Tải bản đầy đủ
Phân biệt bệnh biếu cổ do thiếu iôt và bệnh bazơđô:

Phân biệt bệnh biếu cổ do thiếu iôt và bệnh bazơđô:

Tải bản đầy đủ

- Xac inh vi tri cua tuyờn tuy trong c thờ?
Nm phia di da
day, keo dai t ta
trang ờn la lach.

Gan

Tuy tiờt dich
Chức
tu theo
ngnăng
dn tuyến
vao tatụy
mà em
trang lam
biờnđã
biết
i thc n

rut non

Dạ dày
Mụn v
Mật

Tá tràng
Tuỵ
Tụy

Quan sỏt hỡnh bờn:
Ngoi chc nng ó
bit thỡ tuyn ty
thc hin chc nng
no khỏc, do b
phn no thc hin
-o tu cha loi t bo
no?
-Vai trũ c th tng loi?

c thụng tin SGK , tho lun theo ban, hoan
thanh s iu hũa lng ng trong mau sau

9

Khi đờng huyết
(Sau bữa ăn)

.2.....
Khi đờng huyết giảm
( < 0,12%
(Xa bữa ăn, cơ thể hoạt động)

tăng
( > 0,12% )
.1...

+

+
Đảo tuỵ
Tế bào
Tế bào

-

Insulin
3

Glucôzơ

-

Glucagôn
4

Glicôgen
5

+

Đờng huyết giảm xuống
mức bình thờng
: Kích thích

-

: Kìm hãm

Glucôzơ

Đờng huyết tăng lên
mức bình thờng

Sơ đồ quá trình điều hoà lợng đờng trong máu

Trỡnh by quỏ trỡnh iu ho lng ng huyt
luụn gi mc n nh?

Khi ng huyt tng ( > 0,12% )
(sau ba n)
kớch thớch

Khi ng huyt gim< (0,12%)
(xa ba n, c th hot ng)

+

+

kớch thớch

o ty
T bo
T bo

kỡm
hóm

Glucagụn

Insulin

-

kỡm
hóm

Glucụz

Glicụgen

ng huyờt gim xung
mc bỡnh thng

Glucụz

ng huyờt tng lờn
mc bỡnh thng

S quỏ trỡnh iu hũa ng huyt

- Nờu ý ngha s tỏc ng i lp ca hai loi hoocmụn
o ty?
- Nh tỏc dng i lp ca hai loi hoocmon m lng
ng huyt luụn n nh.
- S ri lon trong hot ng ni tit ca tuyn ty s
dn ti tỡnh trng gỡ?
- S ri lon trong hot ng ni tit ca tuyn ty s
dn ti tỡnh trng bnh lớ: bnh tiu ng, chng h
ng huyt.

- Chng h ng huyt: L hm lng ng trong
mỏu gim xung, t bo khụng tit hoocmụn
glucagụn.
-Bnh tiu ng l do hm lng ng trong mỏu
cao lm cho thn khụng hp thu ht nờn chỳng ta s
ỏi thỏo ng ra ngoi. Bnh ỏi ng l do t
bo ri lon nờn khụng tit hoocmụn insulin hoc
do cỏc t bo khụng tip nhn insulin
- Ngi b bnh tiu ng thng i tiu nhiu,
ung nhiu nc, n nhiu vn úi. Bin chng ca
b tiu ng khỏ nguy him

Bnh nhõn tiu ng rt d b cao huyt ỏp, x cng ng mch,
nhim trựng da, suy thn, mự mt, nhi mỏu c tim, tai bin mch
mỏu nóo gõy bi lit t vong.

Quan sỏt hỡnh: Nờu v trớ, s lng ca tuyn trờn thn?