Tải bản đầy đủ
Bảng 3.2 Danh sách các hạng mục công trình

Bảng 3.2 Danh sách các hạng mục công trình

Tải bản đầy đủ

Đánh giá hiệu lực thực hiện và nghiên cứu cải tiến hệ thống quản lý AT&SKNN áp dụng tại
Công Ty Tnhh Toyo-Việt Nam theo tiêu chuẩn OHSAS 18001-2007

5

Khu nhà sản xuất

1

6

Kho chứa nguyên vật liệu

1

7

Kho chứa sản phẩm

1

8

Khu nhà phụ trợ

1

9

Nhà chứa rác

1

10

Bồn chứa LPG

1

11

Khu xử lí nước thải

1

12

Đường ống thoát nước mưa

1

13

Đường ống thoát nước thải

1

14

Đường ống nước cấp

1

Tham khảo: PL2: Sơ đồ mặt bằng, danh sách các công trình của dự án
Bảng 3.3 Phân chia công việc theo nhóm
Stt

Gói công việc

Công trình

1

Nhà bảo vệ

2

Nhà để xe máy

3

Nhà để xe ô tô

4

Nhà ăn

5

1.

6

( các nhà chuyên dụng)

Khu nhà sản xuất

Phần xây dựng cơ bản

Kho chứa nguyên vật liệu

7

Kho chứa sản phẩm

8

Khu nhà phụ trợ

9

Nhà chứa rác

10

Khu vực bồn chứa LPG
Phần công trình liên quan

Hệ thống đường giao thông

12

tới cơ sở hạ tầng: điện,

Hàng rào bảo vệ

13

nước(cấp-thải-mưa), đường

11

2.

14

GVHD: Th.S Vũ Thị Hồng Thủy

Hệ thống xử lí nước thải
Hệ thống nước cấp

29

SVTH: Hồng Hải Vinh

Đánh giá hiệu lực thực hiện và nghiên cứu cải tiến hệ thống quản lý AT&SKNN áp dụng tại
Công Ty Tnhh Toyo-Việt Nam theo tiêu chuẩn OHSAS 18001-2007

15

Hệ thống thoát nước mưa

nội bộ, hàng rào.

16

Hệ thống máy lạnh

17

3. Phần công trình phụ

Hệ thống thông gió

18

trợ(hoàn thiện cho các công

Hệ thống mạng điện

19

trình)

Hệ thống PCCC

20
21

Hệ thống cây xanh bãi cỏ
4. Chạy thử
3.2.3.

Vận hành thử máy móc

Quy trình thi công công trình từ móng đến

hoàn thiện
Đây cũng chính là những hoạt động chính để hoàn hiện các công trình xây dựng
của các dự án mà trong khả năng Toyo đảm nhận thực hiện. Ví giới hạn đề tài không
đi sâu nên chỉ xét tới phần dự án trong đất liền. Phần lớn các hạng mục xây dựng
công trình đều tương tự nhau ở khâu thi công xây dựng, bao gồm các bước xây dựng
cơ sở. Sau đây là quy trình hoạt động, xây dựng sẽ đề cập các công việc chính phải
làm để hoàn thiện công trình.
Sơ đồ 3.1 Quy trình hoạt động, xây dựng

Công tác chuẩn bị

Công tác xây

Công tác tô trát

Công tác láng

Công tác ốp, lát

Công tác quét vôi và sơn

Công tác gia công, lắp đặt cửa

GVHD: Th.S Vũ Thị Hồng Thủy

Công tác chống thấm, chống nóng
mái, sênô

30

SVTH: Hồng Hải Vinh

Đánh giá hiệu lực thực hiện và nghiên cứu cải tiến hệ thống quản lý AT&SKNN áp dụng tại
Công Ty Tnhh Toyo-Việt Nam theo tiêu chuẩn OHSAS 18001-2007

Thuyết minh hoạt động:
Các công tác chuẩn bị:
Công việc đầu tiên là các công việc liên quan tới cơ cấu nền, tiến hành xác định
cột mốc công trình (theo bản vẽ kĩ thuật),cao trình đất,…. Dọn dẹp mặt bằng (cỏ,
cây, các vật dụng...), đóng lán trại để bỏ vật tư và công nhân nghỉ lại công trình. Lấy
góc chuẩn, lấy trục ngang, dọc của công trình, đóng gabarie. Huy động thiết bị, vật tư
tập kết theo đúng sơ đồ bản vẽ để phục vụ cho các công tác thi công. Đấu nối nguồn
điện nước phục vụ cho thi công và phục vụ cho sinh hoạt của cán bộ, công nhân thi
công. Chuẩn bị những quy định chung, bảng hướng dẫn, thẻ công nhân,… sử dụng
trên công trình xây dựng. Chuẩn bị nguồn nhân lực đầy đủ.
Các công tác xây dựng, gia công cơ khí:
Tiến hành đào đất và ép cọc (cọc ép được làm bằng bê tông cốt thép) theo tính
toán sao cho phù hợp với tải trọng công trình và đặc điểm địa chất, dầm tiếp bằng đá
và đổ bê tông. Vĩ móng được gia công thành lưới để sẵn ở ngoài, khi đổ bê tông
móng thì đem vào lắp đặt, tạo khuôn móng (bằng ván gỗ hoặc kim loại), tiến hành đổ
bê tông bằng thủ công, sau khi bê tông móng đạt yêu cầu tiến hành tháo ván khuôn
móng và cuối cùng là lấp đất hố móng. Tiếp tục dựng cốt thép cột nối vào phần thép
ở móng công trình đã tính toán sẵn rồi tiếp tục tạo khuôn, chống đở và tiến hành đổ
bê tông. Tiến hành lắp dựng coffa theo bản vẽ chi tiết và chỉ dẫn của cán bộ kỹ thuật.
Lắp dựng coffa chống đở, tạo khuôn cho cốt thép sàn, sau đó gia công hình thành cốt
thép sàn nằm trong khuôn đã tạo rồi tiến hành đổ bê tông.
Sau khi hệ khung bê tông cốt thép đã được chình thành, coffa sàn, dầm, cột, hệ
giằng chống đã được tháo dỡ, dọn dẹp ở hệ khung tầng dưới thì khi ấy ta có thể bắt
đầu công việc xây ở tầng dưới và cứ như thế lên các tầng trên. Vữa xây cần tiến hành
trộn khô trước rồi sau đó trộn ướt sau, vữa được trộn bằng máy hoặc thủ công, có thể
trộn ở dưới đất rồi chuyển lên tầng bằng puli hoặc chuyển xi măng lên tầng đang xây
rồi trộn trên đó.

