Tải bản đầy đủ
I.Khái niệm email, gmail:

I.Khái niệm email, gmail:

Tải bản đầy đủĐăng

nhập, sử

dụngđồng

của Google như: Gmail, Google

bộ

với

tất

Maps, Google

cả

các

dịch

vụ

Play,Youtube, Google

Plus, Google Driver…
Làm việc thông minh hơn với Gmail và Google Apps

Quản lý các cuộc họp trên lịch

Lịch Google giúp bạn dễ dàng lên lịch cuộc họp với lịch dùng chung. Bạn sẽ nhận được lời mời vSử dụng Drive để gửi các tệp lớn

Gửi các tệp lớn trong Gmail (tối đa 10 GB) bằngGoogle Drive. Ngoài ra, các tệp được lưu trữ tro

Cộng tác trên tài liệu

Nhận thông báo qua email khi một người nào đó nhận xét về tài liệu được chia sẻ của bạn trongTNhận các câu trả lời nhanh với Biểu mẫu

Gửi các biểu mẫu trên Google qua email. Người nhận có thể hoàn tất biểu mẫu và trả lời ngay tro

Gmail, Google Drive, Twitter, Youtube,


Sử dụng Gmail để đăng ký các tài khoản trực tuyến như Facebook.Đăng ký nhận thông báo khuyến mại, tin tức Online.Gửi tài liệu, tập tin lên tới 15G.Tải ứng dụng, game và sách từ Google Play.

II. Cách đăng ký Gmail:
1. Những lưu ý trước khi tạo tài khoản Gmail
-

Bạn nên xóa Cache và lịch sử trình duyệt trước khi lập Gmail. Nguyên nhân là
nếu ai đó hoặc bạn đã từng sử dụng trình duyệt đó để đăng ký Gmail thì khả
năng bạn bị yêu cầu xác nhận đăng ký Gmail qua điện thoại là rất cao ( có thể
sử dụng trình duyệt web khác).Chuẩn bị một số điện thoại, bạn có thể sử dụng
một số điện thoại để xác nhận cho nhiều tài khoản Gmail ( không bắt buộc).
2. Cách đăng ký tài khoản Gmail tiếng Việt miễn phí nhanh nhất

Bước 1: Đầu tiên các bạn tìm kiếm trên google.com.vn qua từ khóa đăng kí
gmail hoặc vào địa chỉ mail.google.com

Bước 2: Nhập các thông tin mà Gmail yêu cầu.
Hướng dẫn nhập thông tin:


Tên: Nhập Tên và Họ của bạn. Có dấu hay không dấu đều được. Có thể đổi
lại sau nên bạn có thể nhập thoải mái.Chọn tên người dùng của bạn: Nhập tên nick Gmail bạn muốn lập. Tên
Gmail có thể sử dụng chữ cái, số và dấu chấm và phải có từ 6 đến 30 ký tự.
Nếu gặp thông báo Tên người dùng đó đã được sử dụng. Thử tên người dùng
khác thì bạn nhập tên khác nhé ( Tên Gmail đó có người khác đăng ký rồi).Tạo mật khẩu & Xác nhận mật khẩu của bạn: Mật khẩu Gmail yêu cầu phải
có ít nhất 8 ký tự. Bạn nên sử dụng kết hợp chữ hoa, chữ thường, số và ký tự
để có một mật khẩu bảo mật nhất. Bạn không nên sử dụng các mật khẩu dễ
đoán như 12345678, tên bạn, tên người thân hoặc ngày sinh, số điện thoại…