Tải bản đầy đủ
2 Khái niệm về hệ thống bật tắt đèn tự động.

2 Khái niệm về hệ thống bật tắt đèn tự động.

Tải bản đầy đủ

thống này, cảm biến ánh sáng được đặt ngay trên nắp ca pô và đưa tín hiệu về một
mạch điều khiển.

Hình 1.2: Bố trí cảm biến ánh sáng trên xe

Khi nhận tín hiệu từ cảm biến ánh sáng đưa tới mạch điều khiển cho thấy ánh
sáng môi trường chung quanh yếu đi, không đảm bảo đủ điều kiện ánh sáng cho
phép để lái xe, mạch điều khiển này sẽ đóng relay tự động mở đèn đầu.
1.2.2 Kết cấu hệ thống

Hình 1.3: Sơ đồ nguyên lý mạch điều khiển hệ thống tự động bật đèn đầu

6

Nguyên lý hoạt động
Hoạt động của hệ thống: Hệ thống đèn đầu chỉ được bật khi ta nối mass cho
chân cuộn dây relay đèn đầu. Bình thường khi bật công tắc đèn đầu ở vị trí Head là
nối tắt chân cuộn dây relay đèn đầu qua chân A13 của công tắc và về mass.
Ở hệ thống tự động bật đèn đầu, một relay (relay bật đèn tự động) được mắc nối
tiếp với cuộn dây relay đèn đầu về mass, khi mạch điều khiển nhận được tín hiệu từ
cảm biến cho thấy cần bổ sung ánh sáng để tăng khả năng quan sát cho người lái xe,
mạch điều khiển sẽ đóng relay bật đèn tự động, relay này sẽ nối tắt cuộn dây relay
đèn đầu về mass, tiếp điểm relay đèn đầu đóng, đèn đầu được bật cho dù ta không
bật công tắc đèn đầu. Khi cảm biến ánh sáng thấy rằng ánh sáng môi trường đã đảm
bảo điều kiện lái xe, relay bật đèn tự động sẽ được ngắt, và nếu công tắc đèn đầu
cũng ngắt thì đèn đầu sẽ tự động tắt.
1.2.3 cảm biến điều khiển tự động bật đèn

Hình 1.4: cảm biến ánh sang Volkswagen
Điện áp 12v
Ra điện 5w
Tính năng AUTOLIGHTS

7

CHƯƠNG 2:TÍNH TOÁN LỰA CHỌN LINH KIỆN
2.1 Tính toán chọn linh kiện
2.1.1 khối nguồn
Yêu cầu đề bài là điện áp 12V DC mà điện áp đầu vào là 220V AC nên ta có thể
dùng máy biến áp 220V AC – 24V DC 3A , 220V AC – 12V DC 1A.....
-Chỉnh lưu cầu
-Tụ lọc :Tụ lọc có điện dung lớn để san phẳng điện áp giảm độ gợn của sóng.
Trong đồ án này chúng em chọn tụ 1000µ để san phẳng điện áp
Chứng minh bới công thức: f=1/(2π.Xc.C)
- IC ổn áp: Có 2 linh kiện họ ổn áp là 78xx và 79xx.
+Họ 78xx là cho ra điện áp dương, còn xx là giá trị đầu ra như 5V 9V 12V...
+Họ 79xx là cho ra điên áp âm, còn xx là giá trị đầu ra như -5V -9V -12V ...
+Đồ án này cần điện áp +12V lên em chọn 7812
* Tính toán:
+ Tính chọn IC
Do yêu cầu mạch cần nguồn 12VDC nên ta chọn IC ổn áp 7812với
điện áp đầu vào từ 7 ÷ 25V, Io = 100mA
+ Chọn tụ:
Thực tế IC 7812 có Io = 100mA
Mà mạch chỉnh lưu 2 nửa chu kỳ nên cứ 10µF/1mA
=> C = 10.100 = 1000µF
Với giá trị như vậy ta có thể chọn tụ là: 1000µF
2.1.2 khối điều khiển
* lựa chọn linh kiện
+ Chọn IC: có nhiều loại IC so sánh điện áp như LM471, LM339, LM358,…. Nhưng
đồ án em dùng LM324.
* Tính toán
+ Tính chọn rơle
Có : ,

Với =>
8

=>Chọn role 12VDC
Tính toán mạch điện .ta cho cố định điện áp tại V3=6V
=> 6V=Vcc.
với Vcc=12V
cho R1=10K => 
=>R2=10K
- Giá trị quang trở khi tối là 50K, khi sáng là 1K, ta sẽ chọn
- vậy ta có thể chọn biến trở 50k
2.2  Linh kiện mạch điện tử

LM324
Trasistor
Rơ le điều khiển 5 chân
Tụ điện
IC ổn áp
Diode cầu
Công tắc
Bóng đèn

2.3 Giới thiệu chung linh kiện
 2.3.1 IC LM324N

9