Tải bản đầy đủ - 264 (trang)
4 THIẾT LẬP CHÍNH SÁCH GIÁ

4 THIẾT LẬP CHÍNH SÁCH GIÁ

Tải bản đầy đủ - 264trang

6.4 THIẾT LẬP CHÍNH SÁCH GIÁBước 1: Xây dựng chính sách giáKhai báo Tên chính sách giá và nhập mô tả chi tiết về chính sách

giá sẽ áp dụng tại doanh nghiệpChọn Loại tiền và đơn vị tính để lập trên chính sách giá. Lưu ý đối với thông tin Đơn vị tính: Khi chọn đơn vị tính để lập

chính sách giá là đơn vị chính, hay đơn vị chuyển đổi 1, đơn vị chuyển

đổi 2 thì khi quý vị chọn hàng hoá để lập chính sách giá, phần mềm sẽ

tự động lọc ra các vật tư hàng hóa có sử dụng đơn vị tính tương ứng,

ví dụ (lập chình sách giá cho đơn vị chuyển đổi 1 thì trên danh sách sẽ

liệt kê những VTHH có khai báo đơn vị chuyển đổi 1.)Nhấn Tiếp theo để chuyển sang bước 26.4 THIẾT LẬP CHÍNH SÁCH GIÁBước 2: Xác định hàng hóa, dịch vụ sẽ áp dụng chính sách

giáChọn hàng hóa được áp dụng theo chính sách giá Trường hợp muốn chọn tất cả hàng hóa, dịch vụ đã được khai

báo trên danh mục vật tư hàng hóa vào chính sách giá, quý vị

nhấn chuột phải và chọn chức năng Lấy lên tất cả vật tư hàng

hóa Để loại bỏ bớt hàng hóa, dịch vụ ra khỏi chính sách giá đang

khai báo, chọn hàng hóa đó trên danh sách, nhấn chuột phải

và chọn Loại bỏSau khi lựa chọn xong các hàng hoá, dịch vụ, nhấn Tiếp theo

để chuyển sang bước Xác định khách hàng.6.4 THIẾT LẬP CHÍNH SÁCH GIÁBước 3: Xác định khách hàngKhai báo Mã nhóm giá bán, Tên nhóm giá bán đồng thời mô tả chi tiết về khách hàng Lưu ý: Với mỗi chính sách giá, phần mềm sẽ tự động lấy lên các nhóm giá bán đã được thiết lập ở các chính sách giá trước đó. Nếu NSD không muốn áp

dụng các nhóm giá bán đó, có thể nhấn chuột phải và chọn chức năng Xoá dòng để loại bỏ nhóm giá bán ra khỏi danh sách.Thực hiện chọn khách hàng vào nhóm giá bánTích chọn khách hàng được chọn vào nhóm giá bánNhấn Chọn. Lưu ý: Mỗi khách hàng chỉ được chọn vào một nhóm giá bán của chính sách giáKiểm tra lại danh sách khách hàng được lựa chọn vào nhóm giá bán, muốn loại bỏ bớt khách hàng nào, quý vị chọn khách hàng sau đó nhấn Loại

bỏSau khi thiết lập được danh sách khách hàng theo nhóm giá bán, nhấn Tiếp theo.6.4 THIẾT LẬP CHÍNH SÁCH GIÁ6.4 THIẾT LẬP CHÍNH SÁCH GIÁBước 4: Xây dựng giá bán cho từng nhómPhần mềm đã tự động lấy nhóm giá bán đã được thiết lập tại bước 3.Tại cột Dựa trên quý vị chọn 1 trong 5 giá trị: Giá nhập gần nhất, Giá bán cố định, Giá bán 1 trong danh mục, Giá bán 2 trong danh mục, Giá bán 3 trong

danh mục.Giá nhập gần nhất: lấy theo đơn giá mua của vật tư hàng hóa trên Danh mục (Đơn giá này được cập nhật theo giá nhập gần nhất của vật tư hàng

hóa).Giá bán cố định: lấy theo Đơn giá cố định tại thông tin Đơn giá bán.Giá bán 1 trong danh mục: lấy theo Đơn giá bán 1 tại thông tin Đơn giá bán.Giá bán 2 trong danh mục: lấy theo Đơn giá bán 2 tại thông tin Đơn giá bán.Giá bán 3 trong danh mục: lấy theo Đơn giá bán 3 tại thông tin Đơn giá bán.Chọn phương pháp xác định giá bán mới là Tăng giảm % hay Tăng giảm theo số tiền.(nếu giảm thì nhập dấu trừ phiế trước)Sau khi thiết lập các căn cứ để xây dựng chính sách giá mới, quý vị nhấn Tiếp theo để thực hiện thiết lập chiết khấu cho chính sách giá.6.4 THIẾT LẬP CHÍNH SÁCH GIÁ6.4 THIẾT LẬP CHÍNH SÁCH GIÁBước 5: Xây dựng chiết khấu cho từng nhóm giá bánLựa chọn phương thức xác định mức chiết khấu theo giá

bán mới là Theo tỷ lệ % hay Theo số tiền/1 đơn vị số

lượng.Nhập % hoặc số tiền chiết khấu được hưởng theo giá bán

mới (chọn Theo tỷ lệ % và nhập tỷ lệ 2).Sau đó nhấn Tiếp theo.6.4 THIẾT LẬP CHÍNH SÁCH GIÁ

 Màn hình sẽ hiển thị danh sách các Vật tư hàng hóa, cùng Giá bán và chính sách chiết khấu cho nhóm khách hàng.Kiểm tra lại các thông tin, nếu muốn điều chỉnh lại thông tin, có thể nhấn Quay lại để thay đổi.Kiểm tra xong, nhấn Cất để hoàn thành việc thiết lập chính sách giá.6.4 THIẾT LẬP CHÍNH SÁCH GIÁLưu ý: Khi lập chứng từ bán hàng thì phần mềm sẽ kiểm tra xem vật tư hàng hóa và khách hàng đang chọn có nằm trong chính sách

giá đang áp dụng không, nếu có thì sẽ ưu tiên lấy giá bán và chiết khấu trong chính sách giá lên Trong 1 khoảng thời gian nhất định, một mặt hàng, 1 khách hàng chỉ áp dụng một chính sách giá

 Trường hợp muốn thay đổi chính sách giá mới thì quý vị nên Ngừng áp dụng chính sách cũ trước, sau đó mới lập chính sách

giá mới để giúp quý vị quản lý được các chính sách giá đã áp dụng trong năm và dễ dàng tra cứu khi cần.7. XEM BÁO CÁO

Xem các báo cáo phân tích tại tab Báo cáo phân tích Nhấn Chọn báo cáo

 Sau đó, chọn báo cáo cần xem

 Chọn tham số báo cáo và nhấn Đồng ý7. XEM BÁO CÁOHoặc xem báo cáo phân hệ Bán hàng tại mục Báo cáoTài liệu bạn tìm kiếm đã sẵn sàng tải về

4 THIẾT LẬP CHÍNH SÁCH GIÁ

Tải bản đầy đủ ngay(264 tr)

×
x