tạp và không kinh tế. Vì vậy nhiều viện nghiên cứu và xí nghiệp
trên thế giới rất chú ý cải tiến sơ đồ kĩ thuật và thiết bị. Một số phương pháp
sản xuất ưu việt hơn đã được đề cập tới như: phương pháp tinh chế khô, thiết
bị tiếp xúc kiểu lớp sôi… Không những vậy năng suất của các hệ thống sản
xuất cũng tăng lên một cách đáng kể (năm 1982 hãng Texas Gulf Inc đưa ra
dây chuyền năng suất 2800 tấn /ngày, năm 1988 năng suất của hãng Texas
Gulf Inc là 379 000 tấn/nâm …). Trước đây dòng thải và chất thải của các nhà
máy sản xuất axit sunfuaric chưa được quan tâm đúng mức cho nên đã để lại
những hậu quả đáng tiếc cho môi trường. Gần đây vấn đề ô nhiễm môi trường
đã được chú ý hơn. Các nhà máy, xí nghiệp sản xuất có những biện pháp
quản lí, giảm thiểu, xử lí các chất thải, các dòng thải. Để giúp đỡ một phần
các nhà máy sản xuất chúng tôi sẽ trình bày tiếp các chất thải, dòng thải
chính của nhà máy sản xuất axit sunfuric.

28

KẾT LUẬN
Axit Sulfuric là hóa chất hàng đầu được dùng nhiều trong ngành công
nghiệp sản xuất. Hàng năm, các nước trên Thế giới sản xuất khoảng 160 triệu
tấn H2SO4 để sản xuất phân bón, thuốc trừ sâu, chất giặt rửa tổng hợp, tơ sợi
hóa học, chất dẻo, sơn màu…. Quốc gia đứng đầu về sản lượng sản xuất là
Trung Quốc với 35 triệu tấn ( năm 2004). Trong năm 2005, cả thế giới tiêu thụ
hết khoảng 190 triệu tấn axit sulfuric tương đương với giá trị 10 tỷ USD.
Tại Việt Nam, axit sulfuric cũng được sản xuất và sử dụng rộng rãi để
phục vụ sự công nghiệp hóa nói chung và lĩnh vực nghiên cứu hóa học nói
riêng. Bằng việc tận dụng các nguồn nguyên liệu có sẵn trên địa bàn như
quặng Pyrit và thạch cao…, nhiều nhà máy sản xuất đã mọc lên sản xuất axit
làm nguyên liệu đầu vào cho nhiều ngành. Nhưng bên cạnh đó, việc sản xuất
axit sulfuric cũng gây ra nhiều khí thải và chất thải độc hại, đặc biệt là khí SO 2
gây tổn hại đến sức khỏe con người và phá hủy nhà máy nên cần có nhiều
biện pháp để khắc phục hậu quả. Mặc dù sự tiến bộ của khoa học kỹ thuật đã
góp phần tìm ra nhiều công nghệ sản xuất mới có tính năng nổi trội, giảm
lượng khí thải và chất thải nhưng cũng không nên chủ quan mà phải phân tích
đánh giá sao cho lợi ích xã hội đạt lớn nhất.
Axit sulfuric là thước đo thể hiện tốc độ phát triển công nghiêp của mỗi
quốc gia. Là sinh viên đại học Bách Khoa Hà Nội, chúng em tự hào và mong
muốn các thế hệ sinh viên sẽ tiếp bước phát triển nghiên cứu và đạt nhiều
thành tựu hơn nữa trong việc nghiên cứu axit H2SO4 nói riêng và toàn ngành
Hóa nói chung để góp phần xây dựng nền công nghiệp Hóa Học nước nhà
phát triển vững mạnh trong hiện tại và tương lai.

2

MỤC LỤC

3