Tải bản đầy đủ
V. Thành tựu về sản phẩm:

V. Thành tựu về sản phẩm:

Tải bản đầy đủ

Sản phẩm sữa đậu nành từ quy trình của INTSOY/Food Science có màu sắc, mùi vò
rất tự nhiên, do đó đây lại là nguyên liệu cho các sản phẩm khác như kem đậu nành,
yaourt đậu nành, …
Ngày nay có nhiều loại sữa đậu nành trên thế giới với những hương vò hoàn toàn
khác nhau tạo ra tính đa dạng cho dòng sản phẩm này. Một số loại sản phẩm được ưa
chuộng trên thế giới hiện nay được liệt kê trong bảng sau:
Vitasoy Fresh (Vitasoy)
- Không bổ sung Calcium
- 100% không cholesterol và không lactose
- 100% không bơ sữa động vật
- Giàu vitamin B12, B2, A
- Không bổ sung màu, hương tổng hợp và chất bảo
quản
Vitasoy Calci-Plus (UHT) (Vitasoy)
- 100% không cholesterol
- 100% không lactose
- 100% không bơ sữa động vật
- Giàu calcium
- Không có màu, hương tổng hợp và chất bảo quản
Nature's Soy (UHT) (hoàn toàn từ thiên nhiên)
- Bổ sung thêm calcium và sắt
- Không lảm từ sản phẩm biến đổi gen
- Làm từ hạt đậu nành thiên nhiên
- Không lactose
- Không cholesterol
- Không thêm đường tinh luyện
- Không chất bảo quản
Australia's Own, Maximum Calcium (UHT)
(hoàn toàn từ thiên nhiên)
- Không sản xuất từ nguyên liệu biến đổi gen
- Bổ sung Calcium.
- (Chứa maltodextrin)

23

So Natural Calci-Forte (UHT)
(hoàn toàn từ thiên nhiên)
- Giàu calcium, vitamin D
- Không lactose
- Không cholesterol
- Không có màu, hương tổng hợp và chất bảo quản

Bonsoy (UHT)
- Không cholesterol
- Không có màu tổng hợp và chất bảo quản
- Không thêm dầu
Aussie Soy Original Soy Milk (UHT)
(hoàn toàn từ thiên nhiên)
- Không lactose
- Không cholesterol
- Không bổ sung đường tinh luyện
- Không chất bảo quản
- Không hóa chất nhân tạo
Simply Soy (Fresh) (sản phẩm dành cho bệnh viện)
- Không sản xuất từ nguyên liệu biến đổi gen
- Giàu calcium

Các sản phẩm được yêu thích khác:
- Vitasoy hương Berries, Vitasoy hương dâu, và Vitasoy hương Chocolate (Fresh)
- Vitasoy hương Chocolate (Long Life)
- Vitasoy Vanilla Delight
- Vitasoy tăng cường vò Chocolate
- Vitasoy tăng cường vò Carob

24

Các sản phẩm trong nước (trên thò trường TPHCM):

Vinamilk

Somilk

Tribeco

Delta

Ichiban

25

Tài liệu tham khảo
[1] Lê Bạch Tuyết và cộng sự, Các quá trình công nghệ cơ bản trong sản xuất thực phẩm ,
NXB Giáo dục, 1994
[2] Falth & Hassler, Long life Product: Heat treated, Aseptically packed, Varamo, 1998
[3] Fellow P. J., Food Processing Technology: Principle and Practice, CRC Press, Boca
Raton, 2000
[4] George D. Saravacos, Athanasios E. Kostaropoulos, Handbook of Processing
Equipment, Kluwer Academic/Plenum Publishers, 2002
[5] Kukiat Tanteeratarm, Soybean Processing for Food uses, International Soybean
program, 1993
[6] TetraPak, Dairy Processing Handbook, TetraPak Processing Systems AB Publisher,
Lund, 1995
[7] The Soyfoods Association of America, Voluntary Standards for the composition and
labeling of soymilk in the USA, 1996
[8] Tài liệu Internet:
 http://www.soya.be/history-of-soymilk.php
 http://www.vnv.org.au/Articles/Soymilk.htm
 http://www.fao.org/docrep/t0532e/t0532e00.htm#con
 http://www.alard-equipment.com/a-f/z5540.htm
 http://www.machineryandequipment.com/liquidations/food/soymilk_plant2.asp

26