Tải bản đầy đủ - 264 (trang)
3 NHẬP KHO HÀNG BÁN BỊ TRẢ LẠI

3 NHẬP KHO HÀNG BÁN BỊ TRẢ LẠI

Tải bản đầy đủ - 264trang

1.3 NHẬP KHO HÀNG BÁN BỊ TRẢ LẠI Đơn giá nhập kho:

 Đối với PP tính giá bình quân cuối kỳ:

Nhập đơn giá bằng tay: người dùng tự nhập

đơn giáLấy từ đơn giá BQCK: chương trình sẽ tự

cập nhật giá xuất kho khi thực hiện tính giá

cuối kỳ Đối với các PP tính giá khác

Nhập đơn giá bằng tay: người dùng tự nhập

đơn giáLấy từ giá xuất kho: NSD tự chọn phiếu

xuất, chương trình sẽ tự động lấy giá từ

phiếu xuất sang phiếu nhập1.4 NHẬP KHO KHÁCMục đích: Lập phiếu xuất cho các nghiệp vụ như

nhập kho NVL thừa, nhập kho hàng từ chi nhánh

khác chuyển đến.Cách thực hiện: Vào tab Nhập, xuất kho

 Thêm mới Phiếu nhập kho

 Chọn loại nhập kho là Khác

 NSD tự nhập thông tin chi tiết của chứng từ

 Nếu nhập kho NVL thừa thì tại tab Thống kê,

NSD nhập Đối tượng tập hợp chi phí tương ứng.1.4 NHẬP KHO KHÁC Nghiệp vụ nhận hàng từ chi nhánh phụ thuộc khác chuyển đến

 Tại chi nhánh chuyển hàng:

Lập phiếu xuất với loại là Xuất hàng cho chi nhánh khácThông tin chứng từ:Nếu doanh nghiệp không quản lý phiếu xuất kho

kiêm vận chuyển nội bộ như Hóa đơn thì tự nhập số

hóa đơn (Tùy chọn trong Hệ thống\Tùy chọn\Tùy

chọn chung\Hóa đơn)Nếu DN quản lý phiếu xuất kho kiêm vận chuyển

nội bộ như hóa đơn thì phải thông báo phát hành và

thực hiện cấp số giống hóa đơn bán hàng1.4 NHẬP KHO KHÁC Nghiệp vụ nhận hàng từ chi nhánh phụ thuộc khác chuyển đến

Tại chi nhánh nhận hàng:Lập phiếu nhập kho với loại là KhácVào Tiện ích\Lập phiếu nhập từ phiêu xuất

hàng của CN khác chuyển đếnSau khi chọn phiếu xuất chương trình sẽ tự

động lấy dữ liệu sang phiếu nhập kho2. XUẤT KHOXuất kho bán hàngXuất kho sản xuấtXuất hàng cho chi nhánh khácXuất kho khác (xuất sử dụng, góp vốn)2.1 XUẤT KHO BÁN HÀNGMục đích: Lập phiếu xuất kho để bán hàng hóa.Cách thực hiện: Vào tab Nhập, xuất kho

 Thêm mới Phiếu xuất kho

 Chọn loại nhập kho là Bán hàng

 Trường hợp đã lập chứng từ bán hàng:

o Nhập số chứng từ hàng bán vào ô tìm kiếm hoặc kích

chuột vào biểu tượng tìm kiếm để tìm kiếm chứng từ

hàng bán.o Chương trình sẽ lấy các mặt hàng từ chứng từ hàng

bán sang phiếu xuất2.2 XUẤT KHO SẢN XUẤTMục đích: Lập phiếu xuất kho nguyên vật liệu đưa

vào sản xuấtCách thực hiện: Vào tab Nhập, xuất kho

 Thêm mới Phiếu xuất kho

 Chọn loại nhập kho là Sản xuất

 NSD tự nhập chi tiết của chứng từ

 Tại tab Thống kê, Chọn Đối tượng THCP tương

ứng với từng nguyên vật liệuTài liệu bạn tìm kiếm đã sẵn sàng tải về

3 NHẬP KHO HÀNG BÁN BỊ TRẢ LẠI

Tải bản đầy đủ ngay(264 tr)

×
x