Tải bản đầy đủ
KHAI BÁO TSCĐ ĐẦU KỲ

KHAI BÁO TSCĐ ĐẦU KỲ

Tải bản đầy đủ

2. GHI TĂNG TSCĐ

 Bước 1: Hạch toán tăng nguyên giá TSCĐ


Tùy vào từng nghiệp vụ mà hạch toán ở các
chứng từ tương ứngPhiếu chi: nếu mua TSCĐ bằng tiền mặtỦy nhiệm chi: nếu mua TSCĐ bằng tiền
gửiNghiệp vụ khác: nếu mua chưa thanh toán,
nhận vốn góp bằng TSCĐ…Xuất kho: Xuất thành phẩm sử dụng làm
TSCĐ

2. GHI TĂNG TSCĐ

 Bước 2: Ghi tăng TSCĐ


Vào tab Ghi tăng của phân hệ TSCĐNhấn Thêm hoặc nhấn Ghi tăng trên thanh tác
nghiệpTab TT chung: khai báo các thông tin chung về
TSCĐ

2. GHI TĂNG TSCĐ

 Bước 2: Ghi tăng TSCĐ


Tab Thông tin khấu hao: nhập các thông tin để
phục vụ cho việc tính khấu haoĐối với TSCĐ như Ô tô từ 9 chỗ ngồi trở xuống
thì chỉ được tính khấu hao vào CP hợp lý tương
ứng với giá trị tính KH là 1,6 tỷ=> Tích chọn Giới hạn giá trị tính KH theo luật
thuế TNDN. Nhập giá trị tính KH theo luật là 1,6
tỷ

2. GHI TĂNG TSCĐ

 Bước 2: Ghi tăng TSCĐ


Tab Thiết lập phân bổ: thiết lập phân bổ KH cho các đối tượng chịu chi phí: công trình, đối tượng THCP, đơn vị, đơn hàng,
hợp đồngTab Nguồn gốc hình thành: chọn chứng từ hạch toán tăng nguyên giá liên quan (Phiếu chi, ủy nhiệm chi, nghiệp vụ khác…)Tab Bộ phận cấu thành: Nhập các bộ phận cấu thành của TSCĐ (trường hợp TSCĐ được cấu thành bởi nhiều bộ phận riêng
lẻ)Tab Dụng cụ, phụ tùng kèm theo: nhập thông tin về các dụng cụ, phụ tùng kèm theo với TSCĐ

3. TÍNH KHẤU HAO TSCĐMục đích: Lập chứng từ tính và hạch toán
khấu hao TSCĐ hàng tháng.Cách thực hiện:Vào tab Tính khấu hao của phân hệ
TSCĐThêm mới chứng từ Tính khấu haoChọn kỳ tính KHChương trình tự động tính ra giá trị
khấu hao tháng

3. TÍNH KHẤU HAO TSCĐTab Phân bổ: chương trình tự động phân bổ
theo thiết lập phân bổ trên chứng từ ghi tăng
TSCĐNSD có thể thêm dòng để phân bổ cho các
đối tượng chịu chi phí khácTừ tháng sau, chương trình sẽ ngầm định thiết
lập phân bổ giống tháng trướcTab Hạch toán: chương trình tự động sinh các
dòng hạch toán tương ứng