Tải bản đầy đủ
ĐÁNH GIÁ LẠI TSCĐ CUỐI NĂM

ĐÁNH GIÁ LẠI TSCĐ CUỐI NĂM

Tải bản đầy đủ

6. ĐIỀU CHUYỂN TSCĐMục đích: Lập chứng từ điều chuyển TSCĐ
từ đơn vị sử dụng này sang đơn vị sử dụng
khácCách thực hiện:Vào tab Điều chuyểnThêm mới chứng từ điều chuyểnChọn mã TSCĐ cần điều chuyểnChọn đơn vị chuyển đếnNhập TK chi phí của đơn vị chuyển
đến

7. GHI GIẢM TSCĐMục đích: Ghi giảm CCDC trong trường hợp
thanh lý, nhượng bán TSCĐ, kiểm kê phát hiện
thiếu TSCĐ…Cách thực hiện:Vào tab Ghi giảmThêm mới chứng từ ghi giảmChọn mã TSCĐ cần ghi giảmChương trình tự tính ra giá trị hao mòn,
giá trị còn lại và tự sinh dòng hạch toán ở
tab Hạch toán

8. KIỂM KÊ TSCĐMục đích: Ghi nhận kết quả kiểm kê TSCĐ
định kỳ, xử lý kết quả kiểm kê.Cách thực hiện:Vào tab Kiểm kêThêm mới chứng từ kiểm kê TSCĐChọn ngày kiểm kê, chương trình sẽ lấy
lên các TSCĐ theo sổ kế toánNSD nhập tình trạng còn hay mất của
TSCĐ

8. KIỂM KÊ TSCĐNếu TSCĐ mất thì kiến nghị xử lý là Ghi
giảmSau khi cất bảng kiểm kê, nhấn XL ghi
giảm trên thanh công cụChương trình sinh ra chứng từ ghi giảm
TSCĐNếu phát hiện thừa là do chưa ghi tăng
thì thực hiện ghi tăng TSCĐ như một
TSCĐ thông thường

NỘI DUNG NV CCDC

1.

Khai báo CCDC đầu kỳ

2.

Ghi tăng

3.

Phân bổ

4.

Điều chỉnh

5.

Điều chuyển

6.

Ghi giảm

7.

Kiểm kê

8.

Xem báo cáo

1. KHAI BÁO CCDC ĐẦU KỲVào phân hệ CCDCThực hiện chức năng Khai báo CCDC
đầu kỳNSD khai báo chi tiết từng dòng CCDC
hoặc thực hiện chức năng Nhập khẩu từ
ExcelTương ứng với từng dòng CCDC: nhập
đơn vị sử dụng và thiết lập phân bổ cho
từng CCDC

2. GHI TĂNG CCDCMua CCDC về sử dụng ngayXuất kho CCDC ra sử dụngChuyển TSCĐ thành CCDC