Tải bản đầy đủ
LỆNH LẮP RÁP, THÁO DỠ

LỆNH LẮP RÁP, THÁO DỠ

Tải bản đầy đủ

4. LỆNH LẮP RÁP, THÁO DỠ

 Nhập số lượng thành phẩm, chương trình sẽ tự
tính ra số lượng linh kiện.

 Nhấn Cất lệnh lắp ráp.
 Sau đó, nhấn Lập phiếu xuất trên thanh công cụ,
chương trình sẽ sinh ra phiếu xuất các linh kiện lắp
ráp.

4. LỆNH LẮP RÁP, THÁO DỠ

 Nhấn Lập phiếu nhập, chương trình sẽ sinh ra phiếu
nhập thành phẩm lắp ráp

 Khi tính giá xuất kho, chương trình sẽ tự động cập
nhật tổng giá xuất linh kiện vào phiếu nhập thành
phẩm

4. LỆNH LẮP RÁP, THÁO DỠ

 Lệnh tháo dỡ


Mục đích: Nhập lệnh lắp ráp để lập nhanh được phiếu xuất linh
kiện lắp ráp và phiếu nhập thành phẩm lắp ráp. Áp dụng cho các
công ty có nhu cầu lắp ráp thành phẩm để bán từ nhiều linh kiện
khác nhau (VD: lắp ráp máy tính…)Cách thực hiện:Vào tab Lắp ráp, tháo dỡ, Thêm mới Lệnh lắp ráp, tháo dỡChọn loại nhập kho là Lắp rápHàng hóa: Chương trình chỉ cho phép chọn các VTHH có tính
chất là thành phẩm.Thành phẩm tháo dỡ: Khi chọn mã hàng hóa, chương trình sẽ
tự động lấy định mức NVL trong danh mục VTHH

4. LỆNH LẮP RÁP, THÁO DỠ

 Lệnh tháo dỡ
 Nhập số lượng hàng hóa cần tháo dỡ, chương trình
sẽ tự tính ra số lượng thành phẩm tháo dỡ.

 Nhấn Cất lệnh tháo dỡ.
 Sau đó, nhấn Lập phiếu xuất trên thanh công cụ,
chương trình sẽ sinh ra phiếu xuất hàng hóa mang
đi tháo dỡ.

4. LỆNH LẮP RÁP, THÁO DỠ

 Lệnh tháo dỡ
 Nhấn Lập phiếu nhập, chương trình sẽ sinh ra phiếu
nhập thành phẩm tháo dỡ

 Đơn giá: chương trình lấy đơn giá nhập gần nhất của
từng thành phẩm, NSD có thể sửa lại

5. KIỂM KÊ VẬT TƯ, HÀNG HÓAMục đích: Nhập và điều chỉnh kết quả kiểm kê vật tư hàng hóaCách thực hiện:

 Vào tab Kiểm kê
 Thêm mới Bảng kiểm kê vật tư, hàng hóa
 Chọn kho và ngày kiểm kê
 Nhấn Xuất khẩu danh sách VTHH đi kiểm kê thực tế
 Căn cứ vào kết quả kiểm kê, chọn các mặt hàng có chênh
lệch, sau đó nhập số lượng/giá trị kiểm kê thực tế

 Sau khi Cất bảng kiểm kê, nhấn Nhập kho, Xuất kho trên
thanh công cụ để sinh ra chứng từ điều chỉnh.

6. XEM BÁO CÁOXem các báo cáo phân tích tại tab Báo cáo
phân tích

 Nhấn Chọn báo cáo
 Sau đó, chọn báo cáo cần xem
 Chọn tham số báo cáo và nhấn Đồng ý


Hoặc xem báo cáo phân hệ Kho tại mục Báo
cáo