Tải bản đầy đủ
c. Hộp thư ưu tiên:

c. Hộp thư ưu tiên:

Tải bản đầy đủ

+Chọn Hộp thư ưu tiên.

4. Cài đặt gmail:

Nhấp vào biểu tượng Cài đặt, sẽ hiện ra thanh cài đặt.

-Thêm

tài khoản vào Gmail:
Nếu bạn muốn thêm tài khoản khác vào ứng dụng Gmail, hãy làm
theo các bước sau:
+Nhấp vào mũi tên sau tài khoản trên cùng bên phải
+Nhấp vào Thêm tài khoản.
-Chuyển đổi giữa các tài khoản
Để chuyển đổi giữa các tài khoản
+Nhấp vào mũi tên sau tài khoản trên cùng bên phải
+Nhấp vài tài khoản cần chuyển đổi.

-

Cài đặt thông tin cá nhân: nhấp chuột vào tài khoản như trong hình.

IV. Một số mẹo sử dụng gmail có hiệu quả:
1. Tận dụng sức mạnh tìm kiếm:
Hiển nhiên một sản phẩm của “ông vua tìm kiếm” như Gmail sẽ cung cấp cho
người dùng những chức năng tìm kiếm xuất sắc. Nếu chỉ đơn thuần gõ một cụm từ
nào đó vào ô tìm kiếm của Gmail để tìm thư, bạn thậm chí còn chưa sử dụng đến
một nửa sức mạnh tìm kiếm của nó. Dưới đây là một số cách sử dụng ô tìm kiếm
của Gmail hiệu quả hơn:
From:abc@outlook.com - Liệt kê toàn bộ email từ địa chỉ email này.
Is:unread – Hiển thị toàn bộ email chưa mở.
Has:attachment – Chỉ hiển thị email có file đính kèm.
In:sent abc – Hiển thị toàn bộ email chứa từ abc nhưng chỉ ở thư mục đã gửi.

Bạn cũng có thể kết hợp các cú pháp này với nhau, chẳng hạn cú
pháp From:abc@outlook.com has:attachment sẽ tìm các file đính kèm được gửi từ hòm
thư này.

2. Sử dụng phím tắt:

Giống như nhiều ứng dụng khác, Gmail cũng cung cấp hệ thống phím tắt tiện dụng để
giúp người dùng tiết kiệm thời gian khi soạn thư và duyệt thư. Chẳng hạn khi nhấn
phím n hoặc p trong một email, bạn có thể chuyển qua lại giữa các đoạn hội thoại
trong đó. Đến dòng hội thoại nào muốn đọc, nhấn Enter để mở nó. Dưới đây là một số
phím tắt khác được tích hợp sẵn:
Ctrl + Enter: Gửi một email.
Ctrl + Shift + C: Đưa bạn đến ô cc để thêm người nhận thư.
Ngoài ra bạn có thể kích hoạt thêm các phím tắt khác bằng cách truy cập
menu Settings và đánh dấu vào mục Keyboard shortcuts on. Khi chế độ này được kích
hoạt, bạn có thể sử dụng các phím tắt sau:

C – Soạn một email mới.
D – Soạn email trng tab mới.
/ - Đặt con trỏ trong ô tìm kiếm.
S - đánh dấu đặc biệt cho email.
+ - đánh ánh dấu quan trọng cho email.

3. Sắp xếp Email theo ý mình:
Thông thường các Email trong Gmail sẽ được sắp xếp theo thứ tự ưu tiên theo thời
gian, những Email được gửi gần nhất sẽ đứng ở top đầu. Bạn có thể thay đổi cách
sắp xếp này bằng cách vào Settings -->Inbox. Sau đó click vào mũi tên xổ xuống ở
mục inbox type và tùy chọn một trong 4 cách sắp xếp
-Important First: Sắp xếp theo độ ưu tiện độ quan trọng của thư
-Unread
First: Sắp
xếp
theo
các
thư
chưa
đọc
-Starred
First:
Sắp
xếp
theo
các
thư
gắn
sao
- Priority Inbox: Sắp xếp theo các thư trong hộp thư đến.

The end.