Tải bản đầy đủ
3 CHUYỂN TSCĐ THÀNH CCDC

3 CHUYỂN TSCĐ THÀNH CCDC

Tải bản đầy đủ

2.3 CHUYỂN TSCĐ THÀNH CCDC

 Bước 2: Ghi tăng CCDC


Vào tab Ghi tăng của phân hệ CCDCNhấn Ghi tăng CCDC hàng loạtNhấn chọn chứng từ ghi giảm TSCĐTích chọn chứng từ ghi giảm TSCĐ vừa lập,
chương trình sẽ lấy TSCĐ ghi giảm sang giao
diện ghi tăng CCDCNSD nhập thông tin khác của CCDC trên giao
diện ghi tăng CCDC hàng loạt

3. PHÂN BỔ CCDCMục đích: Lập chứng từ phân bổ CCDC
hàng tháng.Cách thực hiện:Vào tab Phân bổ chi phí của phân hệ
CCDCThêm mới chứng từ phân bổChọn kỳ phân bổChương trình tự động tính ra chi phí
phân bổ của CCDC trong kỳ

3. PHÂN BỔ CCDCTab Phân bổ: chương trình tự động phân bổ
theo thiết lập phân bổ trên chứng từ ghi tăng
CCDCNSD có thể thêm dòng để phân bổ cho các đối
tượng chịu chi phí khácTừ tháng sau, chương trình sẽ ngầm định thiết
lập phân bổ giống tháng trướcTab Hạch toán: chương trình tự động sinh các
dòng hạch toán tương ứng

4. ĐIỀU CHỈNH CCDC

 Bước 1: Hạch toán tăng/giảm giá trị CCDC


Tùy vào nghiệp vụ tăng hay giảm giá trị
CCDC để hạch toán vào chứng từ tương
ứng: Phiếu chi, Ủy nhiệm chi, Nghiệp vụ
khácVD: Chi tiền mặt sửa chữa, nâng cấp
CCDC thì hạch toán ở phiếu chi

4. ĐIỀU CHỈNH CCDC

 Bước 2: Lập chứng từ điều chỉnh CCDC


Vào tab Điều chỉnh của phân hệ CCDC. Thêm mới
chứng từ điều chỉnhChọn CCDC cần điều chuyểnNhập giá trị còn lại sau điều chỉnh hoặc nhập chênh
lệch số tiền tăng lên/giảm xuốngNếu có điều chỉnh số kỳ phân bổ thì nhập số kỳ tăng
lên/giảm xuống vào cột Chênh lệchTab Tập hợp chứng từ: chọn chứng từ hạch toán ở
bước 1 vào tab này để phục vụ cho kiểm tra sau này

5. ĐIỀU CHUYỂN CCDCMục đích: Lập chứng từ điều chuyển
CCDC từ đơn vị sử dụng này sang đơn vị
sử dụng khácCách thực hiện:Vào tab Điều chuyểnThêm mới chứng từ điều chuyểnChọn mã CCDC cần điều chuyểnChọn đơn vị chuyển đếnNhập số lượng cần điều chuyển

6. GHI GIẢM CCDCMục đích: Ghi giảm CCDC trong trường hợp
thanh lý, nhượng bán CCDC, kiểm kê phát hiện
thiếu CCDC…Cách thực hiện:Vào tab Ghi giảmThêm mới chứng từ ghi giảmChọn mã CCDC cần ghi giảmNhập số lượng ghi giảmGiá trị còn lại CCDC ghi giảm sẽ được phân
bổ vào chi phí của tháng ghi giảm khi thực
hiện chức năng Phân bổ CCDC

7. KIỂM KÊ CCDCMục đích: Ghi nhận kết quả kiểm kê CCDC
định kỳ, xử lý kết quả kiểm kê.Cách thực hiện:Vào tab Kiểm kêThêm mới chứng từ kiểm kê CCDCChọn ngày kiểm kê, chương trình sẽ lấy
lên các CCDC theo sổ kế toánNSD nhập số lượng kiểm kê nếu có
chênh lệch so với sổ kế toán

7. KIỂM KÊ CCDCNếu phát hiện thiếu CCDC, NSD nhấn
Ghi giảm để lập chứng từ ghi giảm
CCDC bị thiếuNếu phát hiện thừa CCDC, nhấn Ghi
tăng CCDC để lập chứng từ ghi tăng
CCDC thừa

NỘI DUNG TÍNH LƯƠNG

1.

Thiếp lập các quy định

2.

Khai báo nhân viên

3.

Chấm công

4.

Tổng hợp chấm công

5.

Lập bảng lương

6.

Hạch toán chi phí lương

7.

Trả lương (đã hướng dẫn ở phân hệ quỹ, ngân hàng)

8.

Nộp bảo hiểm (đã hướng dẫn ở phân hệ quỹ, ngân hàng)

1 THIẾP LẬP CÁC QUY ĐỊNHMục đích: Khai báo các thông tin để phục vụ
chấm công, tính lươngCách thực hiện:Thiết lập quy định về lương, bảo hiểm, thuếVào menu Nghiệp vụ\Tiền lương\Quy
định lươngChương trình đã mặc định tất cả các
thông tinNSD có thể sửa lại để phục vụ cho tính
lương tại DN