Tải bản đầy đủ - 264 (trang)
2 XUẤT KHO SẢN XUẤT

2 XUẤT KHO SẢN XUẤT

Tải bản đầy đủ - 264trang

3.2 XUẤT KHO SẢN XUẤT Xuất kho từ lệnh sản xuất

Mục đích: Lập phiếu xuất kho nguyên vật liệu đưa vào

sản xuất căn cứ vào lệnh sản xuấtCách thực hiện:Bước 1: Lập lệnh sản xuấtVào tab Lệnh sản xuất

Thêm mới lệnh sản xuất

Chọn thành phẩm, chương trình sẽ tự động

lấy lên các nguyên vật liệu theo định mức đã khai

báo trong danh mục thành phẩmChọn đối tượng THCP tương ứng với thành

phẩmNhập số lượng cần sản xuất

Nhấn Cất2.2 XUẤT KHO SẢN XUẤT Xuất kho từ lệnh sản xuất

 Bước 2: Lập phiếu xuất nguyên vật liệu từ

lệnh sản xuấtCách 1:

o Trên giao diện lệnh sản xuất, nhấn

nút Lập phiếu xuấto Chọn thành phẩm cần sản xuất,

nhập số lượng TP sản xuấto Chương trình sẽ sinh ra phiếu xuất

các nguyên vạt liệu trên lệnh sản

xuất tương ứng với số lượng TP cần

sản xuất2.2 XUẤT KHO SẢN XUẤT Xuất kho từ lệnh sản xuất

Bước 2: Lập phiếu nhập thành phẩm từ lệnh sản xuất Cách 2:

oTrên giao diện lập phiếu nhập kho, sau khi chọn

loại là Sản xuất, gõ trực tiếp số lệnh sản xuất vào

ô tìm kiếm lệnh sản xuất hoặc kích chuột vào biểu

tượng tìm kiếm lệnh sản xuấtoTrên giao diện chọn LSX, nhập số lượng thành

phẩm sản xuất tương ứng với lệnh sản xuất Chương trình sẽ lấy nguyên vật liệu trên lệnh sản xuất

tương ứng với số lượng thành phẩm sản xuất2.3 XUẤT HÀNG CHO CHI NHÁNH KHÁCLập phiếu xuất với loại là Xuất hàng cho chi nhánh

khácThông tin chứng từ:Nếu doanh nghiệp không quản lý phiếu xuất kho

kiêm vận chuyển nội bộ như Hóa đơn thì tự nhập

số hóa đơn (Tùy chọn trong Hệ thống\Tùy

chọn\Tùy chọn chung\Hóa đơn)Nếu DN quản lý phiếu xuất kho kiêm vận chuyển

nội bộ như hóa đơn thì phải thông báo phát hành

và thực hiện cấp số giống hóa đơn bán hàng2.4 CÁC NGHIỆP VỤ XUẤT KHO KHÁCMục đích: Lập phiếu xuất kho trong các trường hợp

như: xuất CCDC sử dụng, xuất hàng đi gia công…Cách thực hiện: Vào tab Nhập, xuất kho

 Thêm mới Phiếu xuất kho

 Chọn loại nhập kho là Xuất khác

 NSD tự nhập các thông tin chi tiết của chứng từ

 Nhấn Cất để lưu chứng từ.Tài liệu bạn tìm kiếm đã sẵn sàng tải về

2 XUẤT KHO SẢN XUẤT

Tải bản đầy đủ ngay(264 tr)

×
x