Tải bản đầy đủ
c) Lọc bia bàng diatomit

c) Lọc bia bàng diatomit

Tải bản đầy đủ

các hạt díatomit là vào khoảng 2 - 1 0 yiim. Do tính phân tán cao của tế bào
dĩatomei, bột kizengua cơ bể mặt rất lớn và lại rất nhẹ, Khối lượng riêng
của chúng là 500 - 600 kg/m 3 còn tỷ trọng thực là 2000 - 2200 kgfrn 3 {1 m 3
kizen- gua trong đó không cơ khoảng trổng).
Trong công nghiệp sản xuất bia, nhiều hệ thống máy lọc diatomit được
đưa vào sử dụng. Một số hãng sân xuất nổi tiếng trên thế gĩối như Gasquet,
Seitz, Carlson, Padovan, Krones, đã cho ra đòi nhiêu hệ máy lọc hiện đại,
có công suất lớn và chất lượng cao, Vễ nguyên tắc lọc, chúng giống nhau,
chỉ khác nhau vê kết cấu, hình dạng lưới lọc, cách sấp xếp của chúng trong
máy, phương pháp phủ diatomât và nhiều tiêu chí khác.
Vể lưới lọc, cổ thể sử dụng lưới kim loại, đặt đứng hoặc đặt nàm
ngang, trên đđ phủ (hoặc quấn) các tấm lọc cđ lỗ hổng vừa hoặc vải lụa, vải
sợi tổng hợp. Về phương thức phủ huyền phù diatomit lên màng lọc có thể
dùng bơm hoặc dùng máy tia định

ctuâng 8 - máy lọc ; 10 - loá

Hình 14 0i Nguyên tắc hoạt dộng

lọc ; n - bia dục hđi uư ; 12 •

cùa máy tia đính lượng diatomit

bla trong
Trên hỉnh giới thiệu sơ đổ hoạt động của một máy lọc diatomit vốì lưới
lọc đứng, còn trên hình 14.6 là nguyên tác hoạt động của thiết bị tia định
lượng của n<5.

Về nguyên tác, tất cả các loại máy lộc ép, phù hợp với việc lọc các chất
lỏng chứa pha rán với khối lượng ít (máy lọc bản cổ tấm lọc là giấy ép, vâi
lọc công nghiệp, ...) đều cd thể sử dụng với chất trợ lọc diatomit. Muốn vậy
trên đường đi của bia đục đến máy lọc ta phải gán bộ phận định lượng
diatomit vào đường ổng chính (h.14.7).

Hình 14.T. sa dồ hoạt động cùa máy lọc bản, có chất trợ lọc diatomit :
1 - bia dục ; 2 - bdm ; 3 - díatomit ; 4 - máy lọc bản (giấy lọc hoặc vảl lọc côrtg nghiệp) ; 5 - bia
đục tiồi kíu ; 6 - bia đã lọc trong
Thoạt đẩu, dưới âp lực cùa bơm đẩy 2 kG/cm 2 nước vô trùng được bờm
vào máy lọc. Trên đường đi của nước, ta mở van của thùng 3 để huyền phù
dỉatomit bị cuốn theo và đi vào máy để phủ lên các tấm lọc. Đốu tiên là phủ
loại diatomit thô, sau đó là loại tinh (bột nhỏ). Quá trình phủ kéo dài khoảng
30 - 40 ph. Nếu chỉ sử dụng một loại bột thì toàn bộ khổi lượng đổ được hòa
trộn một lẩn, Diễu chỉnh van của thùng 3 sao cho trong 40 ph lượng huyền
phù phải chảy hết. Sau khi phủ xong bột diatomit thỉ van nước đo'ng lại, mở
van bia để bia đục di vâo máy và quá trình lọc tiến hành bình thưởng như
những máy lọc khác.
Máy lọc EK (Enl KeimungựiUer)

Là loại máy lọc và bản lọc do hãng Krones (Cộng hòa liên bang Đức)
sản xuất. Giống như tên gọi, loại máy lọc này dùng để lọc lần thứ hai, tăng
độ bễn sinh học cho bia vì nó có khả năng giữ lại trên tấm lọc tất cả nấm
men, vi khuẩn và nha bào của chúng. Vê cấu tạo và nguyên tác hoạt động
máy lọc EK khồng khác với các loại máy lọc tấm bản hiện hành. Điểm
nguyên bản của nó là ở tấm lọc. Trên hlnh 14.8 giới thiệu nguyên tác kết cấu
của máy lọc EK đời mới.
d) Làm trong bia bàng phương pháp ly tâm
Xu thế trên thương trường bia là yêu cấu rất cao vẽ chất lượng của sản
phẩm đặc biệt quan trọng là độ bén keo và độ bển sinh học của chúng. Điều
đó buộc các nhà sản xuất và các chuyên gia trong ngành phải cần nhác về bài
toán tối ưu giữa các yếu tố ràng buộc là chất lượng sản phẩm và giá thành
sản xuất, trên cơ sở xem xét điếu kiện cụ thể của nhà máy, xu thế tương
lai, ... để tlm được giải pháp thích hợp cho vấn đễ làm trong bia nói riêng vã
hoàn thiện sản phẩm nói chung. Giải pháp phổ biến nhất mà hiện nay nhiêu
nước đang áp dụng là kết hợp ly tâm và lọc : đấu tiên bia được ly tâm sau đó
được "lướt" qua máy lọc. Sơ đồ công nghệ theo giải pháp kết hợp này được
biểu diễn trên hình 14.9.

Hlnh 14.9. Sơ dồ công nghệ làm trong bia bằng giải pháp nối tiếp ly tâm - lọc :
1 ' tank lân men phụ ; 2 - thiết bi phổi trộn bia trước khi ly tâm ;
3 - máy ly tâm (tách) ; 4 - luư ương kế ; 5 * máy lọc bán ; 6 - thủng chúa bia trong

Để làm trong bia cố hiệu quả, loại ly tâm đỉa tự gạt được dùng nhiều
hơn cả. Dể bảo đảm đủ lực ly tâm, vòng quay của tang ít nhất phải đạt 7000
vg/ph. Quá trình ly tâm càng cd hiệu quả cao, nếu trước đó bia được "làm

lanh sâu" đến 0°c, Ỏ một số hệ ly tâm, trước lúc đi vào máy, bia được bổ
sung C0 2 lỏng, Thủ pháp này là để hạ nhanh nhiệt độ và chống oxy hóa' cho
bia.
2.5 Bão hòa C0 2 và rót bia vào thùng BOCK
a) Bão hòa CO 2

Mặt cắt dọc của một đầu phun (bugi) c02

Trong giai đoạn lên men phụ và tàng trữ, bia được cacbonic htía bằng
một công cụ, mà trong thuật ngữ chuyên ngành gọi là bugi. Khác vối bugi
đánh lửa của các loại động cơ nổ, bugì này dùng để "tia" C0 2 vào bia. Bugi
được láp sản vào tank lên men phụ ỏ độ cáo 0,2 - 0,25 m kể từ đáy, co'
đường ống cao áp dẫn

ra

ngoài để liên thông với balon chứa C0 2 . Trên hlnh

14.10 biểu diễn mặt cất đọc của một bugi kiểu đò.