Tải bản đầy đủ
Ưu điểm và khuyết điểm

Ưu điểm và khuyết điểm

Tải bản đầy đủ

Sự phối hợp chặt chẽ của những dòng chảy thông tin từ khách hàng cho đến trung tâm phân phối giúp những nhà lãnh
đạo có thể đưa ra những xử lí kịp thời cũng như hỗ trợ cho việc lập kế hoạch, đem lại sự thỏa mãn cho khách hàng.
Thông qua các phần mềm ứng dụng, các nhân viên nâng cao được năng lực, tính chuyên nghiệp và khả năng nắm bắt
thông tin thị trường tốt. Bên cạnh đó cũng giúp cho các nhà lãnh đạo nắm bắt được tình hình hoạt động kinh doanh của mình.

32

b. Khuyết điểm
Các trung tâm phân phối và bán lẻ chưa có hệ thống vận tải chuyên nghiệp nên làm gia tăng chi phí vận chuyển và kéo
dài thời gian vận chuyển trong trường hợp không thuê được phương tiện.
Công việc kiểm tra từng sản phẩm tốn khá nhiều thời gian và chi phí.
Các nhà cung cấp sản phẩm đều là các đại gia lớn nên việc tác động đến họ trong việc đảm bảo hàng hóa hoàn toàn
đảm bảo chất lượng trong việc vận chuyển đến Việt Nam là khá khó khăn.

33

2. Kiến nghị
2.1. Xây dựng phòng thu mua riêng biệt
Hiện tại bộ phận thu mua vẫn trực thuộc hoạt động của phòng Kinh doanh, nên chưa phát huy được hết chức năng và
nhiệm vụ. Với yêu cầu tìm kiếm nhà cung cấp đa dạng, và nội địa hóa nhiều chi tiết, rất cần thiết phải xây dựng phòng thu
mua tách riêng để hoạt động hiệu quả.
Do nhân viên thu mua hiện tại chưa có kỹ năng về kĩ thuật nên cần đưa ra các chương trình đào tạo. Thiết lập các yêu
cầu tuyển dụng nhân viên thu mua có khả năng hiểu biết về kĩ thuật để giảm thiểu thời gian đào tạo.

34

2.2. Đa dạng hóa nguồn cung cấp nội địa và xây dựng mối quan hệ liên minh với nhà cung cấp.
Để hạn chế những rủi ro giao hàng không đúng hạn do việc độc quyền cung cấp, công ty cần thiết tìm kiếm và triển
khai những vật liệu hiện tại cho các nhà cung cấp mới.
Tích cực tìm kiếm những nhà cung cấp nội địa có chào giá hợp lý, có khả năng trở thành đối tác lâu dài. Từ đó có thể
giảm bớt được tồn kho vật liệu dài ngày, chuyển giao quá trình giữ tồn kho cho nhà cung cấp.

35

2.3. Nâng cao năng lực của nhà cung cấp hiện tại
Hàng năm công ty cần tiến hành xây dựng lịch đi đánh giá hệ thống quản lý chất lượng của nhà cung cấp.
Yêu cầu nhà cung cấp gửi bảng kết quả kiểm tra nguyên vật liệu, nguồn gốc vật liệu, và các hồ sơ khác mỗi tháng, để
biết được tình hình nguyên vật liệu. Qua đó có thể nắm bắt được hoạt động sản xuất của nhà cung cấp, phát hiện được
những bất thường và đưa ra đối sách ngăn ngừa.
Định kỳ mỗi tháng, công ty phải hoàn thành bảng đánh giá năng lực nhà cung cấp, gửi đến cho nhà cung cấp.

36

2.4. Kế hoạch đào tạo nhân viên và đánh giá hiệu quả hoạt động chuỗi cung ứng định kỳ.
Trước tiên, công ty cần trang bị kiến thức và kỹ năng quản trị chuỗi cung ứng cho các nhà quản trị liên quan, trực tiếp thừa
hành đến hoạt động chuỗi cung ứng.
Bước kế tiếp, công ty sẽ xây dựng kế hoạch kiểm tra, rà soát hiệu quả hoạt động nhằm phát hiện các bất cập, kịp thời chấn
chỉnh, thay đổi chiến lược quản trị.
Sau đó, xây dựng quy trình đào tạo nguồn nhân lực có kiến thức tổng quát về chuỗi cung ứng.

37

3. Kiến nghị với nhà nước
a. Thủ tục hải quan thông thoáng
Để có thể chuỗi cung ứng trôi chảy, cơ quan nhà nước cần phải có những chính sách hỗ trợ cho hoạt động hải quan được diễn
ra nhanh chóng và thuận lơi cho doanh nghiệp. Nhờ đó:

-

Giảm được chi phí cho các doanh nghiệp, tăng tốc độ lưu thông hàng hóa với quốc tế.
Tạo ưu thế cho các doanh nghiệp trong nước đối với các nước trong khu vực và trên thế giới.

38

b. Tổ chức hội thảo chuyên đề chuỗi cung ứng
Để khuyến khích doanh nghiệp ứng dụng hoạt động chuỗi cung ứng vào hoạt động nội bộ, cần thiết phải tổ chức các hội
thảo cho các doanh nghiệp giao lưu, học hỏi.
Để bổ trợ kiến thức cho doanh nghiệp. Từ đó doanh nghiệp có thể từng bước áp dụng hoạt động quản trị chuỗi cung ứng,
nâng cao nội lực và mức độ cạnh tranh của doanh nghiệp với các nước trong khu vực và trên thế giới.

39

40