Tải bản đầy đủ
TỔNG HỢP CHẤM CÔNG

TỔNG HỢP CHẤM CÔNG

Tải bản đầy đủ

2. TỔNG HỢP CHẤM CÔNGNếu tích chọn Tổng hợp từ bảng chấm công chi
tiết thì chương trình sẽ tự tổng hợp số liệu từ
bảng chấm công. NSD nhập số giờ công làm
thêm (nếu có)Nếu không lấy từ bảng chấm công chi tiết thì
NSD tự nhập số giờ công theo từng ký hiệu
chấm công hoặc thực hiện Nhập khẩu từ ExcelSau khi cất Bảng tổng hợp chấm công, NSD
nhấn Sinh bảng lương để lập bảng lương tương
ứng

3. LẬP BẢNG LƯƠNGMục đích: Lập bảng lương tính lương cho
nhân viênCách thực hiện:Vào tab Tính lươngThêm mới Bảng lươngChọn loại bảng lương:

Lương cố địnhLương thời gian theo buổiLương thời gian theo giờLương tạm ứng

Chọn kỳ tính lương và đơn vị cần tính
lương

3. LẬP BẢNG LƯƠNGTại bảng lương, NSD có thể Sửa mẫu bảng lương để thêm, bớt cột trên Bảng lương,Lập công thức cho cột: để thiết lập công thức tính lương cho từng cột, thiết lập Tài khoản hạch toán

3. LẬP BẢNG LƯƠNG

 Sửa mẫu bảng lương


Để hiển thị thêm cột, NSD tích chọn vào cột Hiện thị tương ứng với tên cột muốn hiển thị lên bảng lươngDùng nút mũi tên để di chuyển cột đến vị trí mong muốn

3. LẬP BẢNG LƯƠNG

 Lập công thức cho cột:


Tại dòng Công thức, NSD thiết lập công thức bằng cách
kích đúp chuột vào dòng ký hiệu các cột để chọn vào công
thức, sử dụng các phép +, -, *, / hoặc các ký hiệu khác trên
giao diện để thiết lậpTab thiết lập phân bổ và hạch toán:

 Tích chọn "Khoản lương, bảo hiểm, kinh phí công đoàn cần phân
bổ chi phí": Nếu khoản lương nào có nhu cầu phân bổ thì tích chọn vào
đây, cột nào tích chọn thì mới lấy lên Bảng phân bổ lương.

4 PHÂN BỔ CHI PHÍ LƯƠNGTrên giao diện chi tiết bảng lương, sau khi Cất bảng lương, NSD nhấn Phân bổ lương trên thanh công cụLựa chọn tiêu chí phân bổ:Phân bổ theo đơn vị: Phân bổ chi phí lương của từng đơn vị/phòng ban cho các đối tượng chịu chi phíPhân bổ chi tiết theo nhân viên: Phân bổ chi phí lương của từng nhân viên cho các đối tượng chịu chi phí

4 PHÂN BỔ CHI PHÍ LƯƠNGVới tháng phân bổ đầu tiên, chương trình mặc định
đối tượng được phân bổ là chính đơn vị trên bảng
lương, tỷ lệ phân bổ 100%, TK chi phí lương trong
danh mục cơ cấu tổ chức của từng phòng ban.NSD tự thiết lập phân bổ cho các đối tượng bằng
cách thêm dòng, chọn đối tượng được phân bổ, nhập
tỷ lệ phân bổ và TK chi phíVới các tháng phân bổ sau, chương trình sẽ luôn mặc định đối tượng được phân bổ và tỷ lệ phân bổ giống với tháng trướcSau khi phân bổ, nhấn Hạch toán lương để hạch toán chi phí lương theo dữ liệu đã phân bổ

5. HẠCH TOÁN CHI PHÍ LƯƠNGMục đích: Hạch toán chi phí lương dựa trên
bảng lương và bảng phân bổ lươngCách thực hiện:Vào tab Hạch toán chi phíThêm mới chứng từ Hạch toán chi phíChọn bảng lương cần hạch toánChương trình sinh ra chứng từ hạch toán
từ bảng lương và bảng phân bổ lương

7 TRẢ LƯƠNGMục đích: Lập phiếu chi tiền mặt để trả lương cho
nhân viên nếu DN lập bảng lương trên phần mềm
MISA SME.NET 2015Cách thực hiện:

 Thêm mới Trả lương
 Chọn phương thức thanh toán là Tiền mặt . Hay
UNC

 Tích chọn nhân viên cần trả lương
 Chương trình tự động hiển thị số trả bằng số còn
phải trả, NSD có thể sửa lại cho phù hợp

 Nhấn Trả lương, chương trình sẽ sinh ra Phiếu chi/ UNC trả lương nhân viên