Tải bản đầy đủ
5 Bão hòa C02 và rót bia vào thùng BOCK

5 Bão hòa C02 và rót bia vào thùng BOCK

Tải bản đầy đủ

Nếu bugi áược láp đạt
trong một cơ cấu thiết
bị hoàn chỉnh, độc lập tamột

cacbonic
thiết

bị

thiết

hóa.
này

bị

Dùng
cổ

thể

cacbonic hóa tất cả các
loại đồ uống, tất nhiên

Hỉnh 14.Í1. Thiết bi cacbonic hóa liên tục: 1 - bugi ; 2 - lưối
sàng ; 3 * pittông ; 4 - xylanh

là kể cả bia.
Để đạt hiệu quả
cao của quá trinh bão
hòa thì áp lực trong
tank chứa bia nên có khoảng 1,6 kG/cm 2 , còn áp lực C0 2 tia vào là khoảng 2
kG/cm 2
Bia có thể được cac- bonic hđa cấp tốc theo phương pháp liên tục. Trong
trường hợp này ta sử dụng thiết bị cacbonic hóa liên tục như trên hỉnh 14.11.
Thực chất đây là thùíig phối trộn bia - C0 2 ở áp suất cao.
Pittông 3 cd chức nàng là để điều chỉnh tốc độ C0 2 phun vào.

Trang 82

b) Rót bia vào thùng bock

Hlnh 14.12. Máy chiết bock dẳng áp :
a - mặt cắt ngang (bock) ; b * mặt cất dọc (bock) ;
1

- pittông ; 2 - thùng bock ; 3

-

bập bênh ; 4-

van

tự

dộng

nén

;7

- ống

supap vòi

chiết

;
5
dẫn
9

- thùngchứa khùng khí vô tríng ;

6 - ổng dẫn khí

khốngkhí tủ thíng bockvề thùng chứa bia ; 8- áng dẫnbía;
- thỉrtgchứa

bla ; 10 - van gạt

;

Tt -

Dể bào đảm ba yêu cẩu đó, việc chiết bia vào thùng bock phải thực hiện
trên nguyên tác đẳng áp, nghĩa là áp suất đối kháng ở trong bock phải bàng áp
suất bể mặt trong thùng chứa bia. Một thiết bị chiết như vậy được mô tả trên
hình 14.12.
Nguyên tác hoạt động của máy chiết đẳng áp như sau : dưới áp lực đẩy
của không khí ở thùng 5, pittông 1 hạ xuống và cắm vào thùng bock, còn
phẩn côn của đầu chiết thl bịt chặt miệng bock. Mở van trên ống dán 7 để
Trang 83

liên thông giữa bock và khoảng không trên bể mật của bia trong thùng chứa
9 - áp suất hai bên bằng nhau. Mỏ van trên ống dẫn bia 8 để chảy vào bock.
Bia vào thỉ không khí ỏ trong bock bị đấy lên thùng 9 theo ống dẫn 7. Cứ
như thế, áp suất đối kháng trong thùng bock luôn luôn cân bàng với áp lực
trên bể mặt của bia và ở điều kiện như vậy, bia sẽ chiết đầy bock mà không
có hiện tượng trào bọt. Khi bock đẩy thì đóng van bia, xả khí ở thùng 5, nhờ
cđ hệ thống lò xo, pittông 1 bị đẩy vẽ vị trí ban đầu. Đứng lên bập bênh 3,
bock sẽ lăn ra khỏi vị trí chiết.
2.6 Chiết bia vào chai
Chai đựng bia được thổi từ các loại thủy tinh chất lượng cao có màu caphẽ
hoặc xanh nhạt. Theo kết luận của Greỉ, Stone, Mendlik và nhiều tác giả khác
thì một số tia bức xạ của mặt trời có thể gây cho bia vị lạ, nguyên nhân là tạo ra
cacbon oxyt CO và các hợp chất chứa nho'm suníòhydrin. thủy tinh màu
nâu, màu caphê hoặc màu xanh nhạt co' khả nãng hấp thụ các tia này. Các tác
giả trên cũng chứng minh được ràng, bia đựng trong các loại chai thủy tinh
màu, độ trong của nd giữ được lâu hơn so với các loại chai có màu tráng, vì
những lý do đd, trong công nghệ sản xuất bia không bao giờ được dùng chai
thủy tinh tráng.
Thành của chai phải nhẵn và phẳng, còn độ dày của vỏ phải đổng đều,
khống dược phép có các vết của bọt khí. Đáy của chai phải bàng hoặc
lõm. Yêu cầu quan trọng đối với chai bia là phải chịu được

hơi

áp suất cao, cực

đại là 10 kG/cm2 ở nhiệt độ 100°c, chai dùng để chiết bia có thể tỉch rất khác
nhau, thông thường là 0,33 1 ; 0,5 1 ; 0,7 1. Một yẽu cắu đặc biệt quan trọng
đối với chai để chiết bia là độ cao và hình dạng của chúng. Trẽn hình 14.13
biểu diễn kích thước và hỉnh dáng tiêu chuẩn của loại chai 0,33 1.

Trang 84

Hiện nay trên thế giới có nhiêu nước đã đưa vào sử dụng đại trà các loại
hộp nhựa và hộp kim loại (lon). Ưu điểm của loại bao bì nãy là nhẹ, chịu được
nhiệt độ cao, ĩt vỡ, còn khía cạnh phí kỉnh tế của chúng là chi dùng được một
lần. Chai trước lúc đưa vào để chiết bia bất luận là từ nguồn nào, đều phải được
rửa sạch, vô trùng và phải đúng tiêu chuẩn. Việc rửa chai được thực hiện bàng
nhiều hệ máy rửa khác nhau, Số hãng có thể sản xuất máy rửa chai, tiên thế
giới hiện nay là khoảng 25.
Mỗi hãng lại ctí thể sản xuất nhiều loại (typ) máy, mỗi loại lại co' nhiểu
tnodel, mỗi model lại có nhiêu đời máy.
Thành ra số kiều máy rửa chai hiện nay là nhiểu, khó đếm hết được. Nói chưng
vê mặt cơ khí trong lỉnh vực chl tạo các loại 'mốy rửa chai, chiết
dây chuyền được tự động hóa với công suất 60 000 chai/h, ví dụ, hãng Krones
(Cộng hòa liên bang Đức).
Không phụ thuộc vào sự đa dạng vể chủng loại và các giải pháp kỹ thuật
vể tạo dáng, kết cấu, nguyên tác vận hành, ... cho từng chiếc máy riêng biệt,
nguyên lý hoạt động của chúng là hoàn toàn giống nhau : chai được ngâm
trong nước nóng, sau đó là dung dịch xút, tiếp đến là chai được phun nước
nóng và cuối cùng là tráng bằng nước lạnh.

Trang 85