Tải bản đầy đủ
3 CÁC SẢN PHẨM TRUYỀN THỐNG :

3 CÁC SẢN PHẨM TRUYỀN THỐNG :

Tải bản đầy đủ

Có 3 nhóm mặt hàng được sản xuất tại Công Ty Cổ Phần Chế Biến Hàng Xuất
Khẩu Cầu Tre :
Thực phẩm Chế Biến :
Chả giò tôm, chả giò chay, chả giò thịt, chả giò thịt đặc biệt, chả lụa, chả giò rế
tôm cua, chả giò rế, bánh củ cải, càng cua bách hoa, chạo tôm, cá viên, bánh
xèo…

Hình 1.3.1 Súp hoành thánh
+ Cháo nấu sẵn: cháo nấu chín sẵn- cháo ếch, cháo tôm, cháo lươn…

Hình1.3.2 Cháo lươn
• Sản phẩm yêu thích: xôi bắp, miến xào cua…

21

Hình1.3.3 Xôi bắp
• Thực phẩm chế biến
+ Chả giò

Hình 1.3.4 Chả giò rế tôm cua

Hình 1.3.5 Chả giò đặc biệt thịt

Ngoài ra sản phẩm chả giò còn có: chả giò rế tam giác, samosa thịt bò, chả
giò hoa mai, chả giò đặc biệt, chả giò cá trích…
+ Giò chả: chả lụa tươi đặc biệt, chả bò đặc biệt…

Hình1.3.6 Chả bò đặc biệt
22

+ Dim sum: há cảo, bánh khoai môn, xíu mại…

Hình 1.3.7 Há cảo tôm cua
+ Chạo viên: chạo tôm, càng cua bách hoa…

Hình1.3.8. Càng cua bách hoa
+ Sản phẩm chay: bánh xếp chay, chả giò chay…

Hình 1.3.9 Bánh xếp chay
• Trà: trà Ô Long, trà Phổ Nhĩ, trà Lài
23

Hình 1.3.10. Trà Ô Long hộp cao cấp
• Xúc xích: xúc xích bò, xúc xích heo…

Hình 1.3.11. Xúc xích heo

24

1.4 HƯỚNG PHÁT TRIỂN CỦA CÔNG TY :

PHÁT TRIỂN SẢN PHẨM :
Để đáp ứng sản phẩm cho người tiêu dùng một cách tốt hơn, khả năng cạnh
tranh trên thị trường, sự hoàn thiện sản phẩm hiện có được thực hiện với những
mức độ khác nhau :
- Hoàn thiện sản phẩm hiện có về hình thức : Giá trị sử dụng sản phẩm không có gí
thay đổi nhưng hình dáng bên ngoài của sản phẩ thay đổi như : nhãn mác, tên sản
phẩm…Để tạo nên sự hấp dẫn hơn đối với khách hàng, nhờ đó đã làm tăng và
duy trì lượng hàng bán.
- Hoàn thiện sản phẩm về nội dung : Có sự thay đổi về nguyên liệu sử dụng trong
sản xuất nhằm để nâng cao chất lượng sản phẩm, hạ giá thành sản phẩm mà chất
lượng sản phẩm không đổi.
Ví dụ : Sự thay đổi về công nghệ sản phẩm.
- Hoàn thiện sản phẩm cả về hình thức lẫn chất lượng : Có sự thay đổi về hình dáng
bên ngoài như : bao bì, nhãn mác sản phẩm lẫn sự thay đổi về cấu trúc, vật liệu
chế tạo sản phẩm.
- Với chính sách chất lượng : “ Sản xuất, chế tạo và cung cấp các sản phẩm đảm
bảo chất lượng, thoả mãn nhu cầu hợp lý của khách hàng mọi lúc, mọi nơi”. Cùng
hệ thống máy móc thiết bị tiên tiến hiện đại của Nhật, Châu Âu, các sản phẩm của
Công ty được sản xuất theo tiêu chuẩn ISO 9001:2000 và HACCP. Các sản phẩm
mang thương hiệu của Công ty đã quen thuộc với thị trường nội địa . Đặc biệt là
thị trường phía Nam, Công ty đã xuất khẩu sang nhiều quốc gia và vùng lãnh thổ
trên Thế giới như : Đài Loan, Hàn Quốc, Nhật Bản, Trung Quốc, Mỹ, Châu Âu
và các nước trong khối Liên Minh EU…
- Để thực hiện mục tiêu xâm nhập thị trường phía Bắc, Ban Giám Đốc Công ty
cho biết , Công ty sẽ áp dụng công nghệ tiên tiến và kinh nghiệm trong lĩnh vực
sản xuất các mặt hàng thực phẩm chế biến. Đồng thời phối hợp với Hapro tiến
hành sản xuất tại Hà Nội các sản sản phẩm của Công ty theo khẩu vị miền Bắc,
để đáp ứng nhu cầu của người dân Thủ Đô nói riêng và phía Bắc nói chung
25

Thị trường :
- Trong nước :
Công ty cổ phần Chế Biến Hàng xuất khẩu Cầu tre có đại lý tại 30 tỉnh thành
phố, có sản phẩm tại tất cả các siêu thị và các chợ tại thành phố.

- Ngoài nước :
C

ông ty đã

xuất

khẩu hàng

thủy

sản và
nhuyễn

thể 2 mảnh vỏ vào thị trường Châu Âu. Công ty cũng đã nhanh chóng đăng ký
nhãn hiệu hàng hoá tại 25 Quốc gia và đang tiếp tục làm hồ sơ để đăng ký tại 23
nước khác.

PHẦN 2
:
QUY
TRÌNH
CÔNG
NGHỆ
SẢN
XUẤT
CHẢ
GIÒ CHAY

26