GVHD: Th.S Vũ Thị Hồng Thủy

31

SVTH: Hồng Hải Vinh

Đánh giá hiệu lực thực hiện và nghiên cứu cải tiến hệ thống quản lý AT&SKNN áp dụng tại
Công Ty Tnhh Toyo-Việt Nam theo tiêu chuẩn OHSAS 18001-2007

Các công tác hoàn thiện:
Trác: Tường khô mới bắt đầu trát. Tiến hành trát trần, dầm trước rồi tới tường,
cột sau.
Quét vôi: (vôi tôi chín sàng lọc kỹ và hoà nước), quét hai lớp vôi: lớp lót (quét
một đến hai nước) và lớp mặt. Lớp trước khô mới tiến hành quét lớp sau.
Sơn: Trước khi sơn nước người ta thường đánh lên tường một lớp bả mastic
nhằm tạo độ nhẵn mịn cho tường nhờ vậy lớp sơn nước cuối cùng sẽ đạt được yêu
cầu kỹ thuật.
Ốp: dùng là xi măng nguyên chất trộn với nước làm vữa lót, căng dây xác định
mốc, và cứ thế ốp. Cuối cùng là dùng hồ xi măng trắng chà lên các khe hở của gạch
(chà joint).
Cuối cùng là hạng mục lắp dựng mái, lắp đặt kính, cửa. Lắp đặt hệ thống phụ trợ
bao gồm: Hệ thống điện, hệ thống nước, hệ thống PCCC. Dỡ nhà lưu trú tạm cho
công nhân, nhân viên. Dọn dẹp vệ sinh công trình. Trao trả mặt bằng cho chủ đầu tư
và làm thủ tục chấm dứt hợp đồng.
3.2.4.
Máy móc và thiết bị phục vụ của dự án
Để đáp ứng nhu cầu hoạt động, công trường đã trang bị các máy móc, thiết bị
theo bảng sau:
Bảng 3.4 Danh mục máy móc, thiết bị, vật liệu sử dụng
Th

tự

Loại thiết bị

Đơn vị

Số
lượng

1

Xe ủi

Chiếc

2

2

Xe đào đất

Chiếc

2

3

Xe lu 10 Tấn

Chiếc

3

4

Máy đầm

Cái

4

5

Xe cẩu

Chiếc

2

6

Xe tải

Chiếc

10

7

Xe bồn vận chuyển bê tông tươi

Chiếc

12

GVHD: Th.S Vũ Thị Hồng Thủy

32

SVTH: Hồng Hải Vinh

Đánh giá hiệu lực thực hiện và nghiên cứu cải tiến hệ thống quản lý AT&SKNN áp dụng tại
Công Ty Tnhh Toyo-Việt Nam theo tiêu chuẩn OHSAS 18001-2007

8

Xe bơm bê tông

Chiếc

2

9

Xe Rùa

Chiếc

10

10

Máy trộn bê tông

Chiếc

4

11

Máy uốn sắt, máy cắt sắt

Cái

4

12

Máy khoan

Cái

10

13

Máy khoan cọc nhồi

Cái

0

14

Máy hàn

Cái

10

15

Máy cưa

Cái

10

16

Máy bào

Cái

0

17

Máy mài

Cái

20

18

Máy phun sơn

Cái

6

19

Dụng cụ sơn (con lăn, chổi,… )

Cái

100

20

Dụng cụ xây (bay, bàn chà,… )

Cái

30

21

Dụng cụ gia công cơ khí (búa, cưa, đục, dũa, cờ lê,
mỏ lết, tua vít, ê tô, kìm, thước, … )

Cái

100

22

Thiết bị điện (phích cắm điện, tủ điện, cầu chì, … )

Cái

100

23

Thiết bị nước (máy bơm nước, đồng hồ nước, … )

Cái

6

24

Ống nước các loại

m

500

25

Dây điện các loại

m

2000

26

Giàn giáo

Bộ

35000

27

Ống nhựa uPVC

m

2000

28

Cửa các loại (sắt, nhôm, kính)

Cái

400

GVHD: Th.S Vũ Thị Hồng Thủy

33

SVTH: Hồng Hải Vinh