Tải bản đầy đủ
Giá trị cảnh quan

Giá trị cảnh quan

Tải bản đầy đủ

Hòn trống mái

Hàng trăm đảo đá, mỗi đảo mang một hình dáng khác nhau hết sức sinh 
động

Hòn đỉnh hương

Hòn con cóc

Hòn đầu người

Những hang động tuyệt đẹp ....

....gắn với nhiều truyền thuyết thần kỳ

4. Di sản thiên nhiên thế giới

••Ngày
11/11/2011,vịnh
Hạ Long
được
tổ chức
tuyên
là một
trong
Ngày
17/12/1994, vịnh
Hạ Long
chính
thứcNew7Wonders
được công nhận
là Dibốsản
Thiên
bảy kỳ
quanthế
thiên
thếtrịgiới
mới.hạng về mặt thẩm mĩ.
nhiên
giớinhiên
với giá
ngoạiNgày 2/12/2000, Hội đồng Di sản Thế giới đã công nhận vịnh Hạ Long là Di sản
thế giới lần thứ 2 theo tiêu chuẩn về giá trị địa chất, địa mạo.

II. Các tiềm năng, thế mạnh

1.

Tiềm năng du lịch, nghiên cứu

•.

Vịnh Hạ Long hội tụ những điều kiện thuận lợi để phát triển ngành kinh tế du 
lịch với loại hình đa dạng.