Tải bản đầy đủ
c. Thêm tệp tin đính kèm vào Email:

c. Thêm tệp tin đính kèm vào Email:

Tải bản đầy đủ

- Chọn "Đính kèm tệp" hoặc "Chèn từ Drive".
- Chọn ứng dụng nơi ảnh hoặc tệp của bạn được lưu.
- Để xóa tệp đính kèm hãy click vào dấu X ở cuối tệp đính kèm.

– Nếu cần gửi nhiều tệp tin đính kèm Email thì chúng ta có thể nén các file đó lại
thành một file sau đó đính kèm Email để gửi đi như: file Word, Power Point, hình
ảnh, nhạc, v..v.

2. Đọc email:
a. Mở gmail và hộp thư đến:

- Khi bạn mở Gmail, các cuộc hội thoại gần đây nhất của bạn được
hiển thị trong Hộp thư đến.

- Gmail sẽ hiển thị danh sách cuộn các cuộc hội thoại gần đây nhất,
với cuộc hội thoại có thư mới nhất ở trên cùng. Tất cả các cuộc hội
thoại của bạn được hiển thị trong Hộp thư đến của bạn trừ khi bạn
xóa, lưu trữ hoặc lọc chúng.

Các cuộc hội thoại có thư mới có dòng chủ đề in đậm. Để đọc thư
trong cuộc hội thoại, hãy click vào cuộc hội thoại.
+ cho biết thư được gửi trực tiếp đến bạn.
+ cho biết thư mà bạn đã được Cc.

Xem danh mục hoặc nhãn:
Ở phía trên cùng bên trái, chạm vào menu .
Chọn một danh mục hoặc nhãn (bạn có thể cần phải cuộn).
-

b. Đọc thư của bạn:

-Khi xem danh sách các cuộc hội thoại, click vào một cuộc hội
thoại để đọc thư trong đó.
- Tiêu đề thư cho biết người đã gửi thư, thời điểm, người nhận
thư và thông tin khác. Biểu tượng ghim kẹp giấy cho biết rằng thư có tệp đính
kèm. Để hiển thị hoặc ẩn thông tin địa chỉ chi tiết của người gửi và người nhận,
chạm vào Xem chi tiết.
- Tác vụ thư
Khi đọc thư được gửi tới địa chỉ Gmail của bạn trong một cuộc
hội thoại, hãy sử dụng các biểu tượng ở đầu màn hình để lưu trữ, xóa hoặc đánh
dấu cuộc hội thoại là chưa đọc:
+ Lưu trữ
+ Xóa

+ Đánh dấu là chưa đọc
Trong khi đọc một cuộc hội thoại, bạn cũng có thể nhấp vào Menu ( hoặc nút
menu trên thiết bị) để Di chuyển sang một nhãn nào đó, Thay đổi nhãn, Đánh dấu
là không quan trọng, Bỏ qua, In, Báo cáo spam và Báo cáo lừa đảo.
c.

Tệp đính kèm, xem và tải xuống:
-Khi bạn nhận được email có tệp đính kèm, bạn sẽ thấy hình thu nhỏ
tệp đính kèm ở phần cuối thư của mình.

-Nhấp vào hình thu nhỏ tệp đính kèm để xem ngay tệp đính kèm
hoặc xem các tùy chọn khác như in và chia sẻ.
-Di chuột qua hình thu nhỏ tệp đính kèm và sử dụng các nút để
nhanh chóngTải xuống hoặcLưu vào Drive (tùy thuộc vào loại tệp đính kèm).
-Trong một số trường hợp bạn có thể không tải xuống hoặc lưu vào
Drive được vì các loại tệp đính kèm khác nhau có sẵn các tùy chọn khác nhau. Ví
dụ: bạn chỉ có thể xem hoặc chia sẻ các video trên YouTube được thêm vào email
ở dạng liên kết.
Sắp xếp thư:
a. Danh mục trong hộp thư đến:
Thư trong hộp thư đến của bạn được phân loại theo danh mục như Xã hội, Quảng
cáo và Nội dung cập nhật. Theo cách này, thật dễ dàng để xem tất cả thư cùng loại
một lần.
3.

-

-

-

-

Điều hướng giữa các danh mục
Khi mở ứng dụng Gmail, bạn sẽ thấy danh mục Chính. Để xem các
danh mục khác, hãy chạm vào menu . Bạn cũng có thể truy cập menu
này bằng cách vuốt từ bên trái màn hình trong khi xem danh sách cuộc
hội thoại.
Di chuyển thư giữa các danh mục
Mở thư hoặc chạm và giữ ít nhất một thư trong khi xem danh sách
cuộc hội thoại.
Nhấp vào biểu tượng "Di chuyển tới" . (Nếu bạn không thấy biểu
tượng thì hãy chạm vào Menu , sau đó chạm vào Di chuyển tới.)
Chọn danh mục khác.
Thư gắn dấu sao