Tải bản đầy đủ
Nguyên nhân dẫn đến tai nạn điện:

Nguyên nhân dẫn đến tai nạn điện:

Tải bản đầy đủ

Nguyên nhân dẫn đến tai nạn điện

Chạm điện trực tiếp

Khác

Chạm điện gián tiếp

Hồ quang điện
Chạm vào các phần tử bình thường có
xuất
điện
hiện
áp trong
Chạm vào các phần tử bình Thường không có điện áp
KV điện trường mạnh

6

tiÕp xóc trùc tiÕp

Ph
N
. .

. .

Ing
§Êt
Pha - Trung tÝnh

Pha - ®Êt

Chạm vào thanh cái

TIẾP XÚC GIÁN TIẾP
Ph
N
. .

7

Ing

6. Phương pháp sơ cứu người bị tai nạn điện giật:
Nguyên nhân chính làm người bị điện giật chết là do hiện tượng kích thích
chứ không phải do chấn thương. Thực tế cho thấy, hầu hết những người bị tai
nạn điên giật nếu được cứ chữa kịp thời thì khả năng sống rất cao.
Khi sơ cứu người bị điện giật cần thực hiện 2 bước cơ bản sau:
- Tách nạn nhân khỏi nguồn điện.
- Làm hô hấp nhân tạo và xoa bóp tim ngoài lông ngực.
a. Tách nạn nhân khỏi nguồn điện.
Nếu nạn nhân chạm vào điện hạ áp cần nhanh chóng cắt nguồn điện, nếu
không thể cắt ngay nguồn điện thì phải lấy các vật cách điện khô như sào khô,
gậy tre, gỗ khô để tách nguồn điện chạm vào nạn nhân.

Nếu nạn nhân nắm chặt tay vào dây điện thì cần phải đứng trên những vật liệu
cách điện khô để kéo nạn nhân ra, đi ủng hặc găng tay cách điện để gỡ nạn nhân
ra hoặc dùng các dụng cụ cách điện để cắt dây điện.

8

C¾t ®Þªn

9