Tải bản đầy đủ
4 sơ đồ nguyên lí

4 sơ đồ nguyên lí

Tải bản đầy đủ

Hình 3.2 sơ đồ nguyên lý
Nguyên lý hoạt động : Sau khi sử dụng máy biến áp ta được nguồn 12V AC. Sau đó
ta cho nguồn qua chỉnh lưu cầu thì ta được nguồn DC và qua tụ được san phẳng điện
áp, san phẳng tần số và qua IC 7812 để có nguồn 12V để sử sụng cho toàn mạch. khi
có ánh sáng chiếu vào quang trở(ban ngày) thì giá trị quang trở giảm dẫn đến V2
tăng lên và V2 >V3 nên điện áp đầu ra ở mức thấp không làm cho Q1dẫn nên relay
chưa hoạt động và bóng đèn cũng chưa sáng. khi không có ánh sáng chiếu vào (ban
đêm)thì giá trị quang trở tăng dẫn đến V2 giảm và V2cuộn hút xuống mass và tiếp điểm thường đóng của relay mở ra và tiếp điểm thường
mở đóng lại làm bóng đèn sáng

3.5 Mạch in
- Tìm hiểu chức năng của từng linh kiện có trong mạch.
18

- Thiết kế mạch nguyên lý, mạch in trên phần mềm eagle.

Hình 3.3 sơ đồ mạch in

19

3.6 sản phẩm

Hình 3.4: sản phẩm mạch hoàn thành

20

KẾT LUẬN
Trong quá trình thực hiện đồ án do cũng gặp nhiều khó khăn thực tế phát sinh khi
thiết kế chế tạo mạch nên mạch của chúng em đạt độ chính xác chưa cao.
Trong suốt quá trình làm đồ án chúng em đã rèn luyện được khả năng làm việc
theo nhóm, đồng quen dần với cách làm việc độc lập, biết cách tổ chức công việc
và sắp xếp thời gian một cách hợp lý, rèn luyện các kỹ năng cần thiết cho chuyên
ngành của mình.
Đó là những kết quả to lớn mà chúng em thu nhận được sau khi nghiên cứu và
thực hiện xong đề tài này. Mong rằng đề tài này sẽ được các bạn sinh viên khoá
sau tiếp tục thực hiện những yêu cầu trên và khắc phục được những hạn chế của đề
tài này, để tạo ra một sản phẩm có chất lượng cao phục vụ cho sản xuất và đời sống
xã hội. Cuối cùng một lần nữa chúng em xin chân thành bày tỏ lòng biết ơn đối với
thầy: Khổng Văn Nguyên và thầy cô trong khoa, các bạn đã giúp chúng em hoàn
thành đồ án này.
Chúng em xin chân thành cảm ơn!
Sinh viên thực hiện:
Nguyễn Văn Hồng

21

PHẦN D: TÀI LIỆU THAM KHẢO
1. Tài liệu sách cơ điện tử ô tô (khoa cơ khí động lực –Trường DHSPKT Hưng Yên )
2. Đỗ Văn Dũng, Hệ thống điện thân xe và điều khiển tự động trên Ô tô, ĐH SPKT
3.
4.
5.
6.

TP.HCM
:http://www.oto-hui.com
: http://www.autospeed.com.au
: http://news.otofun.net/Default.aspx
:http://tailieu.vn/

22