Tải bản đầy đủ
Tính chất gây bệnh

Tính chất gây bệnh

Tải bản đầy đủ

Nhóm ETEC Enterotoxigenic E.coli): gây bệnh
cho trẻ em, người lớn do tiết ra 2 độc tố ruột
ST và LT.
 Những dòng E.coli có cả 2 loại nội độc tố LT và
ST sẽ gây ra tiêu chảy trầm trọng và kéo dài.


Figure 2 Interaction of various pathogenic E.coli with the
epithelial cells of the gut.

II.GIỚI THIỆU VỀ VI KHUẨN
E.COLI O157:H7
Chủng O157:H7 được phát hiện lần đầu tiên vào
năm 1982
E.coli O157:H7 là nguyên nhân hàng đầu gây ra các
chứng bệnh xuất phát từ thực phẩm.

Mọi người có thể nhiểm E.coli O157:H7 theo
nhiều cách khác nhau; nhưng hầu hết là do thức
ăn chưa chín, thịt bị nhiễm, tiếp xúc trực tiếp
những người trong gia đình với nhau và tại các
nhà giữ trẻ…
Ở vài bệnh nhân, vi khuẩn này có thể gây rối loạn
máu và suy thận, thậm chí dẫn đến tử vong.

Vi Khuẩn E. Coli_0157H7

1.E.Coli O157:H7 là gì?
E. coli 0157:H7 là một dạng vi khuẩn trong
ruột,các vi khuẩn E. coli gây bệnh bằng cách sản
sinh ra độc tố có tên là Shiga gây bệnh.
 Do đó, các vi khuẩn sản xuất độc tố này còn
được gọi là “Shiga toxin-producing E. coli” hay
viết tắt là STEC.
 Cũng có khi người gọi là VTEC(verocytotoxic
E. coli) hay EHEC (enterohemorrhagic
E. coli).
E.coli 0.157: H7 là một dạng đột biến của vi
khuẩn E.coli được tìm thấy cụ thể trong
đường ruột của gia súc.
E. coli serotype O157: H7 là một vi khuẩn gram
âm, hình que.
Chữ “O” trong tên gọi ám chỉ số kháng nguyên
của cơ thể. Còn chữ “H” ám chỉ số kháng nguyên
lông của cơ thể.

2.E.Coli O157:H7 lây lan như thế
nào
E.coli 0157: H7 thường  được tìm thấy nhiều
nhất trong phân bò, kế đến nhưng hiếm hơn ở
phân heo, dê,cừu và gà vịt.
Khi hạ thịt, phân có thể nhiễm vào phía ngoài
quầy thịt và từ đó vi khuẩn sẽ đi lây nhiễm các
nơi khác.

Thức ăn không vệ sinh là nguy cơ bị nhiễm vi
khuẩn E. Coli

Thịt Không Được Bảo quản