Tải bản đầy đủ
2 NHẬP KHO TỪ LỆNH SẢN XUẤT

2 NHẬP KHO TỪ LỆNH SẢN XUẤT

Tải bản đầy đủ

1.2 NHẬP KHO TỪ LỆNH SẢN XUẤT

 Bước 2: Lập phiếu nhập thành phẩm từ lệnh sản
xuất

Cách 1:
o Trên giao diện lệnh sản xuất, nhấn nút
Lập phiếu nhập (thực hiện sau khi đã
lập phiếu xuất các nguyên vật liệu)

o Chọn thành phẩm nhập kho và nhấn
Đồng ý

o Chương trình sẽ sinh ra phiếu nhập các
thành phẩm trên lệnh sản xuất

1.2 NHẬP KHO TỪ LỆNH SẢN XUẤT

 Bước 2: Lập phiếu nhập thành phẩm từ lệnh sản xuất
Cách 2:
o Trên giao diện lập phiếu nhập kho, sau khi chọn loại là
Nhập kho thành phẩm, gõ trực tiếp số lệnh sản xuất
vào ô tìm kiếm lệnh sản xuất hoặc kích chuột vào biểu
tượng tìm kiếm lệnh sản xuất

o Trên giao diện chọn LSX, nhập số lượng thành phẩm
sản xuất tương ứng với lệnh sản xuất
 Chương trình sẽ lấy thành phẩm được chọn từ lệnh sản xuất
sang phiếu nhập kho

1.3 NHẬP KHO HÀNG BÁN BỊ TRẢ LẠIMục đích: Lập phiếu nhập kho hàng bán bị trả lạiCách thực hiện:

 Vào tab Nhập, xuất kho
 Thêm mới Phiếu nhập kho
 Chọn loại nhập kho là Hàng bán bị trả lại
 Nhập số chứng từ hàng bán bị trả lại vào ô tìm
kiếm hoặc kích chuột vào biểu tượng tìm kiếm để
tìm kiếm chứng từ hàng bán bị trả lại

 Chương trình sẽ lấy các mặt hàng từ chứng từ
hàng bán bị trả lại sang phiếu nhập

1.3 NHẬP KHO HÀNG BÁN BỊ TRẢ LẠI

 Đơn giá nhập kho:
 Đối với PP tính giá bình quân cuối kỳ:


Nhập đơn giá bằng tay: người dùng tự nhập
đơn giáLấy từ đơn giá BQCK: chương trình sẽ tự
cập nhật giá xuất kho khi thực hiện tính giá
cuối kỳ

 Đối với các PP tính giá khác


Nhập đơn giá bằng tay: người dùng tự nhập
đơn giáLấy từ giá xuất kho: NSD tự chọn phiếu
xuất, chương trình sẽ tự động lấy giá từ
phiếu xuất sang phiếu nhập